Phạm Hoang ốc Là Gì

Bạn có biết Hoang Ốc là gì không? Hoang Ốc chính là ngôi nhà hoang. Theo quan niệm của người xưa, nếu xây nhà trong cung Hoang Ốc thì công việc kinh doanh, sức khỏe và quan hệ gia đình không được thuận lợi.

Hoang Ốc gồm 6 cung, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu như sau:

  • Nhất cát: Xây nhà trong cung này sẽ mang lại chốn an cư, mọi việc suôn sẻ.
  • Nhị nghị: Xây nhà trong cung này sẽ mang lại lợi ích, sự phồn vinh và giàu có.
  • Tam địa sát: Xây nhà trong cung này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ.
  • Tứ tấn tài: Xây nhà trong cung này sẽ mang lại phúc lộc.
  • Ngũ thọ tử: Xây nhà trong cung này có thể gây ra xích mích gia đình và khả năng ly biệt.
  • Lục hoang ốc: Xây nhà trong cung này có thể gặp khó khăn trong cuộc sống và gia đình có thể bất hòa.

Vậy nên, khi hiểu được Hoang Ốc là gì, bạn nên chọn xây nhà vào các cung Nhất cát, Nhị nghị, Tứ tấn tài để mang lại may mắn cho công việc xây dựng. Tránh xây nhà trong các cung Tam địa sát, Ngũ thọ tử, Lục Hoang Ốc.

Cách tính tuổi xây nhà cũng được thực hiện theo quy tắc:

  • Nhất cát (10 tuổi) -> Nhị nghị (20 tuổi) -> Tam địa sát (30 tuổi) -> Tứ tấn tài (40 tuổi) -> Ngũ thọ tử (50 tuổi) -> Lục hoang ốc (60 tuổi). Tiếp tục đến Nhất cát (70 tuổi) -> Nhị nghị (80 tuổi) -> Tam địa sát (90 tuổi) và tiếp tục theo tuổi mụ của gia chủ.

Còn với các tuổi lẻ không tròn chục, được tính theo một vòng tròn.

Việc xây nhà vào các năm phạm phải Hoang Ốc có thể gặp khó khăn, nhưng vẫn có cách để giải hạn.

Trước tiên, bạn nên chọn ngày tốt và tháng tốt để khởi công xây dựng. Nếu tuổi của bạn không hợp lý, bạn có thể mượn tuổi của người khác có tuổi hợp lý để xây nhà. Khi mượn tuổi để xây nhà, nên chú ý:

  • Người được mượn tuổi phải có sức khỏe tốt, nhà không có tang và không phạm phải 3 hạn nêu trên.
  • Nếu mượn tuổi người thân, nên chọn người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình để nhờ phước từ người đó, ngôi nhà sẽ bền vững.
  • Nên mượn tuổi người thân hoặc người quen thân trong nhà hoặc gần nhà, để thuận tiện trong các thủ tục xây dựng sau này.

Đó là những bí mật về Hoang Ốc và cách tính tuổi xây nhà. Đừng quên, trước khi xây nhà, hãy tính kỹ năm Hoang Ốc để đảm bảo cuộc sống và công việc thuận lợi.

Ảnh minh họa: Hoang ốc là gì? Cách tính hoang ốc làm nhà

Nguồn ảnh: cafeland.vn