Utility Là Gì

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ “utility” chưa? Khái niệm này có nguồn gốc từ từ “lợi ích” trong tiếng Anh. Trong lĩnh vực kinh tế, utility được sử dụng để chỉ sự hài lòng mà chúng ta nhận được từ việc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ. Lý thuyết kinh tế thuần túy cho rằng người tiêu dùng luôn cố gắng tối đa hóa lợi ích của mình.

Lợi ích kinh tế của hàng hóa hoặc dịch vụ có vai trò quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của chúng ta và dẫn đến sự thay đổi giá cả của chúng. Mặc dù lợi ích của người tiêu dùng không thể được đo và định lượng một cách chính xác, nhưng một số nhà kinh tế đã tạo ra các mô hình để ước tính lợi ích kinh tế của một hàng hóa hoặc dịch vụ.

Đặc điểm và phân loại lợi ích

Khái niệm lợi ích trong kinh tế xuất phát từ ý tưởng về tính hữu dụng. Một mặt hàng kinh tế mang lại lợi ích để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Có nhiều trường phái khác nhau trong việc mô hình hóa và đo lường lợi ích kinh tế của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Lý thuyết lợi ích thông thường bắt nguồn từ các nhà kinh tế Tây Ban Nha giai đoạn đầu, vào những năm 1300 và 1400. Họ mô tả giá trị kinh tế của hàng hóa dựa trên tính hữu dụng của chúng và dựa vào lý thuyết về giá và trao đổi tiền tệ. Quan niệm này không định lượng lợi ích, mà chỉ xem nó như một tài sản không định tính của hàng hóa.

Sau đó, các nhà kinh tế thuộc trường phái Áo đã phát triển ý tưởng này thành lý thuyết lợi ích thông thường. Lý thuyết này cho phép các cá nhân xếp hạng tính hữu dụng của các mặt hàng kinh tế khác nhau, từ đó so sánh mức độ hữu dụng của chúng.

Lý thuyết lợi ích thông thường là một công cụ hữu ích giải thích hiện tượng lợi ích cận biên giảm dần và qui luật cung cầu.

Ngoài ra, có còn các lợi ích đo được, trong đó lợi ích được mô hình hóa và định lượng. Để đo lường mức độ hài lòng này, các nhà kinh tế giả định một đơn vị đo lường để biểu thị mức độ hài lòng về tâm lý mà một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể mang lại cho nhiều người trong các tình huống khác nhau. Việc sử dụng đơn vị đo lường này giúp các nhà kinh tế hiển thị mối quan hệ qua biểu đồ và tính toán trong toán học.

Như vậy, utility có vai trò quan trọng trong việc hiểu và áp dụng các nguyên tắc kinh tế. Bạn đã hiểu rõ hơn về utility chưa?