PUBGM – Cách rời khỏi một Nhóm?

PUBGM – Cách rời khỏi một Nhóm?

Nếu bạn muốn rời khỏi Nhóm hiện tại của mình, bạn có thể làm theo các bước sau:1. Chạm vào tùy chọn [Crew] ở dưới cùng bên trái của Màn hình chính.2. Chạm vào Avatar Đại diện của bạn.3. Chạm vào [Leave Crew].Xin lưu ý rằng:- Nếu bạn là Nhóm Trưởng, bạn sẽ không thể rời khỏi nhóm trước khi chỉ định một Nhóm Trưởng mới.- Nếu không còn thành viên nào khác trong Nhóm, Nhóm sẽ bị giải tán.- Nếu một người bạn cố gắng mời bạn vào Nhóm khi bạn đã có một Nhóm, bạn sẽ không nhận được Yêu cầu Lời mời

[external_link_head]

[external_link offset=1]

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

[external_link offset=2]

Play free anywhere, anytime. PUBG MOBILE delivers the most intense free-to-play multiplayer action on mobile. Drop in, gear up, and compete. Survive epic 100-player classic battles, payload mode and fast-paced 4v4 team deathmatch and zombie modes. Survival is key and the last one standing wins. When duty calls, fire at will!

[external_footer]

Related Posts