Resolution Là Gì

Resolution (quyết định chắc chắn) là một từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Bạn đã từng nghe đến từ này chưa? Để giúp bạn hiểu rõ hơn về nghĩa và cách sử dụng của Resolution, chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn tất cả những thông tin cần thiết về từ này.

Resolution là gì?

Resolution có nghĩa là quyết định chắc chắn. Khi bạn đã suy nghĩ kỹ về một vấn đề nào đó, bạn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Ví dụ, “She made a resolution to visit her relatives more often” có nghĩa là “Cô ấy quyết định rằng sẽ đến thăm họ hàng của mình thường xuyên hơn”.

Cấu trúc và cách sử dụng của Resolution trong tiếng Anh

Resolution có hai cách sử dụng chính:

  1. Resolution được sử dụng với nghĩa chỉ một quyết định chắc chắn của việc có làm hoặc không làm một điều gì đó, một hoạt động nào đó. Ví dụ, “I made a New Year’s Resolution to give up smoking” có nghĩa là “Tôi đã quyết định rằng sẽ bỏ thuốc lá trong năm mới”.

  2. Resolution được sử dụng với nghĩa chỉ một tuyên bố chính thức được một ủy ban hoặc một hội đồng nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết. Ví dụ, “The UN Security Council unanimously adopted a resolution calling for a halt to hostilities” có nghĩa là “Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một quyết định kêu gọi việc dừng các hoạt động thù địch”.

Một số từ có liên quan đến Resolution trong tiếng Anh

Để giúp bạn mở rộng vốn từ vựng của mình, chúng tôi xin giới thiệu một số từ vựng liên quan đến Resolution:

  • Decision: quyết định
  • Government: chính phủ
  • National Organizations: các tổ chức quốc tế
  • Surely: chắc chắn
  • Choose: lựa chọn

Hãy tham khảo bảng từ vựng dưới đây để nắm bắt thông tin chi tiết hơn:

Từ vựng Nghĩa của từ
Decision Quyết định
Government Chính phủ
National Organizations Các tổ chức quốc tế
Surely Chắc chắn
Choose Lựa chọn

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Resolution và áp dụng thành thạo trong giao tiếp tiếng Anh. Chúc bạn thành công trên con đường học tập!