Phrases Là Gì

Bạn đã bao giờ nghe về cụm từ chưa? Cụm từ, hay còn được gọi là Ngữ hoặc Cụm Từ, là một khái niệm quan trọng mà bạn nên nắm vững để có thể tạo ra những câu, cấu trúc văn phong hơn. Việc sử dụng cụm từ trong viết và nói giúp người đọc, người nghe dễ dàng hình dung những gì bạn đang diễn tả. Nếu bạn đang học tiếng Anh vì mục đích học thuật, thì cụm từ là một khái niệm ngữ pháp không thể bỏ qua. Sử dụng cụm từ trong viết và nói sẽ làm cho câu trở nên phức tạp và phong phú hơn rất nhiều.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại cụm từ, cách tạo ra chúng và cách sử dụng chúng. Hãy cùng khám phá!

Cụm Từ – Ngữ/Cụm Từ

Đơn vị nhỏ nhất trong ngữ pháp tiếng Anh là từ. Sau khi đã nắm vững về từ, chúng ta sẽ tìm hiểu về cụm từ. Tổng quát, cụm từ không khác gì từ về chức năng. Nghĩa là, ví dụ như danh từ có thể làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ thì cụm danh từ cũng có thể đảm nhận những chức năng đó.

Tuy nhiên, điểm khác biệt ở cụm từ là chúng có thể kết hợp với các từ khác trong câu để tạo thành một tổ chức cao cấp hơn. Sử dụng cụm từ trong viết và nói giúp người nghe, người đọc dễ dàng theo dõi và hình dung những gì bạn đang nói hoặc viết.

Cụm Từ - Ngữ

Một cách khái quát, để tạo ra một cụm từ, bạn chỉ cần lấy một từ chính (head word) và kết hợp nó với các từ có thể bổ nghĩa cho nó. Ví dụ, nếu từ chính là danh từ, bạn có thể sử dụng các từ chỉ định, tính từ, giới từ để bổ nghĩa cho nó, từ đó tạo ra cụm danh từ.

Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu qua những cụm từ quan trọng trong tiếng Anh.

Cụm Danh Từ – Noun Phrase

Cụm danh từ có thể xem là phần quan trọng nhất trong ngữ pháp cụm từ. Bởi vì chúng ta sử dụng cụm danh từ rất nhiều trong cả viết và nói. Gần như mọi câu trong tiếng Anh đều sử dụng cụm danh từ.

Để hiểu rõ hơn về cụm danh từ, hãy đọc bài viết về cụm danh từ tại đây.

Cụm Danh Từ - Noun Phrase

Cụm Động Từ – Verb Phrase

Cụm động từ là một phần không quan trọng lắm trong câu. Để tạo ra cụm động từ, chúng ta có thể sử dụng động từ và kết hợp nó với:

 • Danh từ, cụm danh từ, động từ nguyên thể hoặc động từ phân từ:
  • Ví dụ: Take me, Eat breakfast, Try going, Quit learning English, Try to go, Like to try.
 • Giới từ hoặc cụm giới từ:
  • Ví dụ: Go inside the room, Stand against the wall, Go out of the room, Stand with me.
 • Trạng từ:
  • Ví dụ: Go here, Travel there, Step up, Often study, Run quickly, Walk slowly, Speak now, Just go, Barely move.

Cụm Động Từ - Verb Phrase

Việc biết về cụm động từ là cần thiết vì trong câu luôn có Chủ ngữ và Động từ đúng không? Để làm cho Chủ ngữ tốt hơn, chúng ta có thể sử dụng cụm danh từ. Cụm động từ sẽ làm cho Động từ đầy đủ, ý nghĩa hơn.

Vì vậy, hãy tránh việc chỉ dùng các câu như: “He goes”, “The problems occur” hoặc “This will cause some issues”. Hãy biến Động từ thành cụm trạng từ để câu trở nên rõ ràng hơn: “He goes out”, “The problems occur suddenly”, “This will inevitably cause some issues”.

