Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang – Máy tính

Hãy để Chrome ghi nhớ những trang web bạn yêu thích và thường xuyên truy cập.

Khi đồng bộ hóa với Chrome, bạn sẽ sử dụng dấu trang, mật khẩu và nhiều nội dung khác trên tất cả các thiết bị.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Thêm dấu trang

  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Chuyển đến trang web mà bạn muốn truy cập lại trong tương lai.
  3. Ở bên phải của thanh địa chỉ, hãy nhấp vào biểu tượng Dấu sao Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang - Máy tính.

Tìm dấu trang

  1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang - Máy tínhTạo, xem và chỉnh sửa dấu trang - Máy tính Dấu trang.
  3. Tìm và nhấp vào một dấu trang.

Mẹo: Bạn có thể mở dấu trang nhanh hơn bằng thanh dấu trang. Bạn sẽ tìm thấy dấu trang của mình dưới thanh địa chỉ. Hãy nhấp vào một dấu trang để mở. 

Để bật hoặc tắt thanh dấu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang - Máy tínhTạo, xem và chỉnh sửa dấu trang - Máy tính Dấu trang Tạo, xem và chỉnh sửa dấu trang - Máy tính Hiển thị thanh dấu trang.

Sắp xếp dấu trang

Tài nguyên liên quan

  • Tìm hiểu cách nhập dấu trang và các tùy chọn cài đặt.
  • Tìm hiểu cách sử dụng dấu trang, mật khẩu và nhiều nội dung khác.

Thông tin này có hữu ích không?

[external_link offset=2]

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]