Trang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

[external_link_head]

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến        

Trang bị Tốc Chiến

Hoặc anh em vào trực tiếp hướng dẫn cách lên đồ, build bảng ngọc của Tướng Tốc Chiến anh em đang định chơi. Chỉ cần di chuột vào ngọc hoặc trang bị sẽ hiện lên thông số và cách dùng của vật phẩm đó ha.

Trang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc ChiếnTrang bị Tốc ChiếnTrang bị Tốc ChiếnTrang bị Tốc ChiếnTrang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc Chiến

Trang bị Tốc Chiến

Các trang bị trong Tốc Chiến sẽ được cập nhật liên tục cả chỉ số lẫn sức mạnh trong thời gian tới. Bạn sẽ cần nghía qua bảng ngọc Tốc Chiến để hiểu một cách chi tiết một con tướng sẽ cần kết hợp đồ và ngọc như thế nào.

Trang bị Tốc Chiến

DỊCH CHUYỂN IONIA

Table of Contents

Giá: 1800 | Dịch chuyển khắp bản đồ

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất – Dịch Chuyển: Trong 3,5 giây, dịch chuyển tướng của bạn tới tướng đồng minh, công trình hoặc mắt. (180 giây thời gian hồi).

Trang bị Tốc Chiến

NGƯNG ĐỌNG CỦA IONIA

Giá: 1800 | Trở nên miễn nhiễm sát thương

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất: Trở nên bất khả xâm phạm và không thể bị chọn làm mục tiêu trong 2,5 giây, nhưng bản thân sẽ bị bất động không thể làm bất cứ điều gì trong thời gian này (120 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

DÂY CHUYỀN IONIA

Giá: 1800 | Khiên cho toàn đội

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất: Tạo khiên chắn cho bản thân và tất cả các tướng đồng minh xung quanh giúp hấp thụ 70-420 sát thương trong 2,5 giây. (60 giây thời gian hồi). Hiệu ứng này bị giảm 50% nếu mục tiêu đã nhận được hiệu ứng từ dây chuyền khác trong 20 giây trước đó.

Trang bị Tốc Chiến

VINH QUANG IONIA

Giá: 1500 | Tăng tốc độ di chuyển

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất: Tăng 15% Tốc độ di chuyển trong 4 giây, tăng lên thành 60% khi tiếp cận tướng hoặc trụ của đối phương. Sau 4 giây hoặc tiếp cận tướng địch phát ra sóng xung kích làm chậm kẻ địch xung quanh đi 50% trong 2 giây. (45 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

ĐAI LƯNG IONIA

Giá: 1500 | Lướt nhẹ

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất: Lao về phía trước và phóng ra tên lửa theo hình nón gây 75-145 sát thương phép. Nếu tướng hoặc quái bị trúng nhiều tên lửa, các tên lửa bổ sung sẽ chỉ gây sát thương bằng 10%. (60 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

GIẢI THUẬT IONIA

Giá: 1800 | Loại bỏ khống chế

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế đang ảnh hưởng đến bản thân và tăng 50% Tốc độ di chuyển trong 1,5 giây. (60 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

THẠCH GIÁP IONIA

Giá: 1500 | tăng máu

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất: Tăng 65% Máu của bản thân, nếu có từ 3 tướng địch trở lên ở gần sẽ tăng 130% Máu đồng thời giảm 60% sát thương gây ra trong 4 giây. (45 giây thời gian hồi)

[external_link offset=1]

Trang bị Tốc Chiến

DÂY CHUYỀN CHUỘC TỘI IONIA

Giá: 1500 | HỒI MÁU

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

Cứu thế : Để lộ một vị trí và sau 2.5 giây, một tia sáng hồi 25-375 máu cho đồng minh, trong khi đó kẻ địch sẽ phải nhận 10% sát thương hiện tại của chúng. Lính và quái nhận 250 sát thương. (60 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

BÓNG ĐÊM IONIA

Giá: 1500 | Giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

Bóng đêm: Triệu hồi 2 bóng ma tìm kiếm tướng địch gần đó. Khi tiếp xúc, tướng địch sẽ lộ diện và bị làm chậm 40% trong tối đa 5 giây, dựa trên thời gian di chuyển của bóng ma. (60 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

GIÀY KHAI SÁNG IONIA

Giá: 1000 | Hồi chiêu

Giày: +40 Tốc độ di chuyển

Khai sáng: +10% Giảm hồi chiêu

Triệu hồi: +10% Giảm hồi phép bổ trợ

Phi tốc (Kích hoạt): Tăng 15% tốc độ di chuyển trong 3 giây. Gây sát thương hoặc nhận sát thương hiệu ứng tăng tốc sẽ bị hủy. (60 giây hồi chiêu)

Trang bị Tốc Chiến

GIÀY PHÀM ĂN

Giá: 1000 | Hút máu thường

Giày:+40 Tốc độ di chuyển

Nhị đẳng:8% Hút máu

Tam đẳng:+8% Hút máu phép

Phi tốc (Kích hoạt): Tăng 15% tốc độ di chuyển trong 3 giây. Gây sát thương hoặc nhận sát thương hiệu ứng tăng tốc sẽ bị hủy. (60 giây hồi chiêu)

Trang bị Tốc Chiến

GIÀY BẠC

Giá: 1000

Nội tại DUY NHẤT:+50 Tốc độ di chuyển

Nội tại DUY NHẤT: Hiệu ứng làm chậm lên bản thân bị giảm 30%

Nội tại DUY NHẤT – Tăng tốc (Kích hoạt): Tăng 15% tốc độ di chuyển trong 3 giây. Gây sát thương hoặc nhận sát thương hiệu ứng tăng tốc sẽ bị hủy. (60 giây hồi chiêu)

Trang bị Tốc Chiến

GIÀY THỦY NGÂN

Giá: 1000 | kháng hiệu ứng

Giày: +40 Tốc độ di chuyển

Cường hóa: +10 Kháng phép

Kháng hiệu ứng: Giảm 30% thời gian phải chịu hiệu ứng khống chế

Phi tốc (Kích hoạt): Tăng 15% tốc độ di chuyển trong 3 giây. Gây sát thương hoặc nhận sát thương hiệu ứng tăng tốc sẽ bị hủy. (60 giây hồi chiêu)

Trang bị Tốc Chiến

GIÀY THÉP GAI

Giá: 1000 | Giáp

Giày: + 40 tốc độ di chuyển

Cường hóa: +15 giáp

Chặn: Chặn 15% sát thương từ đòn đánh thường.

