Note Là Gì

Bạn có từng nghe đến khái niệm “note” nhưng không hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng của nó? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá khái niệm, cách sử dụng và cấu trúc “note” trong tiếng Anh.

Note là gì?

Theo từ điển, “note” có nghĩa là lời ghi, lời ghi chú, sự chu giải và sự chú ý. Phát âm của từ này cũng khá đơn giản:

 • Note (Anh-Anh): /nəʊt/
 • Note (Anh-Mỹ): /noʊt/

Cấu trúc sử dụng note trong tiếng Anh

“Note” có thể được sử dụng theo các cấu trúc sau:

 • Note (n): với nghĩa là một văn bản ngắn (lời nhắn).
  Ví dụ: My mother left a note on the table that she will be home late tonight. And remind me to make dinner for the whole family. (Mẹ tôi đã để lại một lời nhắn trên bàn rằng tối nay mẹ tôi sẽ về muộn. Và nhắc nhở tôi nhớ làm bữa tối cho cả nhà.)

 • Note (n): ghi chú.
  Ví dụ: You should take notes of important things in today’s class, it will help you remember the knowledge longer. (Bạn nên ghi chú lại những phần quan trọng trong buổi học ngày hôm nay, nó sẽ giúp bạn nhớ kiến thức lâu hơn.)

 • Note (v): để ý, chú ý, lưu ý.
  Ví dụ: We are open every day of the week but note that except Saturday. (Chúng tôi mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần nhưng lưu ý là trừ thứ bảy.)

 • Note (n): một âm thanh trong âm nhạc.
  Ví dụ: He tried to play a few notes on the piano and he had to say that it is indeed a good piano. (Anh ấy thử đánh vài nốt trên chiếc đàn và quả nhiên anh ấy phải nói rằng nó là một cái đàn tốt.)

Một số từ đồng nghĩa với “note”

Ngoài ra, còn một số từ đồng nghĩa với “note” bạn có thể sử dụng trong các trường hợp tương tự:

 • Jot down: Viết ghi chú nhanh.
 • Record: Ghi lại, lưu lại.
 • Document: Tài liệu, văn kiện.
 • Write down: Viết xuống, ghi lại.
 • Memorandum: Thông báo, ghi chú.
 • Make a notation: Đánh dấu, ghi chú lại.
 • Mark down: Đánh dấu, ghi chú lại.
 • Take note of: Chú ý, ghi chú lại.
 • Put in writing: Viết ra, ghi chép lại.

Qua bài viết này, bạn đã nắm vững khái niệm và cách sử dụng “note”. Hãy lưu ý rằng việc ghi chú và chu giải thông tin sẽ giúp bạn tổ chức công việc một cách hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Các nghĩa của “note” trong tiếng Anh. (Nguồn: trangtailieu.com)