Vô Minh Là Gì

Vô Minh là một khái niệm quan trọng trong Phật giáo. Đối với người mới bắt đầu, khái niệm này có thể khá phức tạp và khó hiểu. Vậy Vô Minh là gì? Đây là câu hỏi sẽ được trả lời trong bài viết này.

Vô Minh là gì?

Vô Minh là một thuật ngữ được sử dụng để diễn tả trạng thái không biết và không thấy. Trong ngữ cảnh Phật giáo, Vô Minh ám chỉ trạng thái mê muội và không thông suốt, là sự thiếu hiểu biết về sự thật và không thể giải thích rõ ràng những điều tướng quân. Đồng thời, nó cũng ám chỉ sự không sáng, không chiếu sáng.

vô minh là gì