Thuế Gián Thu Là Gì

Thuế gián thu là thuế mà người chịu thuế không phải là người nộp thuế. Trong thuế gián thu, người nộp thuế là người bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, nhà nhập khẩu, trong khi người chịu thuế là người mua hàng hoá, sử dụng dịch vụ. Số tiền thuế được tính vào giá bán hàng hoá, sử dụng dịch vụ.

Các loại thuế gián thu

  1. Thuế xuất nhập khẩu: Đây là thuế quan, thuế được điều chỉnh bởi Luật thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu 2016. Thuế xuất khẩu là loại thuế đánh vào những mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu, trong khi thuế nhập khẩu là thuế đánh vào hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu.
  2. Thuế tiêu thụ đặc biệt: Loại thuế này áp dụng vào một số loại hàng hoá, dịch vụ mang tính chất xa xỉ nhằm điều tiết việc sản xuất, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội. Thuế tiêu thụ đặc biệt góp phần tăng thu cho Ngân sách Nhà nước và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh đối với những hàng hoá, dịch vụ chịu thuế.
  3. Thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng được tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.
  4. Thuế bảo vệ môi trường: Loại thuế này thu vào sản phẩm, hàng hoá khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Người nộp thuế là người sản xuất, kinh doanh nhưng người thực tế chịu thuế là người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ.

Hãy cùng khám phá thêm các thông tin hữu ích về thuế trong bộ Cẩm nang về Thuế dành cho doanh nghiệp và người lao động.

Nguồn ảnh: Thư viện pháp luật.