Perspective Là Gì

Bạn đã nghe qua từ “perspective” nhưng không biết nghĩa là gì và cách sử dụng ra sao? Trên thực tế, perspective là một từ thông dụng tiếng Anh với nhiều ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá và hiểu rõ hơn về perspective. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Perspective trong tiếng Anh là gì?

Perspective là một danh từ trong tiếng Anh, được phiên âm là /pɚˈspek.tɪv/. Từ này có ba âm tiết và trọng âm rơi vào âm thứ hai.

Ý nghĩa và cách sử dụng perspective

Perspective có ý nghĩa là “cách nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều”. Đây là cách cụ thể để xem xét một vấn đề hoặc một tình huống dựa trên kinh nghiệm và tính cách của mỗi người.

Ví dụ, với sự khác biệt về địa lý, quan điểm của người Canada về tình hình ở Mỹ hoàn toàn khác so với quan điểm của người Đức. Điều này chứng tỏ sự khác biệt trong cách nhìn nhận vấn đề giữa các quốc gia.

Perspective cũng có thể ám chỉ đến “góc nhìn”. Đây là cách vật thể xuất hiện nhỏ hơn khi xa hơn và các đường thẳng song song dường như gặp nhau tại một điểm nào đó trong khoảng cách.

Ví dụ, ở Ai Cập thế kỷ 16, các nghệ sĩ đã phối lại các quy tắc về perspective và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật sử dụng công nghệ này.

Perspective cũng có nghĩa là “khả năng xem xét”. Đây là khả năng nhìn nhận mọi thứ trong mối quan hệ với nhau một cách chính xác và công bằng.

Ví dụ, càng trưởng thành và trải nghiệm nhiều, bạn sẽ càng dễ dàng có được perspective để đánh giá một vấn đề một cách công bằng và khách quan.

Các từ đồng nghĩa hoặc có liên quan đến perspective

Dưới đây là một số từ và cụm từ đồng nghĩa hoặc có liên quan đến perspective trong tiếng Anh:

  • In perspective (Trong viễn cảnh, trong góc nhìn): Một vật hoặc người trong phối cảnh có kích thước và vị trí chính xác so với những vật khác trong hình. Nếu điều gì đó ở trong quan điểm, nó được coi là một phần của tình huống hoàn chỉnh để bạn có một sự hiểu biết chính xác và công bằng về nó.

  • Out of perspective (Ngoài viễn cảnh): Một vật hoặc người nằm ngoài góc nhìn, không có kích thước hoặc vị trí chính xác so với các vật khác trong ảnh, và do đó trông không thực hoặc không tự nhiên.

  • Get/keep something in perspective (Suy nghĩ hợp lý): Suy nghĩ về một tình huống hoặc vấn đề một cách khôn ngoan và hợp lý.

  • Put something in(to) perspective (Đưa cái gì vào xem xét): So sánh một thứ gì đó với những thứ khác để có thể đánh giá chính xác và công bằng.

  • Frame of mind (Khung của tâm trí): Tâm trạng hoặc cách cụ thể mà một người nghĩ hoặc cảm nhận về điều gì đó.

  • Approach (Cách tiếp cận): Cách để xem xét hoặc làm điều gì đó.

  • Vantage point (Quan điểm): Cách suy nghĩ hoặc tập hợp ý kiến cá nhân cụ thể.

  • Stance (Lập trường): Cách suy nghĩ về điều gì đó, đặc biệt là được thể hiện trong một ý kiến được công bố công khai.

  • Outlook (Quan điểm): Cách hiểu và suy nghĩ của một người về điều gì đó.

Bài viết trên đã giới thiệu tổng quan về perspective, ý nghĩa và cách sử dụng của từ này. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng perspective một cách hiệu quả trong cuộc sống và học tập. Hãy tiếp tục cập nhật kiến thức và yêu thích tiếng Anh nhé!