Phi Tốc (Kích hoạt): Tăng tốc độ di chuyển lên 15% trong 3 giây. Gây hoặc nhận sát thương từ tướng sẽ xóa bỏ Phi Tốc (60 giây hồi chiêu).

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP THIÊN THẦN

Giá: 3100

+40 Công vật lý

+40 Giáp

Nội tại DUY NHẤT – Hồi Sinh: 4 giây sau khi tử trận, sống lại tại chỗ, và nhận 50% Máu cơ bản kèm 30% Năng lượng. (210 giây thời gian hồi).

Trang bị Tốc Chiến

GIÀY THƯỜNG

Giá: 500

+20 Tốc độ di chuyển

Nội tại DUY NHẤT – Tăng tốc (Kích hoạt): Tăng 15% tốc độ di chuyển trong 3 giây. Gây sát thương hoặc nhận sát thương hiệu ứng tăng tốc sẽ bị hủy. (60 giây hồi chiêu)

Trang bị Tốc Chiến

ÁO CHOÀNG LỬA

Giá: 2800

+400 Máu tối đa

+40 Giáp

Nội tại DUY NHẤT – Hiến Tế: Gây 25-40 sát thương phép mỗi giây lên các kẻ địch cạnh bên. Hiệu quả tăng thêm 50% lên lính và quái.

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP TÂM LINH

Giá: 2900

+350 Máu tối đa

+100% Hồi phục máu

+45 Kháng phép

+10% Điểm hồi kỹ năng

Nội tại DUY NHẤT: Tăng tất cả các hiệu ứng hồi máu, hồi phục của bản thân lên 30%.

Trang bị Tốc Chiến

KHIÊN BĂNG RANDUIN

Giá: 2800 | Giảm tốc độ đánh của kẻ địch

+400 Máu tối đa

+50 Giáp

Mặc giáp: Giảm 15% sát thương chí mạng.

Thép Lạnh: Giảm tốc độ đánh của kẻ địch đi 15% trong 1,5 giây khi bị trúng đòn đánh thường.

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP GAI

Giá: 2800

+200 Máu tối đa

+75 giáp

Gai Góc: Khi trúng một đòn đánh thường, phản lại 25 sát thương phép (+10% giáp cộng thêm), gây hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ tấn công trong 3 giây. Trói chân 1 tướng địch sẽ đồng thời gây 60% Vết Thương Sâu trong 3 giây.

Trang bị Tốc Chiến

BÚA BĂNG thay bằng Găng Tay Băng Giá nhé

Giá: 3000 | Đòn đánh làm chậm kẻ địch

+550 Máu tối đa

+25 Công vật lý

Băng giá: Tấn công kẻ địch làm giảm 40% Tốc độ Di chuyển của mục tiêu trong 1.5 giây. Hiệu quả làm chậm giảm một nửa với các đòn đánh tầm xa.

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP MÁU WARMOG

Giá: 2850 | Hồi phục máu khi ở ngoài giao tranh.

+700 Máu tối đa

+200% Tốc độ hồi phục máu

+10 Điểm hồi kỹ năng

Trái Tim Warmog: Nếu có ít nhất 2500 Máu tối đa hồi lại 5% máu mỗi giây nếu không chịu sát thương trong 6 giây.

Trang bị Tốc Chiến

MÓNG VUỐT STERAK

Giá: 3000 | Tạo khiên khi chịu sát thương.

+400 Máu tối đa

Nặng tay: + 50% sát thương vật lý cơ bản. Chỉ áp dụng cho tướng cận chiến.

Bảo hiểm ma pháp: Khi nhận phải sát thương khiến bản thân còn thấp hơn 35% Máu, bản thân sẽ nhận được khiên chắn giúp hấp thụ 75% máu cộng thêm giảm dần trong 3 giây (90 giây thời gian hồi).

Cơn Thịnh Nộ Của Sterak: Khi kích hoạt nội tại Bảo Hộ sẽ trở nên cao to khỏe mạnh, tăng Kích Cỡ, và nhận một lớp Giáp có giá trị bằng 30% số Máu tối đa của bản thân trong 8 giây.

Tướng đánh xa không thể dùng trang bị này.

Trang bị Tốc Chiến

GĂNG TAY BĂNG GIÁ

Giá: 2700 Đòn đánh tạo ra vùng làm chậm

+50 Giáp

+450 Năng lượng tối đa

+25 Điểm hồi kỹ năng

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh thường kế tiếp trong vòng 10 giây gây thêm sát thương vật lí tương đương với 100% số Sát thương vật lí cơ bản lên một khu vực và tạo ra một vùng băng giá trong 2 giây, làm chậm Tốc độ Di chuyển của những nạn nhân bên trong đi 30% (1.5 giây thời gian hồi).

Sát thương giảm đi đối với các công trình.

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP LIỆT SĨ

Giá: 2800 | Tăng tốc độ di chuyển

+300 Máu tối đa

+50 Giáp

Không khoan nhượng: +5% tôc độ di chuyển. Quán tính: di chuyển sẽ tích quán tính, tăng tối đa 50 Tốc độ di chuyển ở 100 điểm cộng dồn. Ra đòn đánh sẽ tiêu hao toàn bộ quán tính. Điểm cộng dồn sẽ giảm dần khi di chuyển bị hạn chế.

Cú đánh nghiền nát: Đòn đánh thường gây thêm 100 sát thương phép tùy thuộc vào quán tính tiêu hao. Đòn đánh tầm gần với số điểm cộng dồn quán tính tối đa sẽ làm chậm 50% trong 1 giây.

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP THÍCH ỨNG

Giá: 2800

+300 Máu tối đa

+100% Tốc độ hồi máu gốc

+60 Kháng phép

Nội tại DUY NHẤT: Nhận sát thương phép từ kĩ năng hoặc hiệu ứng sẽ giảm toàn bộ sát thương phép sau đó nhận phải từ kĩ năng hoặc hiệu ứng tương tự đi 15% trong 4 giây.

