Roa Là Gì

Khi xem xét hoạt động kinh doanh của một công ty và tiềm năng phát triển trong tương lai, nhà đầu tư cần phân tích nhiều chỉ số khác nhau. Trong số đó, ROA là một chỉ số cơ bản mà nhà đầu tư chứng khoán quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu về ROA qua bài viết này.

ROA là gì?

ROA, viết tắt của Return On Asset, tức là tỷ suất sinh lời của tài sản trong doanh nghiệp. Chỉ số ROA thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được và lượng vốn đầu tư vào tài sản. Nó giúp đánh giá xem công ty đang tạo ra lợi nhuận từ việc đầu tư và quản lý tài sản hiệu quả hay không. ROA là một trong những chỉ số cơ bản mà các nhà đầu tư chứng khoán quan tâm.

ROA là gì

Cách tính ROA

Công thức cơ bản

ROA được tính bằng công thức sau: ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản. Số liệu lợi nhuận sau thuế được lấy từ báo cáo kết quả kinh doanh, trong khi số liệu tổng tài sản được lấy từ bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Công thức nâng cao

Để đánh giá hiệu quả đầu tư tài sản trong một thời kỳ dài hơn, chúng ta có công thức ROA nâng cao: ROA = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân. Tổng tài sản bình quân được tính bằng cách lấy mức trung bình cộng của tài sản đầu kỳ và tài sản cuối kỳ.

Ý nghĩa của chỉ số ROA

ROA là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất hoạt động và quản lý vốn của một công ty. Nếu ROA tăng lên, điều này cho thấy công ty đang đầu tư tốt vào tài sản và tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, nếu ROA giảm theo thời gian, đó là dấu hiệu cho thấy công ty đã đầu tư không hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng ROA

ROA cũng có một số hạn chế nhất định. Không nên so sánh ROA giữa các doanh nghiệp có quy mô và lĩnh vực khác nhau, vì mỗi lĩnh vực lại có đặc thù riêng. Thậm chí, cùng trong một ngành và quy mô, ROA cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào giai đoạn vòng đời của doanh nghiệp.

Vì vậy, ROA được sử dụng tốt nhất để phân tích hiệu quả đầu tư tài sản của một doanh nghiệp theo thời gian, chẳng hạn như theo dõi từng quý, từng năm.

ROA bao nhiêu là tốt?

Nhìn chung, ROA ở mức trên 5% có thể được coi là tốt, và nếu đạt trên 20% là rất xuất sắc. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần so sánh với các đối thủ cùng ngành và quy mô để biết mức ROA đó đã tốt chưa.

Kết hợp phân tích ROA với ROE

Ngoài ROA, một chỉ số quan trọng khác trong đầu tư chứng khoán là ROE – tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. ROE đánh giá hiệu quả quản lý vốn chủ sở hữu và được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho vốn chủ sở hữu. ROE và ROA được sử dụng kết hợp để đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý của công ty.

Tổng kết

ROA là một chỉ số quan trọng trong đầu tư và kinh doanh để đánh giá hiệu suất đầu tư tài sản và quản lý vốn của một công ty. Nhà đầu tư cần phân tích ROA cùng với ROE và các chỉ số khác để có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của công ty.

Trên thực tế, ROA và các chỉ số tài chính khác có thể được quản lý dễ dàng thông qua giải pháp UBot ePayment. UBot ePayment – giải pháp tự động tạo và duyệt đề nghị thanh toán, hỗ trợ theo dõi chi phí đồng bộ trên một giao diện. Tận dụng UBot ePayment để tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong quản lý tài chính của bạn.