tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH!

tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH!

29 tháng 4 2016 lúc 21:59

[external_link_head]

 Khi sấy tóc làm tóc mau khô hơn vì: Nhiệt độ cao và luồng khí có vận tốc cao của máy sấy cùng có tác dụng làm nước bốc hơi nhanh vì nó tạo nên một động năng cho các phân tử nước làm cho các phân tử này dễ dàng tách ra và hóa thành hơi nước bay đi. 

Chúc bạn học tốttại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH!

[external_link offset=1]

tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH!

29 tháng 4 2016 lúc 22:01

Vì nhiệt độ của máy sấy tóc tăng làm cho tốc độ bay hơi của nước trên tóc tăng làm cho tóc mau khô. 

Chúc bạn học tốt!tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH!

tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH!

[external_link offset=2]

Khi tóc ướt, lượng nước trong tóc có rất nhiều, trong đó có hơi nước. Như vậy khi ta say, nóng gặp lạnh, hơi nước bốc lên cao, có thể nhìn thấy được. Do đó tóc khô vì lượng nước đã thành khí và bốc lên.

tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH! Chọn cho mình nha tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô? Help me. THANKS YOU SO MUCH!

[external_footer]