Trang bị Tốc Chiến

MẶT NẠ VỰC THẲM

Giá: 2800 | Kẻ địch dễ bị tổn thương bới sát thương Phép

+300 Máu tối đa

+40 Kháng phép

+300 Năng lượng tối đa

+10 Điểm hồi kỹ năng

Vĩnh Hằng: Hồi lại năng lương tương đương 15% sát thương nhận vào từ tướng địch. Hồi phục máu tương đương 20% Năng lượng sử dụng. Tối đa 25 máu mỗi lần.

Vực Thẳm: Tướng địch ở gần nhận thêm 15% sát thương phép.

Trang bị Tốc Chiến

TỤ BÃO ZEKE

Giá: 2800 | Tăng sức mạnh công kích của đồng minh

+40 Giáp

+40 Kháng phép

+150 Năng lượng tối đa

+10 Điểm hồi kỹ năng

Điểm báo: Khi sử dụng chiêu cuối sẽ cho bản thân và đồng đội xung quanh hiệu ứng cộng thêm trong 10 giây. Bản thân sẽ được bao quanh bởi một cơn bão TUYẾT có phạm vi 300 khiến kẻ địch bị làm chậm 20% tốc độ di chuyển và các đòn tấn công của đồng độ sẽ đốt cháy mục tiêu bằng LỬA gây thêm 30% sát thương phép trong 2 giây. Ưu tiên đồng minh có sát thương tấn công cao nhất.

Hiệp ước băng hỏa: Nếu kẻ địch bị phải chịu 2 hiệu ứng TUYẾT và LỬA, cơn bão TUYẾT của bạn sẽ bốc cháy và trở thành LỬA BĂNG gây 40 sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch xung quanh và làm chậm 40% tốc độ di chuyển của chúng trong 3 giây.

Trang bị Tốc Chiến

LỜI THỀ VỆ SĨ

Giá: 2700 | Bảo vệ đồng minh

+350 Máu tối đa

+40 Giáp

+10 điểm hồi kỹ năng

Hộ Vệ : Tăng cường sức mạnh khi đứng gần tướng đồng mình. Nếu bản thân hoặc đồng minh nhận sát thương từ tướng, trụ, hay quái vật, cả hai sẽ nhận một khiên chắn có giá trị bằng 0976080346% máu cộng thêm + 15% công phép) và 20% tốc độ di chuyển trong 1.5s (30 giây thời gian hồi).

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP BĂNG VĨNH CỬU

Thăng cấp từ GIÁP BĂNG

+ 350 máu tối đa

+ 1200 năng lượng tối đa

+ 10 điểm hồi kỹ năng

Kinh ngạc : Nhận giáp bằng với 3% năng lượng tối đa và hồi lại 15% năng lượng mỗi lần dùng kỹ năng.

Cự nhân băng giá: Làm bất động tướng địch khi tiêu hao năng lượng và tạo một khiên chắn trong 3 giây giúp hấp thụ 150 (+5% năng lượng hiện tại) sát thương cho mỗi tướng đồng minh xung quanh (10 giây thời gian hồi). Hiệu ứng này chỉ kích hoạt khi bản thân có năng lượng tối đa lớn hơn 20%.

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP BĂNG

Giá: 2600 | Chuyển hóa năng lượng thành điểm hồi kỹ năng

+350 Máu tối đa

+ 500 năng lượng tối đa

+ 10 điểm hồi kỹ năng

Kinh ngạc : Tăng điểm hồi kỹ năng bằng với 1% năng lượng tối đa và hồi lại 15% tổng năng lượng đã tiêu hao.

Nạp năng lượng: Tăng năng lượng tối đa thêm 8 mỗi lần tấn công, sử dụng năng lượng hoặc khi nhận sát thương từ tướng quái khủng hoặc trụ. Tăng tối đa 700 năng lượng, biến đổi giáp băng thành giáp băng vĩnh cửu kích hoạt tối đa 3 lần mỗi 12 giây. Chỉ có thể mang 1 vật phẩm nước mắt nữ thần.

Trang bị Tốc Chiến

TÀN TÍCH CỦA BAMI

Giá: 1100 | thiêu đốt kẻ địch xung quanh

+250 Máu tối đa

Hiến Tế: Gây 5-20 sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch cạnh bên. Gây thêm 50% sát thương lên lính và quái.

Trang bị Tốc Chiến

ÁO CHOÀNG ÁM ẢNH

Giá: 1100

+175 Máu tối đa

+20 Kháng phép

Nội tại DUY NHẤT: Tăng 150% tốc độ hồi Máu gốc trong tối đa 10 giây sau khi chịu sát thương từ tướng địch.

Trang bị Tốc Chiến

VỌNG ÂM LUDEN

Giá: 3000 | Kỹ năng gây thêm sát thương

+80 Công phép thuật

+300 Năng lượng tối đa

+10 Điểm hồi kỹ năng

Vọng âm bất hòa: Nhận các điểm tích trữ khi di chuyển hoặc sử dụng kĩ năng. Khi đạt đến 100 điểm tích trữ, kĩ năng trúng đích kế tiếp sẽ sử dụng tất cả điểm tích trữ để gây thêm 0976080346% Sát thương phép) sát thương phép vào tối đa 3 mục tiêu xung quanh.

Trang bị Tốc Chiến

QUỶ THƯ MORELLO

Giá: 3000 | Sát thương phép giảm khả năng hồi máu của kẻ địch

+300 Máu tối đa

+70 Sức mạnh phép thuật

Tử thần gõ cửa: +15 Xuyên kháng phép

Nguyền Rủa: Gây sát thương phép lên tướng địch sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu trong 3 giây. Nếu mục tiêu còn dưới 50% Máu, hiệu ứng Vết Thương Sâu sẽ được tăng lên thành 60% .

Trang bị Tốc Chiến

TRƯỢNG HƯ VÔ

Giá: 2800 | Xuyên kháng phép

+70 Sức mạnh phép thuật

Giải trừ: +40% Xuyên Kháng Phép.

Trang bị Tốc Chiến

MŨ PHÙ THỦY RABADON

Giá: 3500 | Tăng sức mạnh phép thuật

+130 Sức mạnh phép thuật

Quá đà: Gia tăng Công phép tối đa thêm 40%.

Trang bị Tốc Chiến

TRƯỢNG PHA LÊ RYLAI

Giá: 2700 | Kỹ năng làm chậm kẻ địch

+350 Máu tối đa

+70 Sức mạnh phép thuật

Băng giá: Gây sát thương bằng kỹ năng sẽ làm chậm 20% tốc độ chi chuyển của nạn nhân trong 1 giây.

