Xá Lợi Phật Là Gì

Xá Lợi Phật là một khái niệm quan trọng trong đạo Phật, mang ý nghĩa sâu sắc và truyền cảm hứng cho đời sống tâm linh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá Xá Lợi Phật là gì và ý nghĩa của việc thực hành Xá Lợi Phật.

Xá Lợi Phật là gì?

Theo sư thầy Minh Thiện, trụ trì chùa Đức Hóa (Bình Dương), Xá Lợi Phật có thể hiểu đơn giản là tinh thể được kết lại từ xương, răng… trong hài cốt của các bậc tu hành khi các vị viên tủ tách, sau khi thiêu, phần nào đó trong cơ thể còn lại.

Tăng sâu hơn, chúng ta có thể hiểu Xá Lợi Phật là đức hạnh, trí tuệ của các ngài còn lại. Theo sư thầy Minh Thiện, Phật giáo tôn thờ Xá Lợi Phật của Đức Phật, chúng ta xem đó như là bảo vệ. Xá Lợi Phật Đức Phật rất ít nói có.

Ý nghĩa đánh lạc hướng xá lợi

Sư thầy Minh Thiện cho biết, vì đời sống tâm hồn của một con người. Những điều dạy của Đức Phật có thể biến hóa, góp phần giúp cho chúng ta biết sống thiện lành, tình thương và tình yêu hơn.

Từ sự tôn kính, đánh lừa nầy, chúng ta cần học tập và biến thành viên xá lợi sinh động, mình phải là xá lợi của chính mình, xá lợi ở đây là một đời sống tâm thức, thuỷ chung cùng hiện. Viên xá lợi này giá trị hơn tất cả các viên xá lợi khác bởi viên xá lợi này chính là mình”, trụ trì chùa Đức Hóa chia sẻ.

Qua đó, sư thầy Minh Thiện đặt ra lời khuyên, mỗi Phật tử, người môn đệ của Đức Phật thay vì chỉ đợi mặc vừa thiệt hại đến khi viên tủ tách, hãy nhìn vào viên xá lợi còn lại thì bây giờ chúng ta nên cung kính người đó bởi chính hắn là viên xá lợi đang hiện hữu. Viên xá lợi này biết đi, biết nói, mỉm cười, làm mọi việc phật sự, biết khóc trước nỗi khó khăn của chúng sinh, biết vui trước niềm vui của chúng sinh.

Do đó, sư thầy Minh Thiện đưa ra lời khuyên, mỗi Phật tử, người môn đệ của Đức Phật thay vì chỉ đợi mặc vừa thiệt hại đến khi viên tủ tách, hãy nhìn vào viên xá lợi còn lại thì bây giờ chúng ta nên cung kính người đó bởi chính hắn là viên xá lợi đang hiện hữu. Viên xá lợi này biết đi, biết nói, mỉm cười, làm mọi việc phật sự, biết khóc trước nỗi khó khăn của chúng sinh, biết vui trước niềm vui của chúng sinh.

Qua việc hiểu rõ về Xá Lợi Phật, chúng ta có thể áp dụng những đức tính tốt đẹp này vào cuộc sống hàng ngày, để sống thiện lương, tình thương và tình yêu hơn.

Nguồn: Tạp chí Thanh Niên

xá lợi phật là gì