Sau Suggest Là Gì

Trong Tiếng Anh, cấu trúc câu đề nghị là dạng ngữ pháp được sử dụng khá phổ biến và quen thuộc. Có đôi lúc bạn cần sử dụng đến cấu trúc này khi trò chuyện với người nước ngoài. Tuy nhiên, bạn chưa biết cách sử dụng động từ “suggest” như thế nào cho đúng? Đừng lo, trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về cách sử dụng “suggest” để bạn có thể hiểu và áp dụng linh hoạt hơn.

Tổng hợp cấu trúc suggest

1.1 Suggest + that + subject + should + verb

Sau từ “suggest” thường đi kèm với một mệnh đề chứa đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Dưới đây là cấu trúc cụ thể:

Suggest + (that) + S + (should) + V

Trong các mệnh đề này, có thể bỏ qua “that” hoặc “should”, thậm chí cả hai.

1.2 Suggest + wh-question word + the infinitive

Khi “suggest” đi kèm với các từ Wh-question (who, what, when, where, how…), nó gợi ý về việc làm với ai, điều gì, khi nào, ở đâu, như thế nào…

1.3 Suggest + Ving/ a possessive adjective + a gerund

Một cách khác để sử dụng “suggest” là kết hợp với danh động từ hoặc bằng một tính từ sở hữu + danh động từ.

1.4 Suggest + noun/ noun phrase

Trường hợp này, danh từ (noun) hoặc cụm danh từ (noun phrase) đóng vai trò làm tân ngữ sau động từ “suggest”.

Cách sử dụng của suggest trong Tiếng Anh

2.1 Khuyên một người (nhóm người) cụ thể

Khi sử dụng “suggest” để khuyên ai đó, hãy lưu ý những đặc điểm sau:

 • Với mẫu câu “suggest + that + S + V”, thường có động từ giả định (subjunctive verb) đi theo sau đối với Anh-Mỹ. Tuy nhiên, với Anh-Anh, cấu trúc thường có trợ động từ “should”, cụ thể là “suggest + that + S + should + V”.

 • Không chứa “s” ở từ “exercise” vì đó là động từ giả định (subjunctive verb). Tuy nhiên, theo văn phong nói của Tiếng Anh-Mỹ, ta có thể viết “I suggested that Marie exercises/exercised more”. Thế nhưng, cách viết này lại không chuẩn, do đó chúng ta nên tránh dùng trong văn viết.

 • Khi dùng thì hiện tại tiếp diễn chung với “suggest” (I am suggesting that…: tôi đang đề nghị…) cho thấy người nói muốn giải thích hay đề nghị điều gì đó.

 • Trong văn phong nói, chúng ta có thể dùng cấu trúc “suggest that” như sau:

   I suggested that she should buy a new house.
   I suggested that she bought a new house.
   I suggested that she buy a new house.
   I suggested her buying a new house.
   I suggested you go to the market.
   I suggest your going to the market.

2.2 Sử dụng để đề cử, tiến cử một người (vật)

Ví dụ: We suggested Mr. Brown for the post of Minister of the Interior. (Chúng tôi đã đề cử ông Brown giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ)

2.3 Sử dụng để nhắc nhở, xem xét điều gì đó

Bên cạnh các cách sử dụng trên, “suggest” còn có thể được dùng để nhắc nhở, xem xét một vấn đề nào đó.

Ví dụ: The glove suggests that Mrs. Brown was at the scene of the crime. (Chiếc găng tay cho thấy bà Brown đã có mặt tại hiện trường vụ án)

2.4 Áp dụng trong các tình huống trang trọng

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng “suggest” trong các tình huống trang trọng:

 • Trường hợp không phải tất cả người nghe hay đọc đều có thể làm theo lời khuyên mà bạn đưa ra.

 • Trường hợp muốn nhấn mạnh lời đề nghị, không phải người thực hiện hành động trong lời đề nghị được đưa ra.

 • Nếu người viết hoặc người nói muốn tránh ám chỉ người nghe là người có vấn đề, cách dùng “suggest + gerund” là phù hợp.

 • Thông thường thì cấu trúc “suggest + gerund” dùng trong văn viết, bởi văn viết thường trang trọng hơn văn nói.

2.5 Đưa ra gợi ý gián tiếp, không nói rõ

Một cách sử dụng khác của “suggest” là để đưa ra những lời đề nghị gián tiếp, không rõ ràng.

Ví dụ: I didn’t tell her to leave, I only suggested it. (Tôi đâu có biểu cô ấy đi đâu, tôi chỉ gợi ý thôi mà)

Luyện tập: Đáp án và chia dạng đúng của từ

Tổng hợp đáp án và chia dạng đúng của từ trong ứng dụng thực tế:

1. helping
2. have
3. giving
4. join
5. helping
6. practice
7. taking
8. use
9. playing
10. practice
11. organizing
12. listen
13. collecting
14. work
15. collecting

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ về cách sử dụng “suggest” và có thể áp dụng một cách linh hoạt. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin hữu ích, liên hệ với Trung tâm Anh ngữ ISE để được tư vấn chi tiết và đăng ký khóa học phù hợp.