Wbs Là Gì

Chia công việc lớn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn là một kỹ thuật phổ biến được các nhà quản lý sử dụng để thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, triển khai và kiểm soát dự án. Công cụ áp dụng kỹ thuật này được gọi là cấu trúc phân chia công việc – WBS (Work Breakdown Structure).

WBS là gì?
WBS là viết tắt của Work Breakdown Structure, nghĩa là cấu trúc phân chia công việc. Giống như tên gọi, WBS là phương pháp phân rã công việc thành những phần tử nhỏ hơn, theo từng cấp bậc và trực quan hóa tất cả các nhiệm vụ cần thiết để hoàn thành dự án.

WBS giúp bạn:

 • Xác định các nhiệm vụ cần hoàn thành và ưu tiên công việc.
 • Điều khiển tiến độ và chi phí của dự án.
 • Phân chia trách nhiệm cho thành viên trong nhóm.

Lợi ích của WBS:

 • Kiểm soát ngày bắt đầu, ngày kết thúc và mốc quan trọng của từng nhiệm vụ.
 • Xác định các công việc cần thiết để hoàn thành sản phẩm và bàn giao dự án.
 • Quản lý chi phí, tài nguyên và sự phụ thuộc của từng nhiệm vụ.
 • Xác định người thực hiện và chịu trách nhiệm cho từng công việc.

Ví dụ mẫu cấu trúc phân chia công việc – WBS:

 • WBS trong dự án xây dựng tòa nhà: Phân chia dự án thành các công việc cụ thể như khảo sát địa điểm và lắp đặt nội thất.
 • WBS trong dự án nghiên cứu thị trường: Xác định các giai đoạn như thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo kết quả.
 • WBS trong dự án phát triển phần mềm: Phân chia công việc thành các giai đoạn như thiết kế, lập trình và kiểm thử.

Hãy dùng cấu trúc phân chia công việc WBS để:

 • Xác định các công việc cần thiết và ưu tiên công việc.
 • Kiểm soát tiến độ và chi phí.
 • Xác định trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm.

WBS là một công cụ quan trọng trong quản lý dự án. Hãy áp dụng WBS và tận dụng các phần mềm quản lý dự án như FastWork Project để quản lý dự án một cách hiệu quả và dễ dàng.