Trang bị Tốc Chiến

MẶT NẠ ĐỌA ĐẦY LIANDRY

Giá: 3150 | Kỹ năng gây thêm sát thương

+250 Máu tối đa

+90 Sức mạnh phép thuật

Điên cuồng: Gây thêm 2% sát thương mỗi giây khi đối đầu với tướng địch, giới hạn ở 10% sau 5 giây.

Đầy đọa: Gây thêm một lượng sát thương phép bằng 1% chỉ số Máu tối đa của mục tiêu trong 3 giây. Lượng sát thương này sẽ được gấp đôi đối với các đơn vị bị làm chậm hoặc bất động.

Trang bị Tốc Chiến

TRƯỢNG TRƯỜNG SINH

Giá: 2800 | Chỉ số tăng theo thời gian

+250 Máu tối đa

+60 Công phép

+300 Năng lượng tối đa

Vĩnh hằng: Phục hồi Mana bằng 15% sát thương nhận vào từ tướng. Hồi máu bằng 20% ​​Mana đã tiêu tốn. Giới hạn 25 Máu mỗi lần phục hồi.

Cựu chiến binh: Mỗi cộng dồn cung cấp 20 Máu, 10 Năng lượng và 6 Công phép, cộng dồn mỗi 30 giây. Tối đa 10 điểm cộng dồn, cung cấp 200 Máu, 100 Năng lượng và 60 Công phép.

Trang bị Tốc Chiến

SONG KIẾM TAI ƯƠNG

Giá: 2950 | Đòn đánh thường gây thêm sát thương sau khi sử dụng kỹ năng.

+80 Sức mạnh phép thuật

+10 Điểm hồi kỹ năng

Kiếm Phép: Sau khi sử dụng một kĩ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bản thân khi trúng đích sẽ gây thêm 75 Sát thương vật lí (+50% công phép) sát thương phép trên đòn đánh (1.5 giây thời gian hồi).

Tai ương: +5% Tốc độ di chuyển

Trang bị Tốc Chiến

NANH NASHOR

Giá: 3200 | Đòn đánh gây thêm sát thương

+50% Tốc độ đánh

+70 Sức mạnh phép thuật

+25 Điểm hồi kỹ năng

Cắn: Các đòn đánh thường gây thêm 15 (+15% công phép) sát thương phép.

Trang bị Tốc Chiến

QUYỀN TRƯỢNG ĐẠI THIÊN SỨ

Được nâng cấp từ Quyền Trượng Thiên Thần

+35 Công phép

+1200 Năng lượng tối đa

+20% Giảm hồi chiêu

Nội tại DUY NHẤT: Gây sát thương phép bằng 3% năng lượng tối đa và hoàn lại 25% tổng số năng lượng đã tiêu.

Nội tại DUY NHẤT – Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi trúng phải sát thương phép khiến bản thân còn thấp hơn 35% Máu, bản thân cần tiêu thụ 15% năng lượng hiện tại để nhận được khiên hấp thụ 350 sát thương phép trong 5 giây (90 giây thời gian hồi).

Trang bị Tốc Chiến

QUYỀN TRƯỢNG THIÊN THẦN

Giá: 2950 | Chuyển hóa năng lượng thành sức mạnh phép thuật

+35 Sức mạnh phép thuật

+500 Năng lượng tối đa

+25 Điểm hồi kỹ năng

Kinh ngạc: Gây sát thương phép bằng 1% năng lượng tối đa và hoàn lại 25% tổng số năng lượng đã tiêu.

Nạp năng lượng: +15 chỉ số Năng lượng tối đa (tối đa +700 Năng lượng) khi tích đủ năng lượng tối đa cộng thêm sẽ biến Quyền Trượng Thiên Thần thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Kích hoạt tối đa 3 lần mỗi 12 giây.

Trang bị Tốc Chiến

LƯ HƯƠNG SÔI SỤC

Giá: 2600 | Tăng tốc độ đánh của đồng mình

+250 Máu tối đa

+60 Sức mạnh phép thuật

+10 Điểm hồi kỹ năng

Rực cháy: +5% Tốc độ di chuyển

Lư hương: Các phép hồi máu và tạo lá chắn cho tướng đồng minh khác sẽ giúp cả 2 được tăng 10-30% Tốc Độ Đánh và các đòn tấn công của bản thân gây thêm 16-30 sát thương phép trong 6 giây. (Hiệu ứng này không bao gồm các kĩ năng tăng tốc độ hồi máu, hoặc tự sử dụng lên bản thân.)

Trang bị Tốc Chiến

KIẾM SÚNG HEXTECH

Giá: 3200 | Hút máu khi gây sát thương vật lý sát thương phép

+30 Sức mạnh công kích

+60 Sức mạnh phép thuật

Rút nội năng: +15% Hút máu phép

Rút sức: +15% Hút máu

Chớp Hextech: Đánh trúng tướng địch bằng đòn đánh thường hoặc kĩ năng sẽ gây thêm 0976080346% Công phép) sát thương phép thuật và làm chậm 40% tốc độ di chuyển của nạn nhân trong 2 giây. (30 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

VỌNG ÂM HÒA ĐIỆU

Giá: 2800 | Kỹ năng nhận thêm hiệu ứng hồi máu

+80 Sức mạnh phép thuật

+300 Năng lượng tối đa

+10 Điểm hồi kỹ năng

Vọng âm hòa điệu: Khi tung chiêu hay di chuyển sẽ tích điểm Hài Hòa. Ở mốc 100 điểm Vọng âm hòa điệu, kĩ năng hồi máu hoặc tạo lá chắn của bản thân sẽ hồi lại 70 máu (+10% Công phép) tới mục tiêu chỉ định và 3 mục tiêu gần nhất.

Trang bị Tốc Chiến

CỐC QUỶ ATHENE

Giá: 2500 | Chuyển hóa sát thương thành hồi máu

+55 Sức mạnh phép thuật

+40 Kháng phép

+10 Điểm hồi kỹ năng

Nợ máu: Tích trữ 35% sát thương ban đầu gây ra cho tướng dưới dạng Máu, giới hạn ở mức 110-250. Hồi máu hoặc tạo khiên cho đồng đội sẽ tiêu tốn tất cả máu tích chữ với giá trị tương đương.

