Sme Là Gì

SME (Small and Medium Enterprise) là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế, đại diện cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Đây là loại hình doanh nghiệp có quy mô vốn, nhân sự, người lao động và doanh thu nhỏ hơn so với các doanh nghiệp lớn. Đối với nền kinh tế, SME đóng vai trò cực kỳ quan trọng, cùng chung tay phát triển kinh tế, đảm bảo việc làm, và tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

SME là gì?

SME viết tắt của Small, Medium, và Enterprise. Doanh nghiệp SME được dịch nghĩa là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, với quy mô vốn, nhân sự, người lao động và doanh thu nhỏ hơn so với các doanh nghiệp lớn.

Theo tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế giới, hiện nay SME chiếm đến 90% tổng số các doanh nghiệp trên thế giới và góp phần tạo nên 50% việc làm cho người lao động trên toàn cầu. Ở Việt Nam, SME đang phát triển nhanh chóng nhờ thúc đẩy thị trường và chính sách mở rộng. Tuy nhiên, đối với SME, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng lớn và nguy cơ phá sản cũng không hề nhỏ.

Sự khác nhau giữa SME và Start-up

SME và Start-up là hai loại hình kinh doanh khác nhau. SME là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, với quy mô vốn, nhân sự, người lao động và doanh thu nhỏ hơn. Trong khi đó, Start-up là những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh, có khả năng tăng trưởng mạnh về quy mô. SME thường chọn các ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận cao, như ngành ăn uống, lương thực và thời trang. Trong khi đó, Start-up tập trung vào việc quy trình hoá các công việc và tạo ra các sản phẩm đột phá, sáng tạo. SME có quy mô vừa và nhỏ, thường mang tính chất địa phương, trong khi Start-up nhắm đến thị trường rộng lớn, thậm chí toàn cầu. Ngoài ra, SME có thể có lợi nhuận từ ngày đầu tiên, trong khi Start-up thường chịu lỗ trong giai đoạn đầu. Tỷ lệ thất bại của SME trong ba năm đầu ít hơn so với tỷ lệ thất bại của Start-up.

Vai trò của SME đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam

Doanh nghiệp SME đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp này giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao khả năng phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, SME làm cho nền kinh tế năng động, tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng, hình thành và phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh năng động, trình độ cao. Đồng thời, SME cũng góp phần nâng cao GDP quốc gia.

Những cơ hội và thách thức của SME tại Việt Nam

SME đang gặp phải nhiều cơ hội và thách thức tại Việt Nam. Một số cơ hội bao gồm khả năng vận hành linh hoạt, sự điều hướng quản lý kinh doanh, chi phí đầu tư phát triển không quá cao, và thời kỳ hội nhập giúp mở rộng cơ hội thị trường. Tuy nhiên, SME cũng đối mặt với những thách thức như khó tiếp cận nguồn vốn, khó tiếp cận chuỗi cung ứng toàn cầu, sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu lớn, cơ sở vật chất và hạ tầng thiếu hụt, thiếu kiến thức quản lý, và lỗ hổng trong quản trị doanh nghiệp.

Những nhóm ngành nghề phổ biến ở doanh nghiệp SME

Các doanh nghiệp SME hiện diện ở hầu hết các ngành kinh tế tiềm năng, đặc biệt tập trung trong công nghiệp và thương mại dịch vụ. Trong công nghiệp, SME tồn tại ở các ngành khai thác và sản xuất sản phẩm thô, ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống, ngành chế biến và lắp ráp, và ngành chế tạo sản phẩm kỹ thuật cao. Trong thương mại dịch vụ, SME tồn tại ở nhiều lĩnh vực như du lịch, nhà hàng, nghệ thuật, thời trang và nhiều lĩnh vực khác.

Như vậy, SME đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế Việt Nam, tạo cơ hội và đối mặt với thách thức. Với những ưu điểm và cơ hội kinh doanh, SME có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển của quốc gia.