Công thức tính thể tích khối lăng trụ kèm ví dụ hay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề V khối lăng trụ hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Công thức tính thể tích khối lăng trụ được thực hiện như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm nhiều kiến thức liên quan đến thể tích khối lăng trụ. Đừng bỏ lỡ qua nhé.

Thể tích là gì?

Chúng ta có thể hiểu đơn giản thể tích của một hình hay của một vật hoặc một dung tích, hay là một lượng mà không gian vật ấy chiếm được, vẫn là giá trị cho chúng ta biết hình đó đã chiếm bao nhiêu phần ở trong không gian ba chiều.

Có thể tưởng tượng được rằng thể tích của một hình bất kì nào đó chính là lượng nước (hoặc lượng không khí, lượng cát,…) mà hình đó có thể dung nạp và chứa đựng khi được làm đầy bằng những vật thể ở trên.

Thể tích khối lăng trụ cũng là một dạng thể tích được hình thành dựa trên khái niệm trên.

Đơn vị thường dùng để đo thể tích là mét khối hoặc ký hiệu là m³

Hình khối lăng trụ là hình gì?

Muốn biết được thể tích khối lăng trụ là gì thì trước tiên chúng ta phải nhận biết được hình khối lăng trụ là hình gì.

Các hình khối lăng trụ

Các hình khối lăng trụ

Trong hình học không gian thì hình khối lăng trụ là một hình đa diện bao gồm có hai cạnh đáy đều là hai đa giác bằng nhau. Những mặt bên của lăng trụ cũng là hình bình hành có những cạnh song song và bằng nhau.

Hình khối lăng trụ có tổng cộng bao nhiêu dạng

Thể tích khối lăng trụ có đa dạng như thể tích khối lăng trụ tam giác đều, thế tích khối lăng trụ xiên.

Hình khối lăng trụ đứng:

Hình khối lăng trụ đứng là trường hợp vô cùng đặc biệt của hình lăng trụ, bởi vì có các cạnh bên nằm vuông góc với hai mặt đáy.

Dựa theo những định nghĩa này thì có thể mặt bên của hình lăng trụ đứng vẫn là hình chữ nhật.

Ví dụ như: hình lăng trụ đứng có hình tam giác

Hình khối lăng trụ đứng

Hình khối lăng trụ đứng

Hình khối lăng trụ xiên:

Hình lăng trụ xiên chính là hình khối lăng trụ mà ở cạnh bên không có vuông góc với các mặt đáy.

Hình khối lăng trụ xiên

Hình khối lăng trụ xiên

Hình khối lăng trụ của tam giác đều, hình lăng trụ của tứ giác đều, hình lăng trụ của ngũ giác đều, hình lăng trụ lục giác đều:

Hình khối lăng trụ đều là những hình lăng trụ dạng đứng mà những đa giác của đáy có các cạnh bằng nhau. Dựa theo mọi định nghĩa này, ta có thể suy ra:

Hình lăng trụ tam giác đều

Hình lăng trụ tam giác đều

Hình lăng trụ tam giác đều sẽ có hai cạnh đáy là tam giác đều. Hình lăng trụ tứ giác đều thì sẽ có hai đáy là hình vuông. Hình lăng trụ ngũ giác đều sẽ có hai cạnh đáy là hình ngũ giác đều. Còn hình lăng trụ lục giác đều thì sẽ có hai đáy là hình lục giác đều.

Tham khảo thêm các công thức hình học khác :

  • Các công thức tính thể tích khối lập phương kèm ví dụ hay
  • Công thức tính diện tích hình chóp tam giác đều chuẩn SGK
  • Công thức tính thể tích hình nón cụt kèm 5 ví dụ hay
  • Cách tính thể tích & diện tích hình chóp tứ giác đều chuẩn

Các công thức tính thể tích khối lăng trụ

Công thức chung để tính thể tích khối lăng trụ

Công thức tính thể tích khối lăng trụ như sau:

Khối lăng trụ diện tích có đáy B và có chiều cao h, thể tích khối lăng trụ được tính theo công thức:

Cho giả sử chúng ta có được hình trụ ngoại tiếp với hình lăng trụ đa giác đều. Khi tăng số cạnh đáy của một hình lăng trụ lên đến vô hạn thì ta sẽ được hình trụ. Vì vậy công thức để tính thể tích khối lăng trụ tương tự như công thức để tính thể tích khối chóp. Trong đó thì diện tích mặt đáy khối trụ được tính bằng công thức diện tích hình tròn.

V = B x h

Chú thích:

  • V là thể tích khối lăng trụ
  • B là mặt đáy của khối lăng trụ
  • h là chiều cao trong khối lăng trụ

Công thức thể tích khối lăng trụ

Công thức thể tích khối lăng trụ

Công thức thể tích khối lăng trụ đứng?

Hình lăng trụ có nhiều dạng khác, trong đó hình khối lăng trụ đứng cũng là một trong những hình học không gian.

