Tham Nhũng Là Gì

Nếu bạn từng tự hỏi về “tham nhũng là gì?” và muốn hiểu rõ vấn đề này, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết. Hãy cùng khám phá!

Tham Nhũng Là Gì?

Theo quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Điều này ám chỉ việc sử dụng quyền hạn và chức vụ để lợi ích cá nhân không chính đáng.

Trong đó:

 • “Người có chức vụ, quyền hạn” là những người được bổ nhiệm, bầu cử, tuyển dụng hoặc được giao thực hiện nhiệm vụ, cống vụ trong tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, xã hội.
 • “Vụ lợi” là việc sử dụng chức vụ, quyền hạn để đạt được lợi ích vật chất hoặc phi vật chất không chính đáng.

Các Hành Vi Tham Nhũng

Trong lãnh vực nhà nước, hành vi tham nhũng do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức thực hiện bao gồm:

 • Tham ô tài sản.
 • Nhận hối lộ.
 • Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 • Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
 • Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức vì vụ lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.
 • Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
 • Không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Trong khu vực ngoài nhà nước, hành vi tham nhũng do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức thực hiện bao gồm:

 • Tham ô tài sản.
 • Nhận hối lộ.
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Để tránh những hành vi tham nhũng, cần hiểu rõ vấn đề và nắm vững quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa: Văn bản 2018 về phòng, chống tham nhũng.


Nguồn: Thuvienphapluat.vn