SỰ KHáC BIỆT GIỮA CALMODULIN Và TROPONIN C | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ – KHOA HỌC – 2021

Các ự khác biệt chính giữa calmodulin và troponin C là calmodulin chỉ có thể liên kết với các ion canxi trong khi troponin C có thể liên kết với cả io SỰ KHáC BIỆT GIỮA CALMODULIN Và TROPONIN C | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

NộI Dung:

  • Calmodulin là gì?
  • Troponin C là gì?
  • Sự khác biệt giữa Calmodulin và Troponin C là gì?
  • Tóm tắt – Calmodulin và Troponin C

Các sự khác biệt chính giữa calmodulin và troponin C là calmodulin chỉ có thể liên kết với các ion canxi trong khi troponin C có thể liên kết với cả ion canxi và magiê.

[external_link_head]

Calmodulin và troponin C là protein ở sinh vật nhân chuẩn. Cả hai đều hoạt động như protein thông tin liên kết canxi. Quan trọng hơn, calmodulin chỉ có thể liên kết với canxi trong khi troponin C có thể liên kết với cả canxi và magiê.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính

2. Calmodulin là gì

3. Troponin C là gì

4. So sánh song song – Calmodulin và Troponin C ở dạng bảng

5. Tóm tắt

Calmodulin là gì?

Calmodulin đề cập đến protein điều chế canxi. Nó có thể được tìm thấy trong tất cả các tế bào nhân thực. Nó cũng có thể hoạt động như một protein liên kết canxi trung gian đa chức năng. Protein này hoạt động như một mục tiêu gian bào cho các ion canxi thông tin thứ cấp. Hơn nữa, đối với sự hoạt hóa của protein calmodulin, sự gắn kết của các ion canxi thông tin thứ cấp là cần thiết. Sau khi được kích hoạt, nó có thể hoạt động như một phần của con đường dẫn truyền tín hiệu canxi.

[external_link offset=1]

SỰ KHáC BIỆT GIỮA CALMODULIN Và TROPONIN C | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

Khi xem xét cấu trúc của loại protein này, nó là một loại protein nhỏ có khoảng 148 axit amin. Nó có khoảng hai vùng hình cầu. Mỗi vùng này chứa hai mô-típ tay EF có thể liên kết với các ion canxi. Có một vùng liên kết linh hoạt giữa các vùng hình cầu này. Do đó, phân tử calmodulin có bốn vị trí để liên kết với ion canxi.

Hơn nữa, protein calmodulin có thể liên kết với nhiều loại phân tử đích. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải có sự linh hoạt trong loại protein này. Hình dạng chung của các rãnh không phân cực trong các vị trí liên kết cho phép nó liên kết với nhiều loại mục tiêu.

Troponin C là gì?

Troponin C là một protein tồn tại như một phần của phức hợp troponin. Có bốn mô-típ EF trong phân tử troponin C để tạo liên kết giữa các ion canxi. Hơn nữa, protein này tồn tại như một thành phần ở dạng sợi mỏng kết hợp với actin và tropomyosin.

Một phân tử troponin C chứa hai thùy: thùy N và thùy C. Thùy C quan trọng như một thành phần cấu trúc và giúp liên kết với miền N của troponin I. Ngoài ra, thùy C có thể liên kết với ion canxi hoặc ion magiê. Tuy nhiên, thùy N chỉ liên kết với các ion canxi. Nó là thùy điều hòa của protein này và sau khi liên kết với ion canxi, nó có thể liên kết với miền C của troponin I.

SỰ KHáC BIỆT GIỮA CALMODULIN Và TROPONIN C | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

[external_link offset=2]

Có hai dạng phụ của troponin C là troponin chậm và troponin nhanh. Hơn nữa, có một số đột biến đối với protein này. Những đột biến này có thể gây ra sự thay đổi cấu trúc của troponin C và liên kết của các ion canxi và magiê. Những đột biến này có thể gây ra những bất thường trong quá trình co cơ.

Sự khác biệt giữa Calmodulin và Troponin C là gì?

Calmodulin và troponin C là protein ở sinh vật nhân chuẩn. Cả hai protein này đều có bốn mô-típ tay EF có thể liên kết với các ion canxi (và / hoặc magiê). Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa calmodulin và troponin C là calmodulin chỉ có thể liên kết với các ion canxi trong khi troponin C có thể liên kết với cả ion canxi và magiê.

Infographic dưới đây tóm tắt sự khác biệt giữa calmodulin và troponin C.

SỰ KHáC BIỆT GIỮA CALMODULIN Và TROPONIN C | SO SáNH SỰ KHáC BIỆT GIỮA CáC THUẬT NGỮ TƯƠNG TỰ - KHOA HỌC - 2021

Tóm tắt – Calmodulin và Troponin C

Calmodulin và troponin C là protein ở sinh vật nhân chuẩn. Sự khác biệt chính giữa calmodulin và troponin C là calmodulin chỉ có thể liên kết với các ion canxi trong khi troponin C có thể liên kết với cả ion canxi và magiê.

[external_footer]