Tiểu Luận Là Gì

Viết một bài tiểu luận có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng và bối rối. Nhưng không cần phải lo lắng nữa! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước để viết một bài tiểu luận xuất sắc và phổ biến ngày nay.

Bài tiểu luận là gì?

Bài tiểu luận là một bài tập nghiên cứu khoa học được sử dụng để trình bày quan điểm, ý kiến, và các phát hiện mới về một chủ đề nào đó. Bài tiểu luận thường có độ dài khoảng 5-25 trang cho các môn học, và khoảng 30-50 trang cho tiểu luận tốt nghiệp.

Cấu trúc chung của bài tiểu luận

Bài tiểu luận thường có 3 phần chính:

  • Phần mở bài: Giới thiệu nội dung đề tài nghiên cứu, lý do chọn đề tài, và mục đích của nghiên cứu.
  • Phần thân bài: Bao gồm nhiều phần nhỏ, được gọi là chương, mô tả quá trình giải quyết vấn đề được nêu trong đề tài.
  • Phần kết luận: Tóm tắt quá trình giải quyết vấn đề, nhấn mạnh ý nghĩa khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu, đồng thời đề xuất một số vấn đề chưa được giải quyết và hướng phát triển tiềm năng của đề tài.

5 Bước viết bài tiểu luận

Sau khi đã biết cấu trúc của bài tiểu luận, hãy tiến hành các bước viết bài tiểu luận sau:

  • Bước 1: Xác định đề tài: Tìm kiếm và lựa chọn đề tài nghiên cứu, đồng thời nêu rõ mục đích nghiên cứu, nội dung đề tài, lý do chọn đề tài, và phương pháp nghiên cứu.
  • Bước 2: Tập hợp thông tin: Tìm hiểu và thu thập các nguồn tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài nghiên cứu, bao gồm sách, báo, tạp chí, và kết quả từ các thí nghiệm, điều tra, hay phỏng vấn.
  • Bước 3: Lập dàn ý: Xác định cách tổ chức, phân loại, và liên kết các thông tin tham khảo vào dàn ý bài tiểu luận, bao gồm phần mở bài, phần thân bài, và phần kết luận.
  • Bước 4: Giải quyết nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu, thực hiện các phương pháp nghiên cứu như thực nghiệm, điều tra, hay phỏng vấn, đồng thời ghi lại và phân tích kết quả để viết vào bài tiểu luận.
  • Bước 5: Hoàn thiện cấu trúc: Đọc và chỉnh sửa lại bài tiểu luận, điều chỉnh nội dung, cấu trúc, và định dạng, bao gồm cả tiêu đề, chú thích, tham chiếu, và danh mục tài liệu tham khảo.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu về khái niệm bài tiểu luận, cấu trúc và 5 bước viết bài tiểu luận hay và phổ biến ngày nay. Đừng ngại liên hệ với Luận Văn 1080 để biết thêm chi tiết cách làm bài tiểu luận.