Đây là 10 cách tính nhanh mà bạn nên biết

Dưới đây là danh sách Tính nhanh hot nhất hiện nay

Ngày nay, khi cần tính toán, nhiều người thường phụ thuộc quá nhiều vào máy tính, ngay cả với phép tính không khó khăn. Toán học có khá nhiều mẹo tính nhẩm, cách tính toán nhanh, các quy luật thú vị vừa dễ ứng dụng trong đời sống, vừa giúp khơi dậy niềm tham vọng tính toán của bạn. bumchiu.vn đã thống kê 10 cách tính nhanh và những quy luật thú vị giúp bạn có được hiệu quả trong nháy mắt mà không cần dùng máy tính. Xin mời các bạn cùng tham khảo!

Cộng 2 số lớn

Việc cộng 2 số quá lớn với nhau sẽ khiến bạn cảm thấy khó khăn. Phương pháp này sẽ chỉ ra cách đơn giản hóa quá trình này bằng cách biến tất cả các số thành bội số của 10. Ví dụ:

644 + 238

Mặc dù những con số này rất khó để đối phó, nhưng làm tròn chúng sẽ giúp bạn dễ tính toán hơn. Vì vậy, 644 trở thành 650 và 238 trở thành 240.

Bây giờ, Cộng 650 và 240 với nhau. Tổng là 890. Để tìm câu trả lời cho phép tính ban đầu, phải xác định xem chúng ta đã thêm bao nhiêu vào các số để làm tròn chúng.

650 – 644 = 6 và 240 – 238 = 2

Bây giờ, cộng 6 và 2 với nhau để có tổng 8

Để tìm được đáp án, ta lấy 890 trừ đi 8

890 – 8 = 882

Vậy, câu trả lời cho 644 +238 là 882.

Phép trừ 1000 với một số lớn bất kỳ

Dưới đây là quy tắc cơ bản để trừ 1000 cho một số lớn: Lấy 9 trừ cho tất các số từ theo thứ tự từ trái sang phải và lấy 10 trừ cho số cuối cùng. Ví dụ: 1.000 – 556

Bước 1: Lấy 9 – 5= 4

Bước 2: Lấy 9 – 5= 4

Bước 3: Lấy 10 – 6 = 4

Đáp án là: 1000 – 556 = 444

Nhân 5 với một số bất kỳ

  • Khi nhân số 5 với một số chẵn

Ví dụ: 5 x 4 = ?

Bước 1: Chia đôi thừa số đang nhân với 5, ta được 4/2 bằng 2

Bước 2: Thêm một số 0 vào số vừa rồi để tìm câu trả lời.Trong trường hợp này, câu trả lời là 20.

5 x 4 = 20

  • Khi nhân một số lẻ với 5, công thức có một chút khác biệt.

Ví dụ, hãy xem xét 5 x 3.

Bước 1: Lấy số bị nhân với 5 trừ 1 đơn vị, trong trường hợp này, số 3 trở thành số 2.

Bước 2: Bây giờ giảm một nửa số 2, biến nó thành số 1. Lấy 5 làm chữ số cuối cùng. Con số được sản xuất là 15, đó là câu trả lời.

5 x 3 = 15

Dấu hiệu chia hết

Dưới đây là một cách nhanh chóng để biết khi nào một số có thể chia hết cho các số nhất định sau:

Chia hết cho 10 nếu số kết thúc bằng 0

Chia hết cho 9 khi các chữ số được cộng với nhau và tổng chia hết cho 9

Chia hết cho 8 nếu ba chữ số cuối cùng chia hết cho 8 hoặc 000

Chia hết cho 6 nếu nó là một số chẵn và khi các chữ số được cộng với nhau thì câu trả lời là chia hết cho 3

Chia hết cho 5 nếu nó kết thúc bằng 0 hoặc 5

Chia hết cho 4 nếu nó kết thúc bằng 00 hoặc một số có hai chữ số chia hết cho 4

Chia hết cho 3 khi cộng các chữ số với nhau và kết quả là số chia hết cho số 3

Chia hết cho 2 nếu nó kết thúc bằng 0, 2, 4, 6 hoặc 8

Phép nhân với 9

Đây là một phương pháp dễ dàng hữu ích để nhân bất kỳ số nào với 9. Đây là cách nó hoạt động:

Hãy sử dụng ví dụ về 9 x 3.

