Opposite Là Gì

Bạn có biết cách sử dụng Opposite như thế nào? Nếu chưa, thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ này. Opposite không chỉ đơn giản là một tính từ, mà còn có thể sử dụng như giới từ, trạng từ, hay danh từ. Để khám phá thêm về Opposite, hãy cùng tôi tìm hiểu ngay bây giờ!

Khái niệm Opposite

Ở nghĩa đầu tiên, Opposite được dùng như một tính từ. Nó có nghĩa là “đối diện nhau về mặt vị trí”. Ví dụ: “The bus stop is opposite the market” (Trạm xe buýt đối diện rạp chợ). Ngoài ra, Opposite cũng có thể được sử dụng như một giới từ hoặc trạng từ. Đôi khi nó còn được dùng để chỉ hai diễn viên chính trong một vở kịch hoặc bộ phim. Ví dụ: “David has played opposite Lee jock in three hit films” (David đã đóng cùng Lee jock trong ba bộ phim ăn khách).

Cách dùng Opposite đi với giới từ gì

Trong trường hợp sử dụng là giới từ, Opposite có thể được dùng như “opposite to”, “opposite in”, “opposite of” và “opposite from”. Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn:

  • Opposite to: “It is the opposite to aphelion” (Nó ngược lại với aphelion).
  • Opposite in: “Quite the opposite in practice” (Hoàn toàn ngược lại trong thực tế).
  • Opposite of: “Glory is the opposite of shame” (Vinh quang đối lập với xấu hổ).
  • Opposite from: “Quite the opposite from his PNM last month” (Hoàn toàn ngược lại với PNM của anh ta tháng trước).

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Opposite, bạn cần tham khảo thêm ví dụ và tìm hiểu thêm từ vựng liên quan. Đừng quên theo dõi chuyên mục Grammar trên trang web của Bhiu để tìm hiểu thêm về các chủ điểm ngữ pháp hữu ích.

Với bài viết ngắn này, Bhiu hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng của từ Opposite. Hãy áp dụng những kiến thức này trong giao tiếp hàng ngày của bạn để trở nên thành thạo hơn trong tiếng Anh.