Cách down và cài đặt OpenIV

 • Bước 1: Download OpenIV
 • Bước 2: mở phần mềm vừa tải về, bấm chọn english, bấm continue, sau đó đợi nó download, sau đó bấm close.
 • Bước 3: Ra màn hình, click vào biểu tượng OpenIV >> chọn GTA V Windows. Nó sẽ dẫn bạn đến một đường dẫn để nó xác định vị trí của file GTAV.exe. Chọn đường dẫn bằng cách bấm Browse, chọn xong bấm continue. Sau đó sẽ hiện cửa sổ có dòng chữ nhắc back up các file, chỉ cần bấm continue. Sau đó hiện cửa số mới bấm continue tiếp. 1 bảng mới xuất hiện => Thế là xong rồi, bạn đã cài đặt xong tool OpenIV.

Tiếp đến là các bước dùng OpenIV để nghịch các mod khác:

[external_link_head]

[external_link offset=1]

 • Bước 4: vào tool, sau đó vào ASI manager, sau đó bấm install ở mục 2 ASI LoaderOpenIV.ASI chờ cài đặt xong, bấm close.
 • Bước 5: Vào thư mục chứa game gốc, tạo folder tên là mods (không biết thư mục gốc của game ở đầu thì đừng nghịch mod làm gì).
 • Bước 6: Tạo tiếp 1 folder tên là update trong folder mods vừa lập.
 • Bước 7: Copy 1 file tên là update.rpf ở thư mục DSteam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\update vào foder update vừa lập. Bước này nhằm mục đích tạo 1 file để back up. Khi dùng Open IV để nghịch các mod thì ko ảnh hưởng gì đến .rpf gốc.
 • Bước 8: chọn một mod bất kỳ để cài thử.

Thông tin bên ngoài khác để hiểu thêm về Tool Open IV:

[external_link offset=2]

 • Cách cài đăt Mod bằng OpenIV đi theo một quy tắc duy nhất: OpenIV giúp bảo vệ file mod. Nó giúp qua mặt hệ thống scan file của GTA. Tất nhiên bạn hoàn toàn có thể cài đặt mod theo kiểu copy paste file thông thường, nhưng nếu thế khi khởi động file thì hệ thống sẽ phát hiện ngay ra file mod và tiến hành thay thế file đó bằng file thường.
 • Nếu bạn chuẩn bị cài đặt mod trên GTAV của bạn, bạn nên chuẩn bị với tình thần là sẽ có rất nhiều bản mod với rất nhiều cách cài đặt khác nhau. 1 khi cài được 1 mod là bạn sẽ hiểu cơ chế hoạt động cơ bản của tool và mod.
 • OpenIV – đây là môt phần mềm để quản lý các mod và hỗ trợ các bạn edit các mod. Đây là phần mềm rất căn bản yêu cầu tất cả các bạn phải hiểu cơ chế hoạt động.
 • Nhiều bản mod không thể chạy song song với nhau, vậy nên các bạn cần cận thận trong việc cài đặt và chạy. Nếu bạn hói tôi muốn chơi nhiều mod thì làm thế nào ? Câu trả lời là còn tùy, nếu 2 bản mod đó thay chung 1 file rpf, bạn sẽ không chơi đc ! Nếu các file RPF của chúng là khác nhau, bạn có một phần cơ hội có thể chơi được các mod đó cùng một lúc ! Lý do là vì có thể các file RPF đó do các tác giả khác nhau viết, có thể chúng xung đột code với nhau!