Bước 1: Lấy số bị nhân 9 trừ đi 1, ta được: 3 – 1 = 2. Số 2 là số đầu tiên trong câu trả lời của bài toán.

Bước 2: Lấy 9 trừ cho số vừa có được ở bước 1 🡪 9 – 2 = 7

Số 7 là số thứ hai trong đáp án của bài toán.

Vì vậy, đáp án là 9 x 3 = 27

Cách học giỏi môn toán ai cũng làm được

Phép nhân số bất kỳ với 10 và 11

  • Nhân với 10

Mẹo để nhân bất kỳ số nào với 10 là thêm một số 0 vào cuối số. Ví dụ: 62 x 10 = 620.

  • Nhân với 11

Có một cách đơn giản để nhân bất kỳ số có hai chữ số với 11. Ví dụ:

25 x 11

Lấy số ban đầu có hai chữ số và đặt một khoảng trắng giữa các chữ số. Trong ví dụ này, con số đó là 25.

2_5

Bây giờ, cộng hai số đó lại với nhau và đặt kết quả ở giữa:

2_ (2 + 5) _5

2_7_5

Câu trả lời cho 11 x 25 là 275.

Lưu ý: Nếu các số ở giữa cộng lại thành một số có hai chữ số, hãy chèn số thứ hai và thêm 1 vào số thứ nhất. Ví dụ: 11 x 88

8_ (8 +8) _8

(8 + 1) _6_8

9_6_8

Có câu trả lời cho 11 x 88: 968

Phần trăm

Tìm một phần trăm của một số có thể hơi phức tạp, nhưng suy nghĩ về nó theo đúng nghĩa sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn nhiều. Ví dụ, để biết 5% của 235 là bao nhiêu, hãy làm theo phương pháp sau:

Bước 1: Di chuyển dấu thập phân lên một vị trí, 235 trở thành 23,5.

Bước 2: Chia 23,5 cho số 2, được 11,75. Đó cũng là câu trả lời cho phép tính ban đầu.

Học cách tính nhẩm nhanh với 2 phương pháp đơn giản

Nhanh chóng bình phương một số có hai chữ số tận cùng bằng 5

Hãy sử dụng số 35 làm ví dụ.Bước 1: Nhân chữ số đầu tiên với chính nó và cộng 1.Bước 2: Đặt số 25 ở cuối.Ta được: 35 bình phương = [3 x (3 + 1)] & 25[3 x (3 + 1)] = 1212 & 25 = 1225Vậy, 35 bình phương = 1225

Nhân các số lớn

  • Khi phép toán có 1 thừa số chẵn

Nếu một trong các thừa số có 1 số chẵn thì chia đôi số thứ nhất, rồi nhân đôi số thứ hai. Phương pháp này sẽ giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Ví dụ, hãy xem xét20 x 120Bước 1: Chia 20 cho 2 được 10. Nhân 120, được bumchiu.vn đó nhân hai câu trả lời của bạn với nhau, ta được:10 x 240 = 2400Câu trả lời cho 20 x 120 là 2.400.

Nhân các số có kết thúc bằng 0

Nhân các số có kết thúc bằng 0 thực sự khá đơn giản. Hãy nhân các số khác với nhau và sau đó thêm các số không vào cuối. Ví dụ, hãy xem xét:200 x 400Bước 1: Nhân 2 với 42 x 4 = 8Bước 2: Đặt tất cả bốn số không sau số 8, ta được 80.000Vậy, 200 x 400 = 80.000

Trên đây là 10 cách giúp tính toán phổ biến nhất mà bumchiu.vn đã tổng hợp được. Hi vọng với những phương pháp này, các bạn sẽ tiết kiệm thời gian sử dụng máy tính và thể hiện đẳng cấp tính toán nhanh của mình với các thầy cô giáo. Chúc các bạn thành công!