Partner Là Gì

Bạn có bao giờ tự hỏi partner là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm partner và partnership để hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của partner trong cuộc sống và kinh doanh.

1. Partner là gì?

Trong tiếng Anh, partner có nghĩa là đối tác, cộng sự hay người đồng hành. Partner có thể là thành viên của công ty, tổ chức hoặc là người bạn cùng khiêu vũ, cùng phe khi chơi game. Ví dụ, partner còn là từ dùng để chỉ nửa kia của mình, người gắn bó trong hôn nhân.

Partner cũng có thể là một ngoại động từ, dùng để miêu tả sự cộng tác gắn bó. Ví dụ, “I’ve partnered with Peter. We work together” (Tôi đã hợp tác với Peter, chúng tôi làm cùng nhau).

2. Partnership là gì?

Partnership là một từ mở rộng từ partner, dùng để chỉ một mối quan hệ dựa trên sự cộng tác, sự chia sẻ chung điều gì đó trong kinh doanh. Partnership cũng có thể mang ý nghĩa là hiệp hội, công ty. Ví dụ, “It was a very productive partnership” (Đó là một mối quan hệ hợp tác hiệu quả).

3. Trong kinh doanh nghĩa của từ Partner là gì?

Trong lĩnh vực kinh doanh, partner có nhiều ý nghĩa khác nhau:

– General partnership:

Là thuật ngữ dùng để chỉ các công ty hợp danh, trong đó các thành viên cùng góp vốn, thực hiện việc kinh doanh. Các thành viên sẽ cùng hưởng lợi nhuận và chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.

– Junior partner:

Là thành viên trong nhóm hay tổ chức, công ty, tham gia vào quá trình điều hành nhưng có quyền hạn ít hơn hoặc thời gian tham gia ít hơn so với các thành viên khác.

– Predominant partner:

Là đối tác chủ yếu, người đóng vai trò quan trọng hơn hẳn các đối tác thông thường.

– Ordinary partner:

Là cổ đông thường hay hội viên thường, chỉ người tham gia vào công ty mà không phải là thành viên hợp danh.

– Trading partner:

Là đối tác thương mại, người kinh doanh chung, có mối quan hệ lâu dài hoặc chung phần kinh doanh.

– Retired partner:

Là những người partner đã rút khỏi công ty, không còn liên quan đến việc điều hành công ty nữa.

– Principal trade partner:

Là đối tác chính trong buôn bán, thương mại, có khả năng chi phối lớn đối tượng đang hợp tác.

Đến đây, bạn đã hiểu rõ hơn về khái niệm partner và cách sử dụng từ này trong cuộc sống và kinh doanh. Hãy xem partner như một người đồng hành, người bạn đáng tin cậy và hãy tìm kiếm những mối quan hệ hợp tác hiệu quả để cùng nhau phát triển và thành công.

Ảnh minh họa

Tạm kết

Biết rõ về khái niệm partner và partnership, bạn hãy chuẩn bị một chiếc laptop để làm việc tốt hơn. Hãy tham khảo các sản phẩm laptop chất lượng với giá tốt tại FPT Shop. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có thêm thông tin hữu ích về partner và partnership.