Cụm Giới Từ – Prepositional Phrase

Đây là một phần quan trọng của cụm từ chỉ sau cụm danh từ. Cụm giới từ giúp câu trở nên phong phú và phức tạp hơn. Giống như các cụm từ khác, giới từ khi kết hợp với một số từ cụ thể sẽ tạo ra cụm giới từ.

Đọc bài viết về Cụm Giới Từ tại đây để tìm hiểu chi tiết và áp dụng chúng để cải thiện kỹ năng viết của bạn.

Cụm Giới Từ - Prepositional Phrase

Cụm Trạng Ngữ – Adverb Phrase / Adverbial

Cụm trạng ngữ là một loại cụm từ khác, bao gồm từ đi kèm với trạng từ và tạo thành cụm trạng ngữ. Tuy nhiên, bài viết này còn đề cập đến khái niệm Trạng ngữ. Điều này có nghĩa là các từ, ngữ có CHỨC NĂNG như một trạng ngữ trong câu (không chỉ riêng trạng từ). Chúng rất quan trọng để bạn có thể viết được một số loại câu đơn cụ thể.

Đọc bài viết về Cụm Trạng Ngữ tại đây để tìm hiểu rõ về chúng.

Cụm Trạng Ngữ - Adverb Phrase

Cụm Phân Từ – Participial Phrase

Cụm phân từ là một khía cạnh thú vị trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng giúp lựa chọn từ khi nói và viết trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, câu với cụm phân từ cũng trở nên rõ ràng mà không cần phải dài dòng.

Đọc về Cụm Phân Từ tại đây để tìm hiểu chi tiết về chúng.

Cụm Phân Từ - Participial Phrase

Cụm Tuyệt Đối – Absolute Phrase

Cụm tuyệt đối là một loại cụm từ có chức năng như danh từ. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chúng với các trường hợp và yêu cầu khác nhau. Đây là một khía cạnh “mới mẻ” của ngữ pháp tiếng Anh và việc sử dụng cụm tuyệt đối trong viết và nói sẽ giúp bạn rất nhiều.

Đọc bài viết về Cụm Tuyệt Đối tại đây để tìm hiểu thêm.

Cụm Tuyệt Đối - Absolute Phrase

Các Cụm Từ Khác

Ngoài ra, còn có một số cụm từ khác không quan trọng lắm. Thực ra, chúng tôi không cảm thấy cần thiết phải đề cập đến chúng trong bài viết này, nhưng vì đây là một bài viết tổng hợp, chúng tôi đã bao gồm chúng. Bạn có thể bỏ qua phần này cũng được.

Sử dụng Cụm Danh Từ trong viết

Tổng Kết: Cụm Từ – Ngữ/Cụm Từ

Dưới đây là các điểm quan trọng về cụm từ mà bạn nên biết:

 1. Biết cách sử dụng cụm từ sẽ giúp bạn diễn đạt một cách cụ thể, dễ hiểu và sinh động hơn.
 2. Bạn có thể tạo ra các cụm từ bằng cách sử dụng một từ chính và kết hợp nó với các loại từ khác để bổ nghĩa cho nó, ví dụ như:
  • Cụm danh từ có thể kết hợp với: Đại từ xác định, tính từ, giới từ, động từ nguyên thể hoặc cụm động từ.
  • Cụm động từ có thể kết hợp với: Danh từ, cụm danh từ, động từ nguyên thể hoặc cụm động từ, trạng từ và giới từ.
  • Cụm trạng ngữ có thể kết hợp với: Trạng từ tập trung.
  • Cụm giới từ có thể kết hợp với: Danh từ, cụm danh từ và động từ phân từ.
  • Cụm phân từ có thể kết hợp với: Động từ phân từ hoặc động từ quá khứ hoặc quá khứ phân từ.
  • Cụm tuyệt đối: Subject + Verb-ing hoặc Adj-ing hoặc Verb-ed + object.
 3. Ít nhất bạn nên nắm vững về cụm danh từ, cụm động từcụm giới từ.