Tốc độ Là Gì

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói về “tốc độ” và “vận tốc”. Nhưng liệu chúng có ý nghĩa giống nhau hay không? Và làm cách nào để tính toán chúng? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Tốc độ là gì?

Tốc độ là đại lượng đo lường khoảng cách mà một vật thể di chuyển trong một khoảng thời gian xác định. Tốc độ là một số vô hướng, chỉ cần biết giá trị của nó mà không cần quan tâm đến hướng di chuyển của vật thể. Đơn vị đo tốc độ thường được sử dụng rộng rãi nhất là km/h.

Nếu một vật di chuyển với tốc độ cao, nó sẽ đi qua một khoảng cách lớn trong thời gian ngắn hơn. Ngược lại, nếu tốc độ di chuyển của vật thể thấp, nó sẽ đi qua một khoảng cách nhỏ trong cùng một khoảng thời gian. Khi một vật không di chuyển, tốc độ của nó sẽ bằng 0. Công thức tính tốc độ trung bình là:

Tốc độ trung bình = Tổng quãng đường đã đi / Thời gian di chuyển.

Vận tốc là gì?

Vận tốc là đại lượng vật lý chỉ mức độ nhanh chậm của chuyển động và được đo bằng độ dài quãng đường đã đi qua trong một đơn vị thời gian. Trong vật lý, vận tốc được biểu diễn bằng vector, có thể hiểu là một đoạn thẳng có hướng. Độ dài của vector vận tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động và hướng của vector biểu thị hướng di chuyển.

Trong thực tế, chúng ta sử dụng vận tốc để đo lường tốc độ di chuyển của xe cộ hoặc con người. Vận tốc cũng thể hiện hiệu suất hoạt động của các phương tiện và thiết bị. Ví dụ, tính toán vận tốc của máy bay sẽ giúp chúng ta xác định thời gian cần thiết để đi qua một quãng đường.

Công thức tính vận tốc là:

v = s / t

  • v: là vận tốc (m/s, km/h)
  • s: là độ dài quãng đường đi được (m, km)
  • t: là thời gian đi hết quãng đường đó (s, h)

Công thức trên có thể được đọc như sau: vận tốc bằng quãng đường chia thời gian.

Từ công thức tính vận tốc, chúng ta cũng có thể suy ra các công thức tính thời gian và quãng đường như sau:

Công thức tính thời gian: t = s / v (biết s và v trước)

Công thức tính quãng đường: s = v * t (biết v và t trước)

Đến đây, bạn đã hiểu về sự khác biệt giữa tốc độ và vận tốc cũng như cách tính toán chúng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về hai khái niệm này.