Package Là Gì

Bạn đã bao giờ nghe về “Package” trong Java chưa? Nếu bạn mới bắt đầu học lập trình, chắc chắn sẽ cảm thấy khó hiểu về khái niệm này. Đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Package và cách sử dụng nó.

Package là gì?

Package trong Java đơn giản là một nhóm các class, interface và các gói con tương tự nhau. Nó giúp tổ chức và quản lý các file trong dự án Java của bạn một cách dễ dàng và có trật tự.

Package trong Java được chia thành hai loại:

  • Package đã được dựng sẵn: Đây là những gói được cung cấp sẵn bởi Java để bạn có thể sử dụng trong dự án của mình. Ví dụ như: lang, AWT, java, javax, swing, util, sql và net, io,…
  • Package do người dùng định nghĩa: Đây là những gói mà bạn tự định nghĩa trong dự án của mình. Bạn có thể đặt tên gói theo ý muốn của mình.

Những điều cần biết về Package

Khi làm việc với Package trong Java, có một số điều bạn nên biết:

  • Quy ước đặt tên Package: Các Package trong Java thường được đặt tên theo thứ tự ngược lại với tên miền, ví dụ như org.geeksforgeeks.practice. Tuy nhiên, bạn có thể tự đặt tên theo cách riêng của mình.
  • Trùng tên class: Các Package khác nhau có thể có những class trùng tên nhau. Trong trường hợp này, khi sử dụng, bạn phải import đầy đủ tên Package và tên class.
  • Cách truy cập các thành phần trong Package: Có 4 cách để truy cập vào các thành phần trong Package, bao gồm: private, protected, public và default.
  • Thêm lớp vào một gói: Bạn có thể thêm nhiều lớp vào một gói bằng cách sử dụng tên gói ở phần đầu chương trình và lưu nó trong thư mục gói. Bạn cũng có thể thêm một lớp mới vào tệp hiện có và chỉ cần biên dịch lại nó.
  • Các gói con: Các gói nhỏ bên trong một gói lớn được gọi là subpackage hoặc gói con. Chúng không được nhập vào mặc định mà phải nhập một cách rõ ràng.

Những lợi thế của việc sử dụng Package là gì?

Sử dụng Package trong Java mang lại nhiều lợi ích như sau:

  • Tổ chức các file: Package giúp tổ chức các file trong dự án theo một hệ thống nhất định. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và phân loại các file theo từng Package. Nếu có những class trùng tên nhưng nằm trong các Package khác nhau, vẫn không gây xung đột.
  • Phân quyền truy cập: Bạn có thể quản lý được quyền truy cập vào các class của Package bằng cách sử dụng Access Modifier. Điều này giúp bảo mật dữ liệu và kiểm soát truy cập vào các thành phần của dự án.
  • Chọn lọc khi import: Khi sử dụng các class của Package, bạn có thể chọn lọc những class cần sử dụng để tránh việc import không cần thiết.

Có rất nhiều điều để khám phá về Package trong Java, nhưng qua bài viết này, bạn đã có một cái nhìn tổng quan về nó. Package là một phần quan trọng của lập trình Java và hiểu rõ về nó sẽ giúp bạn trở thành lập trình viên giỏi hơn.

Nguồn ảnh: Link ảnh