Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP)

Quỹ Trợ Vốn Cho Người Lao Động Nghèo Tự Tạo Việc Làm (CEP)

Quỹ trợ vốn C.E.P là một tổ chức xã hội có tư cách pháp nhân trực thuộc Liên đoàn Lao Động Tp.HCM, được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố ra quyết định thành lập số 610/QĐ-UB ngày 02/11/1991. Đây là một trong những chương trình hành động cụ thể của Liên Đoàn Lao Động Thành phố. Thực hiện chủ chương xóa đói giảm nghèo trong công nhân và người lao động thành phố.

  • Tên giao dịch quốc tế:  Capital Aid Fund for Employment of the Poor
  • Tên gọi tắt:  Quỹ trợ vốn C.E.P  (C.E.P Fund).
  • Địa chỉ:  Số 14C CMT8, Quận 1, Tp.HCM
  • Điện thoại:  0976080346
  • Fax:  (0976080346
  • Email:  nguyenthanhtuyen.kts@gmail.com

 Mục tiêu hoạt động của Quỹ trợ vốn C.E.P:

  • Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP)Giúp người lao động nghèo có điều kiện tự tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ nhỏ bằng số vốn ban đầu do Quỹ trợ vốn có hoàn lại.
  • Giúp người lao động tự tạo việc làm có thu nhập chính đáng bằng công sức và năng lực của chính mình, thoát dần ra khỏi cảnh đói nghèo.
  • Góp phần làm giảm thiểu tình trạng thất nghiệp của người lao động.
  • Xây dựng tình đoàn kết, tương trợ giữa người nghèo khó, cùng làm việc và liên đới trách nhiệm trong phạm vi nghề nghiệp, địa bàn sinh sống, hoàn cảnh xã hội.

Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP)

[external_link_head]


Các hoạt động chủ yếu của Quỹ trợ vốn C.E.P:

[external_link offset=1]  
  a. Hoạt động tín dụng tiết kiệm:

Hoạt động của Quỹ trợ vốn C.E.P chủ yếu là hoạt động tín dụng – tiết kiệm nhỏ với mức vốn vay tối thiểu không hạn chế nhưng mức vốn vay tối đa không quá 0976080346 đồng, thời hạn cho vay trung bình là 40 tuần ( 10 tháng ).

    b. Hoạt động phát triển cộng đồng:

Ngoài việc hỗ trợ vốn, Quỹ còn triển khai những hoạt động mang tính chất xây dựng và phát triển cộng đồng, xây dựng quỹ tương trợ tiết kiệm tại cụm, qua đó xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ giữa những người nghèo khó, chia sẻ trách nhiệm trong cộng đồng. Bên cạnh đo, thông qua sinh hoạt cụm nhóm, một mục đích không kém phần quan trọng là giúp cho người lao động nghèo được trang bị thêm các kiến thức kinh te, xã hội, về các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, xây dựng nếp sống mới… Tập hợp và hướng người lao động có cùng ngành nghề gia nhập tổ chức nghiệp đoàn, tham gia các hoạt động của tổ chức công đoàn tạo địa phương…

[external_link offset=2]

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

[external_footer]