SỰ KHáC BIỆT GIỮA CHELATING AGENT Và SEQUESTERING AGENT | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2021

Chất tạo phức và chất cô lập loại bỏ các ion kim loại khỏi dung dịch bằng cách tạo phức với ion kim loại cụ thể đó. Quá trình này được gọi là chelation.N SỰ KHáC BIỆT GIỮA CHELATING AGENT Và SEQUESTERING AGENT | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

NộI Dung:

 • Sự khác biệt chính – Chelating Agent và Sequestering Agent

   
 • Đại lý gian lận là gì?
 • Đại lý cô lập là gì?
 • Điểm giống nhau giữa Chelating Agent và Sequestering Agent là gì?
 • Sự khác biệt giữa Chelating Agent và Sequestering Agent là gì?
 • Tóm tắt – Chelating Agent vs Sequestering Agent

Sự khác biệt chính – Chelating Agent và Sequestering Agent

 

Chất tạo phức và chất cô lập loại bỏ các ion kim loại khỏi dung dịch bằng cách tạo phức với ion kim loại cụ thể đó. Quá trình này được gọi là chelation.Nó có thể được sử dụng để loại bỏ độ cứng của nước hoặc các kim loại nặng trong nước. Nhiều chất chelat và chất cô lập có ưu tiên ion kim loại, có nghĩa là chất chelat hoặc chất cô lập sẽ liên kết với một ion kim loại cụ thể trước khi liên kết với các ion kim loại khác trong hệ thống đó. Sự khác biệt chính giữa chất chelating và chất cô lập là một chất chelat có thể liên kết với một ion kim loại duy nhất trong khi một chất cô lập có thể liên kết với một số ion kim loại tại một thời điểm.

[external_link_head]

1. Tổng quan và sự khác biệt chính

2. Chelating Agent là gì

3. Đại lý cô lập là gì

4. Điểm giống nhau giữa tác nhân gian lận và tác nhân cô lập

5. So sánh song song – Chelating Agent và Sequestering Agent ở dạng bảng

6. Tóm tắt

Đại lý gian lận là gì?

Chất tạo phức là chất có khả năng tạo một số liên kết với một ion kim loại duy nhất và tạo thành phức chất. Ion kim loại không thể tham gia vào bất kỳ phản ứng nào khác xảy ra trong hệ do sự tạo thành phức chất. Đây được gọi là chelation. Nếu chất tạo chelat tạo ra hai liên kết với các ion kim loại thì chất tạo chelat được gọi là bảo tồn; nếu nó hình thành nhiều liên kết hơn, nó được gọi là nhiều điểm.

[external_link offset=1]

Tác nhân chelat tạo thành phức chất bền tan trong nước của kim loại. Điều này ngăn cản kim loại tham gia vào các phản ứng bình thường của nó. Chất tạo chelate tạo liên kết phối trí với ion kim loại, làm thay đổi cấu trúc hóa học của ion kim loại. Các chất tạo chelat rất quan trọng trong các phản ứng hóa học. Nếu một dung dịch có hỗn hợp hai ion kim loại, chúng ta có thể thêm một chất tạo chelat để ngăn cản ion kim loại kia can thiệp vào các phản ứng để tìm số lượng một ion kim loại có trong dung dịch. Chất tạo chelating là các hợp chất hữu cơ tự nhiên hoặc tổng hợp được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp hoặc sinh học.

Một ví dụ điển hình về tác nhân chelating là Ethylenediamine. Nó có thể hình thành hai liên kết với các ion kim loại chuyển tiếp như Niken (II). Ion niken có sáu electron cộng hóa trị; nói cách khác, nó có ba cặp electron. Như vậy, ba phân tử Etylendiamin sẽ liên kết với một ion kim loại.

Một ví dụ phổ biến khác là EDTA. Nó chủ yếu được sử dụng trong xà phòng và chất tẩy rửa vì phân tử EDTA có thể liên kết với các ion canxi và magiê trong nước cứng, ngăn cản sự cản trở quá trình làm sạch của xà phòng và chất tẩy rửa.

SỰ KHáC BIỆT GIỮA CHELATING AGENT Và SEQUESTERING AGENT | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

Đại lý cô lập là gì?