Trang bị Tốc Chiến

SÁCH CHIÊU HỒN THỨC TỈNH

Giá: 2500 | Hạ gục giảm thời gian hồi của chiêu cuối

+65 Sức mạnh phép thuật

+200 Năng lượng tối đa

+25 Điểm hồi kỹ năng

Tụ linh: Khi hạ gục tướng địch sẽ được giảm 3% thời gian hồi chiêu cuối, cộng dồn tối đa 5 lần (15%).

Trang bị Tốc Chiến

NGỌC VÔ CỰC

Giá: 2850 | kỹ năng gây thêm sát thương

+200 Máu tối đa

+60 Sức mạnh phép thuật

Định mệnh: +5% Tốc độ di chuyển

Cân bằng: +15 Xuyên kháng phép

[external_link offset=2]

Tử thần cận kề: Đòn đánh Chí mạng gây thêm 20% sát thương lên kẻ địch dưới 35% Máu.

Trang bị Tốc Chiến

NƯỚC MẮT NỮ THẦN

Giá: 900 | Tăng năng lượng

+300 Năng lượng tối đa

Nội tại DUY NHẤT: Hoàn lại 10% năng lượng tiêu hao.

Nội tại DUY NHẤT – Năng Lượng Cộng Dồn: Nhận 8 chỉ số Năng lượng tối đa mỗi khi tấn công hoặc sử dụng Năng lượng. Giới hạn 700 năng lượng nhận thêm. Kích hoạt tối đa 3 lần mỗi 12 giây. bản thân chỉ có thể mang một món đồ Nước mắt nữ thần mỗi lần.

Trang bị Tốc Chiến

HUYẾT KIẾM

Giá: 3200 | Tạo khiên khi hút máu thường

+ 40 sát thương vật lý

+ 25% tỷ lệ chí mạng

Đẫm máu: +15% hút máu thường.

Huyết thệ: Hút máu thường hồi máu vượt mức cho bạn, tạo ra một lá chắn hấp thụ 40-320 sát thương. Lá chắn này tự tiêu hủy dần khi không giao tranh lâu hơn 10 giây.

Trang bị Tốc Chiến

DAO ĐIỆN STATIKK

Giá: 2800 | Đòn đánh gây thêm sát thương

+25% Tỉ lệ chí mạng

+35% Tốc độ đánh 

Set: +5% Tốc độ di chuyển

Tích điện: Di chuyển và tấn công tạo ra đòn năng lượng. Ở điểm cộng dồn tối đa, đòn tấn công tiếp theo của bản thân gây thêm 50-120 sát thương phép và kích hoạt tất cả các hiệu ứng nạp năng lượng.

Dao điện: Các đòn tấn công được cường hóa nảy lên tối đa 5 kẻ địch xung quanh, và mỗi đòn đánh có thể gây chí mạng.

Trang bị Tốc Chiến

GƯƠM CỦA VUA VÔ DANH

Giá: 3100 | Đòn đánh gây thêm sát thương

+20 Công vật lý

+35% Tốc độ đánh

Khát máu: +10% Hút máu thường.

Cú đánh vô danh: Đòn đánh thường gây thêm sát thương vật lý trên đòn đánh tương đương 6% máu hiện tại của kẻ địch (Đòn đánh cận chiến gây 9%) sát thương tối thiểu 15 Sát thương tối đa lên quái 60.

Đoạt tốc: Đánh trúng tướng địch 3 lần bằng đòn đánh hoặc kỹ năng gây 30-100 sát thương phép và cướp 25% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 2 giây. (60 giây hồi chiêu).

Trang bị Tốc Chiến

ĐẠI BÁC LIÊN THANH

Giá: 2800 | Tăng tầm đánh.

+ 25% tỷ lệ chí mạng

+ 35% tốc độ đánh

Thợ săn nhanh nhạy: +5% Tốc độ di chuyển.

Tích điện: Di chuyển và tấn công tạo ra đòn năng lượng. Ở điểm cộng dồn tối đa, đòn tấn công tiếp theo của bản thân gây thêm 50-120 sát thương phép và kích hoạt tất cả các hiệu ứng nạp năng lượng.

Thùng đại bác: Các cộng dồn nạp năng lượng nhanh hơn 25% và các đòn tấn công được cung cấp năng lượng được cộng thêm 150 phạm vi tấn công. Đòn đánh cận chiến chỉ tăng thêm 50 phạm vi tấn công.

Trang bị Tốc Chiến

KIẾM MA YOUMUU

Giá: 3000 | Tăng tốc độ di chuyển

+50 Công vật lý

+10 Điểm hồi kỹ năng

Sắc bén: +10 Xuyên giáp.

Quán tính: Di chuyển tạo ra quán tính, tăng tối đa 50 Tốc độ di chuyển ở 100 điểm cộng dồn. Tấn công tiêu tốn Momentum sẽ gây thêm sát thương phép tương đương với số điểm cộng dồn. Các điểm cộng dồn sẽ bị mất dần khi gặp các hiệu ứng khống chế.

Linh hồn thần tốc: Các đòn đánh tiêu hao Momentum tối đa sẽ tăng 25% Tốc độ Đánh trong 4 giây.

Trang bị Tốc Chiến

CUỒNG CUNG RUNAAN

Giá: 2800 | Đòn đánh xa trúng 3 mục tiêu

+25% Tỉ lệ chí mạng

+45% Tốc độ đánh

Cuồng Phong: Các đòn đánh thường của bản thân bắn kèm theo những tia chớp vào 2 đơn vị gần mục tiêu, mỗi tia gây (40% Công vật lí) sát thương vật lí. Các tia chớp có thể chí mạng và kèm theo hiệu ứng trên đòn đánh.

Trang bị Tốc Chiến

DẠ KIẾM DRAKTHARR

Giá: 3000 | Đòn đánh gây thêm sát thương

+50 Công vật lý

+10 Điểm hồi kỹ năng

Sắc lẻm: +15 Xuyên giáp.

Thợ Săn Đêm: Sau khi không bị nhìn thấy trong ít nhất 1s, đòn đánh tiếp theo sẽ gây thêm 20-125 sát thương vật lý và làm chậm mục tiêu 99% trong vòng 0.25s. Đòn đánh từ tướng đánh xa không áp dụng hiệu ứng làm chậm (thời gian không bị nhìn thấy là 5s).

Trang bị Tốc Chiến

VÔ CỰC KIẾM

Giá: 3400 | Tăng sát thương chí mạng

+55 Công vật lý

+25% Tỉ lệ chí mạng

Vô cực: Sát thương từ các đòn chí mạng sẽ là 230% thay vì 200%.