Công thức để tính thể tích khối lăng trụ đứng:

V=S x h

Chú thích:

  • S chính là diện tích đáy
  • H chính là chiều cao của khối lăng trụ.

Chú ý rằng: hình khối lăng trụ đều là những hình lăng trụ đứng có cạnh đáy là đa giác đều.

Công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác

Thể tích khối lăng trụ tam giác:

V = BH x SA’B’C’

Chú thích:

BH = h là chiều cao lăng trụ tam giác là độ dài cạnh của tam giác đều ở đáy

Công thức khối lăng trụ tứ giác?

Công thức thể tích khối lăng trụ tứ giác:

V = BH x SA’B’C’D’

Hình lăng trụ đứng với hình tứ giác chính đều là hình hộp chữ nhật và cả thể tích hình hộp chữ nhật:

V = a x b x c

Thể tích của hình lập phương : V = a x 3

Dạng bài tập phù hợp với thể tích khối lăng trụ là gì?

Bài tập số 1. Hãy tính được thể tích khối lăng trụ khi biết các điều kiện sau đây:

a) Diện tích của mặt đáy bằng 4 cm2, chiều cao của lăng trụ bằng 3 cm.

b) Diện tích của mặt đáy 5 cm2, chiều cao của lăng trụ 2 cm.

Hướng dẫn cách giải:

Theo đề bài cho câu a như sau:

Sđáy = 4 cm2 và h = 3 cm

Dựa vào công thức để tính thể tích khối lăng trụ tổng quát bao gồm: V = Sđáy x h = 4 x 3 = 12 (cm3)

Theo đề bài cho câu b như sau:

Sđáy = 5 cm2 và h = 2 cm

Dựa vào công thức để tính thể tích khối lăng trụ: V = Sđáy x h = 5 x 2 = 10 (cm3)

Bài tập số 2: Cho hình khối lăng trụ đứng với diện tích mặt đáy là 6cm2. Hỏi thể tích khối lăng trụ sẽ bằng bao nhiêu khi ở cạnh bên có độ dài như sau:

a) AA’ = 5 cm

b) BB’ = 4 cm

Hướng dẫn cách giải:

Theo đề bài ta có:

Sđáy = 6 cm2 bởi vì là hình lăng trụ đứng, cho nên ở cạnh bên chính là chiều cao h của khối lăng trụ

a) Khi ở cạnh bên AA’ = 5 cm thì thể tích khối hình lăng trụ đứng sẽ là: V = AA’ x Sđáy = 5 x 6 = 30 cm3

b) Khi ở cạnh bên BB’ = 4 cm thì thể tích khối lăng trụ đứng sẽ là: V = BB’ x Sđáy = 4 x 6 = 24 (cm3)

Hãy làm nhiều bài tập để ghi nhớ công thức

Hãy làm nhiều bài tập để ghi nhớ công thức

Bài tập 3. Cho dạng hình lăng trụ tam giác đều tên ABC.A’B’C’. Hãy tính được thể tích khối lăng trụ tam giác đều này?

a) AB = 2 cm và AA’ = 6 cm

b) AB = 6 cm và BB’ = 8 cm

c) BC = 3,5 cm và CC’ = 6 cm

Hướng dẫn cách giải:

Theo như đề bài ta có:

a sẽ bằng AB = 2 cmh và bằng AA’ = 6 cm

Áp dụng thẳng công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều vào để tính

Theo đề bài ta có:

a sẽ bằng AB = 6 cmh và bằng BB’ = 8 cm

Áp dụng thẳng công thức tính thể tích khối lăng trụ tam giác đều vào để tính

Theo đề bài

a sẽ bằng BC = 3,5 cmh và bằng CC’ = 6 cm

Sử dụng thẳng công thức tính thể tích hình khối lăng trụ tam giác đều vào bài toán.

Bài tập 4. Cho hình lăng trụ đứng với tứ giác ABCD.A’B’C’D’. Hãy tính được thể tích lăng trụ của tứ giác khi biết các điều kiện?

a) AB = 4 cm và AC = 6 cm và AA’ = 7 cm

b) AB = BC = CC’ = 5 cm

Hướng dẫn cách giải:

Vì là hình lăng trụ đứng nên ở cạnh bên luôn có vuông góc với các mặt đáy

Theo đề ta có:

AB = 4 cm và AC = 6 cm và AA’ = 7 cm

Lăng trụ của tứ giác ABCD.A’B’C’D’ chính là hình hộp chữ nhật cho nên thể tích khối hộp hình chữ nhật: V = a x b x c = 4 x 6 x 7 = 168 cm2

Theo đề ta có: AB = BC = CC’ = 5 cm

Hình lăng trụ của tứ giác ABCD.A’B’C’D’ chính là hình lập phương, cho nên thể tích của khối lập phương sẽ là:

V = a3 sẽ bằng 53 = 125 cm2