Pit Là Gì

Bạn đã bao giờ nghe đến thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay PIT chưa? Đây là một loại thuế mà mọi cá nhân phải trích nộp khi có thu nhập. Tuy nhiên, cách tính thuế TNCN có thể khác nhau đối với từng đối tượng.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thuế PIT là gì và cách tính thuế PIT dành cho người lao động.

PIT (Personal Income Tax) hay thuế thu nhập cá nhân là số tiền mà bạn phải trích nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Đáng chú ý là, thuế này không áp dụng đối với những cá nhân có thu nhập thấp, chỉ đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình.

Mục đích của thuế PIT là tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo phúc lợi xã hội cho người dân và giảm bớt sự chênh lệch giữa các tầng lớp dân cư.

Tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân (PIT)

Tại Việt Nam, bạn có thể tra cứu mã số PIT trên trang chủ của Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính tại địa chỉ website: Tổng Cục Thuế – Bộ Tài Chính

Dành cho 3 đối tượng khác nhau

Tùy vào đối tượng và thu nhập, thuế PIT sẽ có cách tính khác nhau:

  • Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên, thuế PIT sẽ càng cao nếu thu nhập càng cao.
  • Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động, thuế PIT là 10% trên tổng thu nhập.
  • Cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam sẽ phải trả thuế là 20% trên tổng thu nhập.

Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động thời hạn 3 tháng trở lên

Theo quy định của TT 111/2013/TT/BTC, cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên sẽ tính thuế PIT theo biểu lũy tiến từng phần. Điều này cũng áp dụng cho những người hợp đồng lao động nhưng nghỉ làm trước khi hết hạn hợp đồng.

Công thức tính thuế PIT đối với cá nhân ký hợp đồng lao động 3 tháng trở lên là:

Thuế PIT phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế chính là tiền lương bạn nhận được, không bao gồm các khoản như tiền ăn trưa, tiền phụ cấp điện thoại, tiền trang phục, tiền đi lại công tác phí, tiền tăng ca, tiền học phí, tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng, tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tiền lương hưu, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình, tiền thừa kế.

Các khoản giảm trừ bao gồm mức giảm trừ bản thân là 11 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, bạn cũng trích đóng các loại bảo hiểm như BHXH, BHTN, BHYT.

Dưới đây là bảng thuế suất theo mức thu nhập chịu thuế:

Bậc Thu nhập chịu thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất
1 Đến 05 5%
2 Trên 05 đến 10 10%
3 Trên 10 đến 18 15%
4 Trên 18 đến 32 20%
5 Trên 32 đến 52 25%
6 Trên 52 đến 80 30%
7 Trên 80 35%

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng, thuế PIT là 10% trên tổng thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thuế PIT là 20% trên tổng thu nhập.

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về thuế PIT và cách tính thuế PIT dành cho người lao động. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuế PIT và quyền lợi của mình.