Trang bị Tốc Chiến

LỜI NHẮC TỬ VONG

Giá: 2950 | Xuyên giáp

+45 Công vật lý

Cung xanh: +30% Xuyên giáp.

Nhiễm Trùng: Gây sát thương vật lý sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu lên tướng địch trong 3 giây. 3 đòn đánh liên tiếp lên tướng địch sẽ gia tăng hiệu ứng này lên thành 60% Vết Thương Sâu cho đến khi hết hiệu lực.

Trang bị Tốc Chiến

RÌU ĐEN

Giá: 3000 | Sát thương vật lý làm giảm giáp

+350 Máu tối đa

+30 Công vật lý

+25 Điểm hồi kỹ năng

Phân tách: Gây sát thương vật lí lên tướng địch sẽ khiến nạn nhân phải chịu trạng thái Phân Tách, làm giảm 4% Giáp của mục tiêu trong 6 giây (hiệu ứng cộng dồn tối đa 6 lần, lên đến 24%).

Cuồng Bạo: Gây sát thương vật lí giúp tăng 20 tốc độ di chuyển trong 2 giây. Hỗ trợ hạ gục một tướng địch hoặc hạ gục bất kì đơn vị nào sẽ giúp tăng 60 tốc độ di chuyển trong 2 giây. Lượng Tốc độ Di chuyển này bị giảm một nửa đối với các tướng đánh xa.

Trang bị Tốc Chiến

THẦN KIẾM MURAMANA

Thăng cấp từ Kiếm Manamune

+25 Sát thương vật lý

+1000 Năng lượng tối đa

+20 Điểm hồi kỹ năng

Kinh ngạc: Tăng sát thương vật lí bằng 1.5% Năng lượng tối đa của bản thân. Hoàn lại 15% năng lượng tiêu hao.

Chấn động: Các đòn tấn công vào tướng tiêu hao 3% năng lượng hiện tại để gây gấp đôi lượng đó thành sát thương cộng thêm. Shock chỉ hoạt động khi bản thân có năng lượng tối đa lớn hơn 20%.

Trang bị Tốc Chiến

KIẾM MANAMUNE

Giá: 2700 | Chuyển hóa năng lượng thành sức mạnh công kích

+25 Công vật lý

+300 Năng lượng tối đa

+20 Điểm hồi kỹ năng

Kinh ngạc: Tăng sát thương vật lí bằng 1.5% Năng lượng tối đa của bản thân. Hoàn lại 15% năng lượng tiêu hao.

Nạp năng lượng: +10 chỉ số Năng lượng tối đa (tối đa +700 Năng lượng) mỗi khi bản thân tấn công hoặc sử dụng Năng lượng (xảy ra cao nhất 3 lần mỗi 12 giây). Tự thăng cấp thành Thần Kiếm Muramana khi dồn đủ 700 Năng lượng.

Trang bị Tốc Chiến

TAM HỢP KIẾM

Giá: 3533 | Toàn vẹn

+200 Máu tối đa

+20 Công vật lý

+40% Tốc độ đánh

+25 Điểm hồi kỹ năng

Hăng hái: +5% Tốc độ di chuyển.

Kiếm Phép: Sau khi dùng một kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo trong 10 giây gây thêm sát thương vật lý tương đương 200% Sát thương vật lý cơ bản (1.5 giây Hồi chiêu).

Cuồng bạo: Đòn đánh thường tăng 20 Tốc độ di chuyển trong 2 giây. Hạ gục các đơn vị tăng 60 Tốc độ di chuyển. Lượng cộng thêm này giảm một nửa đối với tướng đánh xa.

Trang bị Tốc Chiến

CHÙY GAI MALMORTIUS

Giá: 3200 | Tạo khiên khi chịu sát thương phép

+45 Công vật lý

+35 Kháng phép

+10 Điểm hồi kỹ năng

Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi trúng phải sát thương phép khiến bản thân còn thấp hơn 35% Máu, bản thân sẽ nhận được khiên chắn giúp hấp thụ 350 sát thương phép trong 5 giây (90 giây thời gian hồi).

Nắm bắt sinh lực: Khi Bảo Hiểm Ma Pháp kích hoạt, nhận +30 sát thương vật lý, +10% Hút Máu thường, và +10% Hút Máu Phép cho tới khi ra khỏi giao tranh.

Trang bị Tốc Chiến

VŨ ĐIỆU TỬ THẦN

Giá: 3000 | trì hoãn sát thương gánh chịu

+300 Máu tối đa

+35 Công vật lý

+15 điểm hồi kỹ năng

Khiêu vũ: +10% Hút máu thường.

Vết thương sâu: 30% sát thương nhận phải sẽ được tính như sát thương gây ra bởi hiệu ứng chảy máu trong 3 giây.

Trang bị Tốc Chiến

MA VŨ SONG KIẾM

Giá: 2800 | Tạo khiên khi thấp máu

+25% Tỉ lệ chí mạng

+35% Tốc độ đánh

Vũ điệu ma quái: +5% Tốc độ di chuyển.

Bảo Hiểm Ma Pháp: Khi trúng phải sát thương khiến bản thân còn thấp hơn 35% Máu, bản thân sẽ nhận được khiên chắn giúp hấp thụ 240-590 sát thương trong 5 giây (90 giây thời gian hồi).

Trang bị Tốc Chiến

KIẾM ÂM U

Giá: 2800 | Vô hiệu hóa mắt địch ở gần sau một khoảng thời gian nhất định

+50 Công vật lý

+10 Điểm hồi kỹ năng

Ngầm phá hoại: +10 Xuyên giáp.

Tắt đèn: Bị phát hiện bởi mắt hoặc bẫy của đối phương sẽ phát hiện và vô hiệu hóa chúng trong 8 giây. Nếu tấn công chúng sẽ phá hủy ngay lập tức. (60 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

GIẢI THUẬT MA PHÁP

Giá: 1500

Khi mua sẽ nhận được tất cả nội tại đặc chưng của Giày trung cấp trước đó

KÍCH HOẠT duy nhất: Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế đang ảnh hưởng đến bản thân và tăng 50% Tốc độ di chuyển trong 1,5 giây. (60 giây thời gian hồi)

Trang bị Tốc Chiến

Tim Băng

Giá: 2850 | Giảm tốc độ đánh của toàn bộ kẻ địch ở gần.

