Tuyển chọn dòng nấm mốc Aspergillus niger sinh tổng hợp protease hoạt tính cao

640) {this.resized=true; this.width=640;}”>640) {this.resized=true; this.width=640;}”> 640) {this.resized=true; this.width=640;}”>640) {this.resized=true; this.width=640;}” src=”http://www.canthostnews.vn/DesktopModules/CMS/HinhDaiDien2/0/2016_05_16-15_30_20ntbtra.jpg” title=”Tuyển chọn dòng nấm mốc Aspergillus niger sinh tổng hợp protease hoạt tính cao” width=”480″ alt=”Tuyển chọn dòng nấm mốc Aspergillus niger sinh tổng hợp protease hoạt tính cao”>

[external_link_head]

[external_link offset=1]

640) {this.resized=true; this.width=640;}”>640) {this.resized=true; this.width=640;}”>Ảnh minh họa

640) {this.resized=true; this.width=640;}”>Việc tuyển chọn được dòng nấm mốc phù hợp với điều kiện môi trường ở Việt Nam, giúp thúc đẩy sự tổng hợp enzyme mong muốn đóng vai trò rất quan trọng, là cơ sở bước đầu cho việc xác định tính chất và nghiên cứu khả năng ứng dụng của protease vào thực tế. Chính vì vậy, các nhà khoa học ĐH Cần Thơ thực hiện nghiên cứu này để tuyển chọn dòng nấm mốc bản địa phù hợp cho quá trình sinh tổng hợp protease đạt hiệu quả.

640) {this.resized=true; this.width=640;}”>Hai mươi bảy (27) dòng nấm sợi đen có nguồn gốc từ vỏ các loại quả citrus (cam, chanh, bưởi), táo, sung và 2 dòng Aspergillus niger đối chứng được chủng vào môi trường agar – casein (glycerol 0,5 %; dịch chiết nấm men 0,3%; NaCl 0,5 %, agar 2 % và casein 1 %, w/v ở pH 5) để đánh giá khả năng sinh protease. Kết quả cho thấy tất cả các dòng nấm khảo sát đều có khả năng tiết ra protease khi phát triển trên môi trường agar – casein. Trong đó, 4 dòng nấm (ký hiệu N1, R1, R4, Sa2 có nguồn gốc từ chanh núm, bưởi Năm roi và cam sành) được tuyển chọn dựa trên tỷ lệ đường kính vòng thủy phân casein (d) lớn hơn 10 mm và tỷ lệ giữa đường kính vòng thủy phân casein (d) và đường kính vòng phát triển của nấm mốc (D) đều từ 0,62-0,65. Sự kết hợp của 2 dòng Sa2 và R4 với tỷ lệ 1:3 cho kết quả sinh tổng hợp protease tốt nhất, hoạt tính protease sau 2 ngày lên men lỏng trong môi trường Czapeck Dox có bổ sung 1% casein làm cơ chất cảm ứng là 1,26±0,16 U/mL. Kỹ thuật giải trình tự gene 28S rRNA cũng được áp dụng để nhận diện hai (2) dòng Sa2 và R4, kết quả cho thấy, 2 dòng này đều thuộc Aspergillus niger với mức độ đồng hình 99 ÷ 100%.

[external_link offset=2]

640) {this.resized=true; this.width=640;}”> Danh mục Sức khỏe