TẠI SAO – Translation in English

Translations & Examples

Tại sao chủ nhà lại chuyển đi?

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?

[external_link_head]

Why are you requesting the entry visa?

Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?

Why has my visa application been rejected?

[external_link offset=1]

Context sentences

Context sentences for “tại sao” in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

VietnameseTại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?

Why has my visa application been rejected?

VietnameseTại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?

Why are you requesting the entry visa?

VietnameseTại sao chủ nhà lại chuyển đi?

[external_link offset=2]

Why are the vendors moving?

Similar translations

Similar translations for “tại sao” in English

tại nạn nghiêm trọng noun

More

Other dictionary words

[external_footer]