Sự khác biệt giữa Agonist và Antagonist (Ngôn ngữ)

Sự khác biệt giữa Agonist và Antagonist (Ngôn ngữ)

Agonist vs Nhân vật phản diện

 

Sự khác biệt giữa chất chủ vận và chất đối kháng rất dễ nhớ vì chúng trái ngược nhau. Agonist và antagonist là những từ trong tiếng Anh tự giải thích mặc dù đôi khi chúng có thể gây nhầm lẫn vì chính tả của chúng hơi giống nhau. Nếu có nhiều người ủng hộ một vấn đề hoặc một nguyên nhân và một người phản đối họ, anh ta được coi là một nhân vật phản diện. Agonist là một từ được sử dụng nhiều hơn về mặt thuốc và dược lý. Nó được định nghĩa là một loại thuốc kết hợp với các thụ thể trong cơ thể, để bắt đầu hành động của thuốc. Trên thực tế, chất chủ vận và chất đối kháng là những cặp đóng vai trò lớn trong hóa học bên trong cơ thể con người và trong dược học, nơi thuốc được chế tạo để chống lại bệnh tật. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn các tính năng của chất chủ vận và chất đối kháng để hiểu sự khác biệt của chúng.

Agonist có nghĩa là gì?

Trong cơ thể con người, chất chủ vận và chất đối kháng được mô tả là một cặp cơ đối nghịch với nhau về hành động và phản ứng của chúng. Do đó, một cơ bắp đang co thắt là chất chủ vận. Trong dược lý học, thuật ngữ chủ vận và chất đối kháng được sử dụng để hiểu hoặc mô tả hoạt động của thuốc trên các thụ thể trong cơ thể chúng ta. Một chất chủ vận liên kết với các thụ thể trong cơ thể chúng ta và gây ra phản ứng hoặc kích hoạt phản ứng từ tế bào, tương tự như phản ứng của cơ thể với một chất tự nhiên.

[external_link_head]

Chất chủ vận và chất đối kháng là những tác nhân hóa học đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các loại thuốc mới. Lấy một ví dụ, có một loại thuốc gọi là levodapa đã được sử dụng từ lâu trong điều trị bệnh Parkinson. Tuy nhiên, nó đã được tìm thấy rằng các triệu chứng thuốc gây ra các cử động cơ thể giật không kiểm soát được. Những cử động không thể kiểm soát này đã chứng tỏ là một cú hích đối với khả năng thực hiện bình thường của bệnh nhân. Chất chủ vận Dopamine đã được phát triển để chống lại tác dụng này. Chất chủ vận dopamine kích thích thụ thể của dopamine và làm giảm nguy cơ các cử động cơ thể giật, không kiểm soát được.

Trong văn học, chất chủ vận là một từ đồng nghĩa hoặc một từ tương tự cho nhân vật chính. Theo nghĩa này, chủ vận có nghĩa là nhân vật chính hoặc một trong những nhân vật chính trong một tác phẩm văn học. Nhìn vào câu sau.

Scout Finch là nhân vật chính của To Kill A Mockingbird.

Ở đây, bằng cách đặt tên Scout Finch là nhân vật chính của cuốn sách, nhà văn nói rằng cô là nhân vật chính của cuốn sách To Kill A Mockingbird.

[external_link offset=1]

Sự khác biệt giữa Agonist và Antagonist (Ngôn ngữ)

Nhân vật chính trong Hamlet là Hamlet

Nhân vật phản diện có nghĩa là gì?

Trong giải phẫu học, một cơ chống lại chuyển động này hoặc chống lại cơ này được gọi là chất đối kháng. Trong dược lý, một chất đối kháng liên kết với các tế bào thụ thể và ngăn chặn hoặc ngăn chặn phản ứng bình thường của các thụ thể. Vì vậy, dễ dàng nhận thấy rằng trong khi một loại thuốc chủ vận bắt đầu phản ứng từ cơ thể, một chất đối kháng ngăn chặn phản ứng bình thường của thụ thể tế bào. Một chất đối kháng ngăn chặn một phản ứng.

Nói một cách khái quát hơn, nhân vật phản diện có nghĩa là một người thù địch với ai đó hoặc một cái gì đó. Nhìn vào câu sau.

Ông là một trong những nhân vật phản diện chính của đạo luật mới được thông qua ủng hộ cộng đồng đồng tính nam.

Trong câu này, bằng cách sử dụng từ đối kháng, người ‘anh ấy’ được giới thiệu là người chống lại một hành động ủng hộ cộng đồng đồng tính nam.

Sự khác biệt giữa Agonist và Antagonist là gì?

• Cặp chất chủ vận và chất đối kháng là cơ bắp được thiết lập trong cơ thể con người, đối nghịch với nhau trong hành động. Vì vậy, trong khi, chất chủ vận có một hành động, cơ đối kháng phản đối hành động này.

• Trong dược lý học, chất chủ vận và chất đối kháng được mô tả là tác nhân bắt đầu phản ứng và ngăn chặn phản ứng tương ứng.

[external_link offset=2]

• Chất chủ vận liên kết với vị trí mong muốn và kích hoạt phản ứng từ các tế bào thụ thể bắt chước phản ứng của các thụ thể với một chất xuất hiện tự nhiên.

• Chất đối kháng là một tác nhân hóa học liên kết với các thụ thể và ngăn chặn phản ứng bằng cách ngăn chặn hoặc ngăn chặn phản ứng của các thụ thể của cơ thể.

• Kiến thức về chất chủ vận và chất đối kháng rất hữu ích trong việc phát triển các loại thuốc mới để chống lại các bệnh khác nhau.

• Trong văn học, chất chủ vận là một từ đồng nghĩa hoặc một từ tương tự cho nhân vật chính. Nhân vật chính là nhân vật chính hoặc một trong những nhân vật chính trong tác phẩm văn học.

• Nhân vật phản diện cũng có nghĩa là người thù địch với ai đó hoặc điều gì đó.

Hình ảnh lịch sự: Hamlet William William Hunt Hunt của William Morris Hunt (Phạm vi công cộng) [external_footer]