Session Là Gì

Session và Cookie là hai khái niệm thường được sử dụng trong lập trình web. Khi mới bắt đầu học web, rất dễ nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy session là gì? Cookie lại có tác dụng như thế nào?

Session là gì?

Session là một phiên làm việc phổ biến trong lập trình web, giúp kết nối với cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, session thường được sử dụng trong các chức năng như đăng nhập, đăng xuất, nơi mà người dùng cần được xác thực.

session là gì

Ví dụ, khi bạn đăng nhập vào một trang web, server sẽ tạo một session đi kèm với tập tin chứa thông tin người dùng. Session này sẽ tồn tại từ trang này đến trang khác trong ứng dụng web và chỉ kết thúc khi hết thời gian timeout hoặc khi bạn đóng ứng dụng.

Bạn có thể lưu trữ những thông tin tạm thời trong session, nhưng thông thường chỉ nên lưu trữ những thông tin cần thiết.

Cookie là gì?

Cookie cũng được sử dụng để lưu trữ thông tin tạm thời. Tuy nhiên, cookie được truyền từ server tới trình duyệt và lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập vào ứng dụng.

session là gì

Khi bạn truy cập vào một trang web sử dụng cookie, trang web sẽ gửi cookie đến máy tính của bạn. Khi bạn truy cập lại trang web đó, cookie sẽ tự động gửi thông tin người dùng về cho chủ của nó. Nhưng thông tin này chỉ có website chứa cookie mới có thể xem được.

Mỗi cookie có một thời gian timeout do lập trình viên định trước. Thông tin được lưu trong cookie thường là những thông tin tạm thời và chỉ được lưu trong một khoảng thời gian nhất định.

So sánh giữa Cookie và Session

Dưới đây là một số điểm khác nhau giữa cookie và session:

Cookie Session
Lưu trữ trên trình duyệt Không lưu trữ trên trình duyệt
Dữ liệu lưu trữ ở phía client Dữ liệu lưu trữ ở phía server
Dễ dàng sửa đổi hoặc đánh cắp Không dễ dàng sửa đổi, lưu trữ ở server
Có sẵn trong trình duyệt Kết thúc khi đóng trình duyệt

Hai khái niệm này có vai trò quan trọng trong lập trình web. Nắm vững về session và cookie sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của ứng dụng web.

Nguồn ảnh: TopDev