Tiểu sử ông Giản Tư Trung

Ông Giản Tư Trung sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, học cấp III tại Nha Trang, học ĐH Kinh tế và ĐH Luật tại TP.Hồ Chí Minh.

Tiểu sử ông Giản Tư Trung

Ông Trung khởi sự kinh doanh bằng thành lập Cơ sở Nhựa Chợ Lớn, từng làm việc cho 3 trong số 4 tập đoàn tư vấn lớn nhất thế giới là KPMG, PwC và DTT.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Rời các tập đoàn lớn, ông Trung làm việc tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Hà Nội, rồi đứng đầu một công ty kiểm toán. Sau nhiều năm học tập và tích lũy kinh nghiệm ở trong và ngoài nước, ông đã cùng một số cộng sự khai lập ra Tổ hợp Giáo dục PACE và ông Trung giữ nhiệm vụ Chủ tịch, Giám đốc tổ hợp. PACE hiện có 5 đơn vị thành viên, trong đó thành viên đầu tiên là Trường Doanh Nhân & Giám Đốc PACE với “sứ mạng” là “Góp phần nâng cao doanh trí Việt Nam bằng tri thức thế giới và giá trị thực học”.

[external_link offset=2]

PACE đã được UBND TP.HCM chọn là một trong 2 đơn vị đảm nhiệm chương trình đào tạo 1.000 doanh nhân cho TP.HCM. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 2 vạn người tham gia vào các chương trình đào tạo và tái đào tạo doanh nhân trên địa bàn cả nước.

[external_footer]