Unc Là Gì

Ủy nhiệm chi là một trong các lệnh giao dịch được thực hiện phổ biến hiện nay. Được biết đến là một hình thức thanh toán, Ủy nhiệm chi (UNC) là một phương thức thanh toán giúp chủ tài khoản lập lệnh và ký. Trong bài viết dưới đây, Công ty Tim Sen sẽ làm rõ các vấn đề về Ủy nhiệm chi.

Ủy Nhiệm Chi Là Gì?

Ủy Nhiệm Chi (UNC) là phương thức thanh toán. Cụ thể, người dùng sẽ lập lệnh thanh toán theo mẫu có sẵn được cung cấp bởi đơn vị cung ứng dịch vụ (thông thường là ngân hàng), sau đó gửi lệnh này về ngân hàng của mình đã mở tài khoản để yêu cầu hỗ trợ thanh toán cho người thụ hưởng bằng số tiền hiện có trong tài khoản của mình.

Hoặc nói đơn giản, Ủy nhiệm chi là loại chứng từ giao dịch mà người thanh toán lập ra để ủy quyền cho ngân hàng thực hiện thanh toán một khoản tiền nhất định cho người thụ hưởng. UNC chỉ có hiệu lực khi được chính chủ tài khoản lập lệnh và ký.

Ứng Dụng Của Ủy Nhiệm Chi Là Gì?

Sau khi hiểu được khái niệm Ủy nhiệm chi là gì, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu ứng dụng của chúng.

Ủy nhiệm chi thường được dùng để thanh toán hay thực hiện các giao dịch tài chính có thể giữa hai tài khoản cùng hoặc khác hệ thống. Người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền thanh toán qua:

 • Tài khoản Thanh toán nếu cùng ngân hàng.
 • Tài khoản Chuyển tiền phải trả nếu khác ngân hàng.

Phân Loại Ủy Nhiệm Chi

Ủy nhiệm chi được phân thành 2 loại:

Ủy Nhiệm Chi Online

Là mẫu UNC được in ra từ website của ngân hàng. Khi có nhu cầu lập lệnh thanh toán, người dùng chỉ cần truy cập vào website ngân hàng, điền thông tin theo form có sẵn, sau đó in ra và mang đến ngân hàng.

Ủy Nhiệm Chi Tại Quầy

Ngoài lấy mẫu giấy UNC online, bạn có thể đến quầy giao dịch của ngân hàng để nhận chúng và tiến hành viết trực tiếp.

Ủy Nhiệm Chi Có Mấy Liên?

UNC thường có 2 liên:

 1. Liên 1: Được lưu giữ tại ngân hàng.
 2. Liên 2: Khách hàng giữ sau khi đã được xác nhận và đóng dấu bởi ngân hàng. Đây là cần cung cấp để kế toán doanh nghiệp thực hiện hạch toán.

Ưu Và Nhược Điểm Khi Thanh Toán Ủy Nhiệm Chi Là Gì?

Ưu Điểm

Thanh toán UNC mang lại những ưu điểm sau:

 • Quá trình thanh toán ít sai sót, có sự kiểm soát chặt chẽ từ ngân hàng.
 • Hình thức thanh toán vô cùng nhanh chóng, đơn giản.
 • Khách hàng có thể ủy quyền ngân hàng thực hiện thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng.

Nhược Điểm

Nhược điểm có thể kể đến của UNC gồm:

 • Người thực hiện ủy quyền thanh toán phải trả một khoản phí nhất định cho ngân hàng.
 • Trường hợp số tiền trong tài khoản của người ủy quyền không đủ để thực hiện nội dung nêu trong giấy ủy nhiệm chi, ngân hàng có quyền từ chối thực hiện giao dịch, dẫn đến quá trình thanh toán bị chậm trễ.

Quy Trình Thực Hiện Thanh Toán Ủy Nhiệm Chi

Cần tuân thủ quy trình theo tốc độ của ngân hàng và quy định tại quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 của Thủ tướng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quy trình thực hiện thanh toán Ủy nhiệm chi cần bao gồm đầy đủ các bước sau:

Bước 1: Bên thanh toán sẽ lập giấy Ủy nhiệm chi, sau đó gửi cho ngân hàng – nơi mở tài khoản dùng để thanh toán.

Bước 2: Sau khi nhận giấy Ủy nhiệm chi, ngân hàng cần kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của giấy, đồng thời kiểm tra số dư tài khoản người thanh toán có cao hơn số tiền yêu cầu trên ỷ nhiệm chi hay không. Nếu ỷ nhiệm chi không hợp lệ, ngân hàng sẽ yêu cầu người thanh toán làm lại, chỉnh sửa hoặc từ chối lệnh ỷ nhiệm chi.

Bước 3: Nếu ỷ nhiệm chi được đánh giá hợp lệ, ngân hàng sẽ xử lý chứng từ và thực hiện lệnh chi tiền theo yêu cầu người thanh toán. Thông thường thì người thụ hưởng sẽ nhận được khoản thanh toán sau 1 ngày giao dịch được thực hiện.

Ủy Nhiệm Chi Được Đánh Giá Là Chung Từ Hợp Lệ Khi Nào?

Ủy nhiệm chi được đánh giá là chứng từ hợp lệ khi có đầy đủ các nội dung được quy định theo khoản 2, điều 13 quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/03/2002 của Thủ Đức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội Dung Đầy Đủ Của Giấy Ủy Nhiệm Chi Gồm Những Gì?

“Lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi bao gồm các yếu tố sau:

 • Chủ lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi, số sé ri;
 • Họ tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản người trả tiền;
 • Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền;
 • Họ tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản người thụ hưởng;
 • Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng;
 • Số tiền thanh toán bằng chữ và bằng số;
 • Nơi, ngày tháng năm lập lệnh chi hoặc uỷ nhiệm chi;
 • Chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền;
 • Các yếu tố khác do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định không trái pháp luật.”

Hướng Dẫn Cách Viết Giấy Ủy Nhiệm Chi Đúng Cách

Phần nội dung khách hàng cần điền trong giấy Ủy nhiệm chi:

 • Ngày/tháng/năm giấy Ủy nhiệm chi được lập
  Đối với đơn vị trả tiền:
 • Tên tài khoản: Là tên tài khoản của cá nhân/tổ chức chịu trách nhiệm trích tiền.
 • Số tài khoản: Số tài khoản trích tiền thanh toán.
 • Tài ngân hàng: Nơi mở tài khoản của khách hàng được mở.
  Đối với đơn vị thụ hưởng:
 • Tên tài khoản thụ hưởng/đơn vị thụ hưởng: Là tên tài khoản của cá nhân/tổ chức mà khách hàng muốn chuyển tiền tới.
 • Số tài khoản: Là số tài khoản khách hàng muốn chuyển tiền đến.
 • Tài ngân hàng: Tên ngân hàng mà tài khoản của người thụ hưởng đươc mở.