Trùng tang là gì? Cách tính trùng tang và cách hóa giải

Cách tính trùng tang – thiên di – nhập mộ

Để tránh hiện tượng trùng tang cũng như để xác định người chết có phải trường hợp trùng tang hay không, gia đình có thể tự tính theo cách tính như sau:

[external_link_head]

Cách tính theo 12 địa chi, nam bắt đầu từ Dần tính theo chiều thuận Dần Mão Thìn Tị…., nữ bắt đầu từ Thân tính theo chiều nghịch Thân Mùi Ngọ Tị….

Áp dụng cách này, ta tính độ tuổi của người mất như sau: Cứ 10 tuổi tính một cung, 20 tuổi cung tiếp theo cho tới hết số tuổi chẵn thì mỗi tuổi lẻ tính là một cung. Ví dụ: Nam thọ 64 tuổi thì 10 tuổi cung Dần, 20 tuổi cung Mão, 30 tuổi cung Thìn, 40 tuổi cung Tị, 50 tuổi Ngọ, 60 tuổi cung Mùi, 61 tuổi cung Thân, 62 tuổi cung Dậu, 63 tuổi cung Tuất, 64 tuổi cung Hợi. Người này cung tuổi mất vào cung Hợi.

[external_link offset=1]

Tính tháng thì cung tháng sẽ nối tiếp với cung tuổi và theo quy tắc mỗi tháng là một cung. Ví dụ: Nam thọ 64 tuổi, cung tuổi là Hợi, mất vào tháng 3 thì cung tháng sẽ là Dần vì tháng 1 là Tý, tháng 2 là Sửu, tháng 3 là Dần.

Cung ngày sẽ nối tiếp cung tháng theo quy tắc mỗi ngày ứng với một cung. Ví dụ: Nam thọ 64 tuổi mất vào ngày 3, cung tháng đã tính trước đó là Dần thì tính cung ngày 1 sẽ là Mão, ngày 2 là Thìn, ngày 3 là Tị. Cung ngày của người này là cung Tị.

Cung giờ nối tiếp cung ngày theo quy tắc mỗi giờ ứng với một cung. Ví dụ: Nam thọ 64 tuổi mất vào giờ Tý (12 giờ đêm), cung giờ của người này là Ngọ.

Sau khi đã biết được cung tuổi, ngày, tháng, giờ của người mất, gia đình tiến hành xem xét 3 trường hợp như sau:

[external_link offset=2]

  • Nhập mộ (cung Sửu, Tuất, Mùi, Thìn): người chết được yên nghỉ tốt, không phạm phải điềm hung.
  • Thiên di (cung Tý, Dậu, Ngọ, Mão): người ra đi theo ý trời, do trời định đoạt nên thuận theo tự nhiên. Tuy nhiên đây là trường hợp dự báo con cháu trong gia đình phải tranh chấp kiện tụng, phân chia tài sản.
  • Trùng tang (cung Dần, Hợi, Thân, Tỵ): ra đi không đúng số mệnh, phải làm lễ trấn trùng tang.

Chỉ cần có một cung rơi vào nhập mộ thì tốt, không vướng hiện tượng trùng tang. Khi đã xác định được bị trùng tang, gia đình cũng cần lưu ý thêm rằng:

  • Trùng ngày nặng nhất – trùng thất xa, tức có bảy người chết theo.
  • Trùng tháng nặng nhì – trùng tam xa, ba người chết theo.
  • Trùng giờ nặng ba – trùng nhị xa, gia đình sẽ có 2 người chết theo.
  • Trùng năm là nhẹ nhất – trùng nhất xa.

[external_footer]

Related Posts