Chất cô lập là các chất hóa học có thể liên kết với các ion kim loại trong dung dịch. Sự kết hợp của chất cô lập và các ion kim loại tạo thành một phức chất ổn định, hòa tan trong nước. Khi đó, ion kim loại cụ thể đó không thể trải qua các phản ứng khác (phản ứng mà ion kim loại trải qua khi không có chất cô lập). Mặc dù nó cho thấy hoạt động tương tự như một tác nhân tạo chelat, nó khác với một tác nhân tạo chelat ở cách “phủ” một ion kim loại; Các chất cô lập bao gồm một số vị trí hoạt động có thể liên kết với các ion kim loại. Điều này làm cho chất cô lập hoạt động mạnh hơn chất tạo chelat vì chất tạo chelat chỉ có thể liên kết với một ion kim loại duy nhất.

Hầu hết các trường hợp, các ion kim loại giống như một chuỗi sắp xếp. Sau đó, sự liên kết của các chất cô lập vào các đầu của chuỗi tạo thành một cấu trúc giống như vòng có thể dễ dàng loại bỏ.

[external_link offset=2]

Điểm giống nhau giữa Chelating Agent và Sequestering Agent là gì?

 • Chất cô lập cũng là một loại chất tạo chelating.
 • Cả chất chelat và chất cô lập đều có thể liên kết với các ion kim loại trong dung dịch và có thể ngăn cản ion kim loại thực hiện các phản ứng bình thường của nó.
 • Chất tạo chelat và chất cô lập là các hợp chất hữu cơ có thể là chất tự nhiên hoặc tổng hợp.
 • Cả hai đều có thể tạo phức chất bền, tan trong nước với các ion kim loại.

Sự khác biệt giữa Chelating Agent và Sequestering Agent là gì?

Chelating Agent vs Sequestering Agent

Chất tạo chelat là những hợp chất hóa học có thể liên kết với ion kim loại trong dung dịch và ngăn cản nó khỏi các phản ứng bình thường. Chất cô lập là các hợp chất hóa học có thể liên kết với một số ion kim loại trong dung dịch và ngăn cản nó khỏi các phản ứng bình thường.
Số lượng ion kim loại
Các chất tạo chelat liên kết với một ion kim loại duy nhất tại một thời điểm. Các chất cô lập có thể liên kết với một số ion kim loại cùng một lúc.
Trang web hoạt động
Các chất tạo chelat có một vị trí hoạt động trên mỗi phân tử. Các chất cô lập có ít vị trí hoạt động trên mỗi phân tử.
Tiềm năng
Tác nhân gian lận ít mạnh hơn do sự hiện diện của một vị trí hoạt động duy nhất. Các tác nhân cô lập mạnh hơn do sự hiện diện của một số vị trí đang hoạt động.
Sự hình thành của phức hợp
Các chất tạo chelat tạo thành các phân tử phức tạp có thể hòa tan trong nước. Các tác nhân cô lập tạo thành cấu trúc dạng vòng có thể được loại bỏ khỏi dung dịch.

Tóm tắt – Chelating Agent vs Sequestering Agent

Các chất tạo phức và chất cô lập rất quan trọng trong các ứng dụng công nghiệp, sinh học và y tế. Nó cũng hữu ích để loại bỏ độ cứng trong nước. Mặc dù các tác nhân gian lận và tác nhân cô lập thực hiện cùng một hành động trong một hệ thống, nhưng chúng là các thuật ngữ khác nhau. Sự khác biệt chính giữa chất tạo chelat và chất cô lập là chất tạo chelat có thể liên kết với một ion kim loại duy nhất trong khi chất cô lập có thể liên kết với một vài ion kim loại tại một thời điểm.

Tải xuống phiên bản PDF của Chelating Agent vs Sequestering Agent

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài viết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Chelating Agent và Sequestering Agent.

Người giới thiệu:

1. Tony Hargreaves. “CÁC ĐẠI LÝ LIÊN QUAN, CÁC YÊU CẦU.” ĐẠI LÝ LIÊN LẠC, YÊU CẦU | Kỹ thuật360. N.p., n.d. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 05 tháng 6 năm 2017.

2. Mazadul Hasan. “Tác nhân cô lập.” LinkedIn SlideShare. N.p., ngày 22 tháng 5 năm 2014. Web. Có sẵn ở đây. Ngày 05 tháng 6 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:

1. “Metal-EDTA” của Smokefootderivative work: Chamberlain2007 (talk) – Medta.png, Public Domain) qua Commons Wikimedia

[external_footer]