Thạc Sĩ Là Gì

Bạn đã bao giờ tự hỏi về thạc sĩ là gì? Thạc sĩ không chỉ đơn giản là người có học vấn và trình độ chuyên ngành vững chắc. Họ còn là những nhà nghiên cứu, những chuyên viên thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực đào tạo. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm “thạc sĩ” và những loại bằng thạc sĩ phổ biến.

Bằng thạc sĩ học thuật

Chương trình đào tạo thạc sĩ học thuật cung cấp kiến thức tổng quát về các lĩnh vực xã hội tự nhiên. Có hai loại bằng phổ biến:

  1. Thạc sĩ khoa học xã hội (Master of Art – MA): Bằng này bao gồm các khóa học về truyền thông, giáo dục, ngôn ngữ, văn học, địa lý, lịch sử và âm nhạc.

  2. Thạc sĩ khoa học tự nhiên (Master of Science – MS, MSc): Bằng này được trao cho các cá nhân sau khi hoàn tất các khóa học về khoa học tự nhiên như sinh học, hóa học, kỹ thuật, y tế hay thống kê. Thạc sĩ khoa học tự nhiên cũng có thể áp dụng cho các ngành khoa học tự nhiên – xã hội, trong đó sinh viên có thể chọn xem bằng của mình được gọi là gì. Trong một số ngành như vậy, bằng MS được coi là có “sức nặng hơn” bằng MA ở một số nơi.

Bằng thạc sĩ nghiên cứu

Bằng thạc sĩ nghiên cứu được chia thành ba loại:

  1. Master of Research (MRes): Bằng này tập trung vào việc đào tạo sinh viên trở thành một nghiên cứu sinh. Đây là lợi thế với những sinh viên mong muốn theo học tiến sĩ hoặc bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình.

  2. Master by Research (MPhil): Bằng này cho phép sinh viên nghiên cứu sâu về một lĩnh vực cụ thể để hoàn thành dự án của mình. Bằng này có thể được coi là một cách trải nghiệm bản thân trước khi chính thức theo đuổi con đường học tiến sĩ.

  3. Master of Studies (MSt): Bằng này chỉ được giảng dạy ở một số trường có yêu cầu sinh viên tham gia giờ học trên lớp và hoàn tất luận văn hoặc bài kiểm tra. Đối với những sinh viên sở hữu bằng MSt, họ sẽ được theo học tạm thời chương trình tiến sĩ. Bằng Master of Studies ra đời từ nhu cầu thực tế tại các trường Oxbridge (Oxford và Cambridge) và Dublin.

Bằng thạc sĩ chuyên môn

Bằng thạc sĩ chuyên môn tập trung vào việc đào tạo sinh viên theo đuổi các ngành nghề trong tương lai. Có nhiều loại bằng thạc sĩ chuyên môn như:

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration – MBA): Chương trình này cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để đảm nhiệm vị trí quản lý và kinh doanh.

  • Thạc sĩ Quản trị Công (Master of Public Administration – MPA): Chương trình này trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý ứng dụng tại các tổ chức nhà nước, tổ chức quản lý phi chính phủ và phi lợi nhuận.

  • Thạc sĩ Giáo dục (Master of Education – MEd): Chương trình dành cho các sinh viên theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Sinh viên được đào tạo trong các lĩnh vực như giảng dạy, giáo dục đặc biệt và quản trị.

Đó là một số loại bằng thạc sĩ phổ biến. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thạc sĩ và định hướng tương lai của mình.