Rừng đặc Dụng Là Gì

Rừng đặc dụng là gì? Đó chính là rừng được bảo tồn để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng và thực hiện nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, rừng đặc dụng còn giữ vai trò bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, tín ngưỡng và danh lam thắng cảnh. Nơi đây còn có chức năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí, khỏi lo lắng về phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng. Đồng thời, rừng đặc dụng còn cung cấp các dịch vụ môi trường rừng như:

Vườn Quốc Gia

Vườn quốc gia là một phần của rừng đặc dụng. Đây là những vườn quốc gia đáng tự hào, có giá trị về khoa học và giáo dục. Nó mang lại cảnh quan môi trường và những đường nét độc đáo của thiên nhiên. Bên cạnh đó, nó còn tạo điều kiện du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Khu Dự Trữ Thiên Nhiên

Khu dự trữ thiên nhiên là một phần khác của rừng đặc dụng. Đây là nơi có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của quốc gia hoặc vùng sinh thái đặc biệt. Nó là một di sản tự nhiên với ít nhất 5 loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Khu Bảo Tồn Loài – Sinh Cảnh

Khu bảo tồn loài – sinh cảnh là một viên ngọc thiên nhiên, nơi sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất 1 loài sinh vật đặc hữu hoặc thuộc danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Nơi này phải đảm bảo điều kiện sống, thức ăn, sinh sản để bảo tồn bền vững các loài sinh vật đặc hữu hoặc loài thuộc danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Cùng với đó, nơi này có giá trị đặc biệt về khoa học, giáo dục.

Khu Bảo Vệ Cảnh Quan

Khu bảo vệ cảnh quan là một phần quan trọng của rừng đặc dụng. Đây bao gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đây là những nơi mang lại cảnh quan môi trường, những nét đẹp độc đáo của thiên nhiên và có giá trị về khoa học, giáo dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí. Bên cạnh đó, còn có rừng tín ngưỡng và rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Khu Rừng Nghiên Cứu, Thực Nghiệm Khoa Học

Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học là nơi có hệ sinh thái đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thực nghiệm khoa học của tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Nơi này có quy mô diện tích phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu, thực nghiệm khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo lâm nghiệp lâu dài.

Vườn Thực Vật Quốc Gia

Vườn thực vật quốc gia là nơi lưu trữ, sưu tập các loài thực vật ở Việt Nam và thế giới. Nơi này có số lượng loài cây gỗ từ 500 loài trở lên và diện tích tối thiểu là 50 ha. Vườn thực vật quốc gia có vai trò quan trọng trong nghiên cứu, tham quan và giáo dục.

Rừng Giống Quốc Gia

Rừng giống quốc gia là khu rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng của những loài cây thuộc danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính. Đây là những khu rừng đã đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia về rừng giống, có diện tích tối thiểu là 30 ha.

Rừng đặc dụng được phân thành nhiều loại khác nhau, mỗi loại có các tiêu chí riêng tùy theo diện tích, chức năng và vai trò của nó trong việc bảo tồn và phát triển rừng. Rừng đặc dụng là kho báu của thiên nhiên, một nguồn tài sản vô giá mà chúng ta nên bảo vệ và tôn trọng.