Nghiên Cứu Sinh Là Gì

Nghiên cứu sinh là một thuật ngữ rất quen thuộc trong lĩnh vực giáo dục đại học. Nhưng bạn đã hiểu đúng vai trò và quyền hạn của nghiên cứu sinh chưa? Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua những điều cần biết về nghiên cứu sinh để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về khía cạnh này.

1. Nghiên cứu sinh là ai?

Theo Điều 59 Luật Giáo dục đại học 2012, nghiên cứu sinh bao gồm sinh viên chương trình đại học, học viên chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ. Đơn giản, nghiên cứu sinh là những người đang theo học chương trình tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học.

2. Quy định về tuyển sinh và cống nhận nghiên cứu sinh

Quy chế tuyển sinh và cống nhận nghiên cứu sinh được quy định cụ thể trong Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT. Các điểm cần lưu ý bao gồm:

 • Cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều lần trong năm, tuân thủ quy định về chất lượng đào tạo.
 • Phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai. Quy trình tuyển sinh phải công bằng, minh bạch và đánh giá kiến thức, năng lực của ứng viên một cách khách quan.
 • Thông tin về tuyển sinh được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo ít nhất 30 ngày làm việc trước khi tổ chức tuyển sinh.

3. Cống nhận và chuyển đổi kết quả học tập, nghiên cứu với nghiên cứu sinh

Theo quy định trong Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, kết quả học tập và nghiên cứu của nghiên cứu sinh trong chương trình đào tạo tiến sĩ có thể được bảo lưu, cống nhận hoặc chuyển đổi. Điều này áp dụng trong các trường hợp như sau:

 • Nghiên cứu sinh bị thôi học và muốn tiếp tục học chương trình thạc sĩ trong cùng ngành, tuân thủ quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ.
 • Nghiên cứu sinh chuyển ngành hoặc cơ sở đào tạo.
 • Nghiên cứu sinh đã thôi học, đăng ký dự tuyển lại và được công nhận là nghiên cứu sinh mới của cơ sở đào tạo.

4. Quyền và trách nhiệm của nghiên cứu sinh

Trong quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh có những quyền và trách nhiệm cụ thể. Một số điểm nổi bật bao gồm:

 • Học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động xã hội.
 • Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.
 • Đóng góp ý kiến và tham gia quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Được hưởng chính sách ưu tiên và chính sách xã hội.
 • Xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu chi tiết và báo cáo tiến độ cho người hướng dẫn và đơn vị chuyên môn.

Ngoài ra, cần tuân thủ quy định chính sách học thuật và công bố kết quả nghiên cứu. Hạn chế các hành vi vi phạm, gian lận trong học tập và phạm luật.

Chúc các bạn nghiên cứu sinh thành công trong hành trình học tập và nghiên cứu của mình!

Ảnh minh hoạ: Nguồn