+ 70 Giáp

+ 300 Năng lượng tối đa

+ 20 Điểm hồi kỹ năng

Mùa đông êm dịu: Giảm tốc độ đánh của kẻ địch xung quanh đi 15%.

Trang bị Tốc Chiến

KHIÊN THÁI DƯƠNG

Giá: 3000 | Thiêu đốt kẻ địch xung quanh

+ 500 Máu tối đa

+ 15 Điểm hồi kỹ năng

Hiến Tế: Gây 16- 30 sát thương phép + 1% máu mỗi giây lên kẻ địch ở gần. Gây sát thương lên tướng hoặc quái khủng bằng Hiến Tế sẽ tăng sát thương lên 8% trong 5 giây. Cộng dồn tối đa 6 lần.

Hỏa Thiêu: Khi đạt điểm cộng dồn Hiến Tế tối đa đòn đánh thường sẽ thiêu đốt, đòn đánh thường sẽ thiêu đốt kẻ địch bằng sát thương của Hiến Tế trong 3 giây.

Hiến tế gây 150% sát thương lên lính và quái.

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP THIÊN ĐỊA

Giá: 2850 | Cộng dồn kháng phép và tốc độ di chuyển

+ 350 máu tối đa

+ 45 kháng phép

Bão tố: +5% tốc độ di chuyển

Hấp thụ: Khi nhận sát thương từ kỹ năng tăng thêm 6 tốc độ di chuyển và 6 kháng phép trong 5 giây, cộng dồn tối đa 5 lần, tăng tối đa 30 tốc độ di chuyển và 30 kháng phép.

Mỗi kỹ năng có hiệu ứng duy nhất sẽ tăng 1 điểm cộng dồn.

Trang bị Tốc Chiến

CHẤN TỬ PHA LÊ

Trang bị tăng SMPT/Giáp được mong đợi nay đã đổ bộ vào Tốc Chiến! Có thể coi trang bị này như Giáp Gai dành cho Pháp Sư. Mong rằng các Pháp Sư sẽ tận dụng tốt trang bị mới này khi đối đầu với các đối thủ gây sát thương vật lý mạnh.

 • Tổng Chi Phí: 2.900 vàng
  • Lên đồ từ Giáp Tay Seeker (1.200 vàng) + Sách Quỷ (1.000 vàng) + 700 vàng

 • 60 SMPT
 • 45 Giáp
 • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • NỘI TẠI – Gương Phản Đòn: Khi sử dụng kỹ năng sẽ nhận 1 mảnh gương (tối đa 3 mảnh) để chặn 10 sát thương vật lý +5% SMPT từ một tướng địch và gây 20 sát thương phép + 10% SMPT lên tướng đó.

Cách dùng: gần giống như giáp gai cho các pháp sư ở đường giữa khi gặp các sát thủ có sát thương vật lý như Zed, Yasuo, Irelia, Lucian, Akshan. Có thể coi đây là trang bị trấn phái nếu gặp phải team có quá nhiều sát thương vật lý.

Trang bị Tốc Chiến

LƯỠI HÁI LINH HỒN

Lưỡi Hái Linh Hồn là trang bị cốt lõi mới dành cho người chơi theo hướng chí mạng dùng nhiều năng lượng, muốn gây sát thương bằng cả kỹ năng thay vì chỉ bó gọn trong các đòn đánh chí mạng.

 • Tổng Chi Phí: 3.100 vàng
  • Lên đồ từ Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) + Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + 900 vàng

 • 40 SMCK
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • 25 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • DUY NHẤT – Hào Quang Tinh Hoa: Kỹ năng kích hoạt gây sát thương và các đòn đánh cường hóa gây thêm 10 sát thương vật lý +70% Tỷ Lệ Chí Mạng. Kỹ năng tương tự chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này 1 lần trên mỗi mục tiêu khác nhau.
 • DUY NHẤT – Hút Năng Lượng: Đòn đánh thường hồi lại 2% Năng Lượng đã mất khi đánh trúng

Giải nghĩa: Giả sử bạn có 100% chí mạng thì dame sau khi sử dụng kỹ năng sẽ là dame cơ bản cộng thêm 70 dame nữa và chỉ áp dụng cho một mục tiêu duy nhất. Đây là trang bị trấn phái dành cho tướng cần spam skill và cần thời gian hồi chiêu nhiều. Để tối ưu hóa trang bị này anh em bắt buộc phải xây dựng lối lên đồ full 100% chí mạng. Tướng phù hợp: Lucian, Xayah.

Trang bị Tốc Chiến

ĐOẢN ĐAO NAVORI

Đoản Đao Navori giúp người chơi theo hướng chí mạng gây ra nhiều sát thương bằng kỹ năng, tuy nhiên thiên về hướng spam kỹ năng hơn. Hãy cẩn thận với Tryndamere và Master Yi!

 • Tổng Chi Phí: 3.100 vàng
  • Lên đồ từ Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) + Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + 900 vàng

 • 45 SMCK
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • NỘI TẠI – Nhát Chém Khéo Léo: Đòn đánh thường gây chí mạng sẽ giảm thời gian hồi tất cả kỹ năng (trừ chiêu cuối) đi 15% của thời gian hồi chiêu còn lại.

Giải nghĩa: Phù hợp cho nhóm tướng xạ thủ lên 100% chí mạng khi tận dụng được khả năng hồi chiêu. Sơ sơ 4 đòn đánh chí mạng đã giảm được 60% hồi chiêu. Tướng phù hợp: Lucian, Xayah, Akshan. 

Trang bị Tốc Chiến

DÂY CHUYỀN TIÊN TRI

Dây Chuyền Tiên Tri trang bị xuyên kháng phép bậc 2 mới

 • Tổng Chi Phí: 1.250 Vàng
  • Sách Cũ (500 vàng) + 750 vàng

 • 125 Máu
 • 25 Sức Mạnh Phép Thuật
 • NỘI TẠI – Điềm Gở: +15 Xuyên Kháng Phép

Trang bị Tốc Chiến

GIÁP TAY SEEKER

 • Tổng Chi Phí: 1.200 Vàng
  • Nâng cấp từ Giáp Lụa (500 vàng) + 700 vàng

 • 30 Giáp
 • 25 SMPT

Trang bị Tốc Chiến

THƯƠNG PHỤC HẬN SERYLDA

Đối với những người chơi thích tính đa dụng hơn là Vết Thương Sâu, Thương Phục Hận Serylda từ LMHT trên PC là trang bị đặc biệt hữu ích khi phải đối đầu với kẻ địch có tốc độ di chuyển nhanh.

