Tại Sao Không Được Làm Người Quá Nhẫn Nại

Tên gốc:Vi thập yêu tố nhân bất năng tỳ khí thái hảo 为什么做人不能脾气太好

Thể loại: Nóng tính bá đạo công x ngu ngốc thảm hề hề nói lắp nhân thê thụ, hiện đại, đoản văn, có thịt, HE. Thể loại lừa tình, xin phép được bổ sung thêm: Biệt nữu gà mẹ công x thần kinh thô thích chọc công phun ba lít máu mỗi ngày ngẫn ngờ thụ.

Tình trạng bản gốc: 14 chương + 1 PN

Biên tập: Jane

Lục Liễu Chi cảm thấy có ba sự kiện xui xẻo nhất trong đời mình, lần thứ nhất là khi còn bé bị người khác cầm rắn giả dọa đến mức câm như hến suốt mấy ngày liền, hậu quả cho đến bây giờ vẫn còn chút nói lắp. Lần thứ 2 chính là cha nuôi trên danh nghĩa của cậu – Lục Dương bất ngờ qua đời, cậu lại phải trở về điểm xuất phát mà đi lấy lòng cháu trai Lục Dương, Kiều Giản.

[external_link_head]

[external_link offset=1]

Lấy lòng một người đối với cậu mà nói là rất khó, cậu hoàn toàn không hiểu được cách sống chung với người khác.

[external_link offset=2][external_footer]