Oxit Axit Là Gì

Hãy cùng tìm hiểu về “Oxit axit” – một khái niệm quan trọng trong môn Hóa học. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa, cách gọi tên và tính chất của oxit axit. Hãy đảm bảo rằng kiến thức về oxit axit của bạn sẽ được nâng cao sau khi đọc bài viết này.

Định nghĩa oxit axit là gì?

Oxit axit là hợp chất hóa học của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Nguyên tố còn lại là phi kim hoặc kim loại có hóa trị cao. Trong đó, oxit axit có tính axit, nghĩa là chúng phản ứng với nước tạo thành axit hoặc tác dụng với bazơ tạo thành muối hóa học.

Oxit axit gồm những chất nào?

Oxit axit bao gồm những chất: Oxit của phi kim và oxit của kim loại có hóa trị cao.

Ví dụ:

  • Oxit của phi kim: CO2, SO2, SO3, N2O5, P2O5, …
  • Oxit của kim loại có hóa trị cao: CrO3, Mn2O7, V2O5, …

Một số oxit axit phổ biến bao gồm: Cacbon dioxit (CO2), Lưu huỳnh đioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3), Nitric oxit (NO), Nitric dioxide (NO2), Photpho trioxide (P2O5).

Cách gọi tên oxit axit

Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ”Oxit”

Tính chất hóa học của oxit axit

Trong chương trình học phổ thông, tính chất hóa học của oxit axit gồm: Tác dụng với nước, tác dụng với bazơ và tác dụng oxit bazơ.

Tác dụng với nước

Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. Ví dụ: Điphotpho pentaoxit P2O5 tác dụng với H2O tạo thành dung dịch axit photphoric (H3PO4). Thí nghiệm với nhiều oxit axit khác như lưu huỳnh đioxit (SO2), lưu huỳnh trioxit (SO3), đinitơ pentaoxit (N2O5) cũng cho ra những dung dịch axit tương ứng.

Tác dụng với bazơ

Oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước. Ví dụ: CO2 tác dụng với NaOH tạo thành Na2CO3 và H2O. Các oxit axit khác như SO2, P2O5 cũng cho ra phản ứng tương tự.

Tác dụng với oxit bazơ

Một số oxit bazơ như BaO, CaO, Na2O tác dụng với oxit axit tạo thành muối. Ví dụ: BaO + CO2 -> BaCO3.

Bài tập về oxit axit

Ở dưới đây là một số bài tập về oxit axit kèm lời giải để bạn ôn tập kiến thức:

Bài 1

Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với:
a/ Nước.
b/ Axit clohiđric.
c/ Natri hiđroxit.

Bài 2

Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng với:
a/ Nước để tạo thành axit.
b/ Nước để tạo thành dung dịch bazơ.
c/ Dung dịch axit để tạo thành muối và nước.
d/ Dung dịch bazơ để tạo thành muối và nước.

Bài 3

Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình phản ứng hóa học.

Ngoài những kiến thức về oxit axit đã được trình bày ở trên, bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác liên quan đến Hóa học trên website Monkey.