 • Tổng Chi Phí: 3.000 vàng
  • Lên đồ từ + Búa Chiến Caulfield (1.200 vàng) + Cung Xanh (1.300 vàng) + 500 vàng

 • 40 SMCK
 • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • 30% Xuyên Giáp
 • DUY NHẤT – Lạnh Lùng: Các Kỹ năng gây sát thương làm chậm kẻ địch đi 30% trong 1 giây.

Giải nghĩa: Trang bị xuyên giáp dành cho xạ thủ, giúp xạ thủ dễ dàng thả diều hơn. Tướng phù hợp: Ezreal 

Trang bị Tốc Chiến

TRƯỢNG LƯU THỦY

 • Tổng Chi Phí: 2.500 vàng
  • Lên đồ Từ Sách Quỷ (1.000 vàng) + Bí Chương Thất Truyền (1.050 vàng) + 450 vàng

 • 350 Năng Lượng
 • 65 SMPT
 • 20 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • NỘI TẠI – Nước Sủi Bọt: Hồi Máu hoặc Tạo Lá Chắn cho một đồng minh sẽ tăng cho cả hai 20 Điểm Hồi Kỹ Năng và 20 – 40 Sức Mạnh Phép Thuật (tùy theo cấp độ của mục tiêu) trong 4 giây.

Giải nghĩa: phù hợp với các vị tướng hồi máu cho nhiều mục tiêu. Tướng phù hợp: Sona, Soraka, Janna, Lulu, Nami. 

Trang bị Tốc Chiến

PHONG THẦN KIẾM

Phong Thần Kiếm cũng sẽ được mang về từ LMHT trên PC để hoàn thiện hệ thống trang bị tích điện và mang lại một loạt tiện ích cho những người chơi thích sử dụng các vật phẩm tích điện.

  • Tổng Chi Phí: 2.900 vàng
   • Lên đồ từ Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + Mảnh Vỡ Kircheis (900 vàng) + 1.000 vàng
 • 25 SMCK
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • 20% Tốc Độ Đánh
 • NỘI TẠI – Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ 1 đòn đánh Tích Điện.
 • NỘI TẠI – Tê Liệt: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 0976080346 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện còn làm chậm kẻ địch đi 75% trong 0,5 giây.

Giải nghĩa: Có thể lên trang bị này nghay đầu tiên đối với một số vị tướng đánh xa dồn dame ở đòn đánh đầu tiên cực đau. Bạn có thể kết hợp với dao điện, đại bác liên thanh sẽ tạo ra một đòn dánh cực xa, giật điện nhiều mục tiêu. còn làm chậm đối thủ. Tướng phù hợp: Graves, Tristana, Jhin.

Trang bị Tốc Chiến

KIẾM NĂNG LƯỢNG SOLARI

Dù không phải là kiếm của Leona, nhưng cũng không phải dạng vừa đâu. Kiếm Năng Lượng Solari là một trang bị mới ra mắt trong Tốc Chiến, hứa hẹn sẽ làm đa dạng thêm các hướng lên đồ chí mạng. Trang bị này sẽ tăng một lượng lớn Tỷ Lệ Chí Mạng (với điều kiện kèm theo) cho tướng sử dụng để phối hợp với các trang bị khác.

 • Tổng Chi Phí: 3.000 Vàng

  • Lên đồ từ Kiếm Chích (1.200 vàng) + Áo Choàng Tím (1.000 vàng) + 800 vàng

 • 30% Tốc Độ Đánh
 • 25% Tỷ Lệ Chí Mạng
 • 25 Điểm Hồi Kỹ Năng
 • DUY NHẤT – Ánh Sáng Mặt Trời: Dùng kỹ năng để thu thập Hào Quang (tối đa 3 điểm tích trữ) để tăng 25% Tỷ Lệ Chí Mạng trong tối đa 10 giây. Đòn đánh chí mạng sẽ tiêu hao 1 điểm Hào Quang để gây thêm 26 – 40 Sát Thương Chuẩn trên đòn đánh, tăng tối đa 150% đối với mục tiêu thấp máu. Mỗi kỹ năng duy nhất chỉ có thể tích trữ 1 điễm mỗi 2 giây.
  • Sát Thương Chuẩn tối đa: 0976080346 nếu mục tiêu còn

Giải nghĩa: Dành cho tướng sử dụng kỹ năng nhiều và muốn có thêm chí mạng từ sớm. Lượng chí mạng cung cấp cao nhất trong dàn trang bị hiện tại luôn. Bạn càng lên nhiều chí mạng trang bị này càng mạnh gây sát thương chuẩn. Các tanker cứng mà bị trang bị này bắn thì chỉ có thành mềm. Tướng phù hợp: Yasuo, Jinx, Graves, Tristana, Ashe.

Trang bị Tốc Chiến

ĐAO TÍM

Đao Tím cũng sẽ được ra mắt để hoàn thiện bộ trang bị kháng phép cho các tướng gây sát thương vật lý.

 • Tổng Chi Phí: 2.700 vàng

  • Cung Gỗ (900 vàng) + Áo Choàng Bạc (900 vàng) + 900 vàng

 • 50 Kháng Phép
 • 45% Tốc Độ Đánh
 • NỘI TẠI – Xé Toạc: Các Đòn Đánh gây thêm 15 – 80 sát thương phép trên đòn đánh (dựa trên cấp độ). Khi còn dưới 50% Máu, gây sát thương lên tướng địch sẽ hồi máu cho bản thân (100% với tướng cận chiến / 33% với tướng đánh xa) dựa trên sát thương sau khi giảm trừ của hiệu ứng.

Giải nghĩa: Công thủ toàn diện dành cho các vị tướng đánh nhanh liên tục phải đối đầu với một team có quá nhiều kháng phép nhưng chỉ dành cho tướng tay ngắn. Vì hồi máu có hiệu quả tới 100% chỉ cần trụ qua được combo có thể hút máu lại. Tướng phù hợp: Jax, Master Yi, Irelia, Shyvana, Camille.

Post by Son Nguyen · in 0976080346 · view: 56330 [external_footer]