Thus Là Gì

Bạn đã bao giờ gặp từ “thus” trong tiếng Anh chưa? Nếu bạn đang tìm hiểu về nó, hãy đọc bài viết này để hiểu rõ về cấu trúc và cách sử dụng “thus” một cách chính xác nhất.

1. Định nghĩa về “thus”

“Thus” có nghĩa là gì? “Thus” được sử dụng để chỉ quan hệ nguyên nhân, kết quả. Trạng từ này có những định nghĩa sau:

 • “Theo cách đó, như vậy, như thế”
 • “Do đó, vì thế, vì vậy”

Ví dụ:

 • “Thus, that unique bag was created by a famous designer.” (Như vậy, chiếc túi độc đáo đó đã được tạo ra bởi một nhà thiết kế nổi tiếng.)
 • “The company planned to reduce their staff and thus to cut costs as much as possible.” (Công ty đã lên kế hoạch giảm nhân viên của họ và do đó cắt giảm chi phí nhiều nhất có thể.)

2. Cấu trúc và cách sử dụng của “thus”

Dưới đây là các ví dụ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng của “thus”:

 • “Ngày hôm qua, bên ngoài trời mưa nặng hạt. Vì vậy, chúng tôi đã không thể đi đến công viên và cùng nhau nói chuyện phiếm.”
 • “It rained heavily outside yesterday. Thus, we couldn’t go to the park and have a small talk together.”

Lưu ý: Trạng từ “thus” thường được ngăn cách với phần còn lại của câu bằng dấu phẩy, nhưng dấu phẩy thường bị bỏ qua nếu điều này dẫn đến ba dấu phẩy liên tiếp.

3. Một số cụm từ thông dụng với “thus”

 • “Thus far: Cho đến bây giờ”
 • “Thus and so: Như vậy và tương tự, một điều chung chung”
 • “Thus and such: Nghĩa tương đương với ‘thus and so'”
 • “Thus and thus: Bằng cách này hay cách khác”

4. Sự khác biệt của “so”, “thus”, “hence” và “therefore” trong tiếng Anh

“So”, “thus”, “hence” và “therefore” có cùng ý nghĩa tương đối là vì thế, cho nên, như vậy. Tuy nhiên, có những điểm khác biệt như sau:

 • “So” được sử dụng khi một người trả lời người khác hoặc chính họ tiếp tục nhận xét của mình.
 • “Thus” là một trạng từ và “so” là một liên từ.
 • “Hence” là một trạng từ, không phải là một liên kết, vì vậy nó không thể nối hai mệnh đề độc lập.
 • “Therefore” thường đứng ở giữa câu sau từ “and”. Nếu đứng ở đầu câu, sau “therefore” có dấu phẩy.

Như vậy, bạn đã hiểu rõ về cấu trúc và cách sử dụng của từ “thus” trong tiếng Anh rồi đấy. Cùng tiếp tục học tiếng Anh thêm nhiều kiến thức bổ ích trên trang web của chúng tôi. Chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!