Nghĩa của từ Clutch – Từ điển Anh

Chuyên ngành

Cơ – Điện tử

Khớp ly hợp, nối trục, sự bắt chặt, ghép nối

Hóa học & vật liệu

bộ liên kết
air clutch
bộ liên kết khí động
band clutch
bộ liên kết kiểu dải
centrifugal clutch
bộ liên kết ly tâm
high gear clutch
bộ liên kết truyền trực tiếp
jaw clutch
bộ liên kết hàm

Ô tô

côn (ly hợp)

Giải thích VN: Đối với xe có hộp số tay, côn tách động cơ ra khỏi hộp số khi xe xuất phát, dừng và sang số.

[external_link offset=1]

Toán & tin

sự nắm; (kỹ thuật ) răng vẩu

Kỹ thuật chung

khớp trục
clutch fork
chạc khớp trục
clutch pick-off
sự phân loại khớp trục
cone clutch
khớp trục côn
elastic clutch
khớp trục đàn hồi
friction clutch
khớp (trục) ma sát
impact clutch
khớp (trục) xung
overrunning clutch
khớp (trục) một chiều
positive (-acting) clutch
khớp trục cứng
positive clutch
khớp trục cứng
safety clutch
khớp (trục) bảo hiểm
khớp li hợp
clutch casing
hộp khớp li hợp
clutch casing
tang khớp li hợp
clutch drum
hộp khớp li hợp
clutch drum
tang khớp li hợp
clutch housing
hộp khớp li hợp
clutch housing
tang khớp li hợp
clutch lining
lớp đệm khớp li hợp
clutch spring
lò xo khớp li hợp
clutch throwout
sự nhả khớp li hợp
clutch throwout
sự tách khớp li hợp
cone clutch
khớp li hợp côn
cone friction clutch
khớp li hợp ma sát côn
electromagnetic clutch
khớp li hợp điện từ
magnetic clutch
khớp li hợp từ
magnetic friction clutch
khớp li hợp ma sát từ
khớp ly hợp
air clutch
khớp ly hợp khí nén
automatic clutch
khớp ly hợp tự động
band clutch
khớp ly hợp kiểu đai
centrifugal clutch
khớp ly hợp li tâm
centrifugal clutch
khớp ly hợp ly tâm
claw clutch
khớp ly hợp vấu
clutch casing
vỏ ổ khớp ly hợp
clutch slip
sự trượt khớp ly hợp
cone clutch
khớp ly hợp côn
coupled twin-disk clutch
khớp ly hợp hai đĩa
diaphragm clutch
khớp ly hợp đĩa
direct cone clutch
khớp ly hợp con thuận
disc clutch
khớp ly hợp đĩa
disk clutch
khớp ly hợp đĩa
dog clutch
khớp ly hợp vấu
expanding band clutch
khớp ly hợp đai bung
expanding ring clutch
khớp ly hợp vành bung
free engine clutch
khớp ly hợp một chiều
free engine clutch
khớp ly hợp tự do
free-wheeling clutch
khớp ly hợp một chiều
freewheel clutch
khớp ly hợp một chiều
freewheel clutch
khớp ly hợp tự do
friction clutch
khớp ly hợp ma sát
frictional clutch
khớp ly hợp ma sát
gear clutch
khớp ly hợp răng
hydraulic clutch
khớp ly hợp thủy lực
hydromechanical clutch
khớp ly hợp cơ-chất lỏng
internal expanding clutch
khớp ly hợp bung (trong)
jaw clutch
khớp ly hợp vấu
magnetic clutch
khớp ly hợp từ tính
magnetic particle clutch
khớp ly hợp bột từ
magnetic particle clutch
khớp ly hợp hạt từ
magnetic powder clutch
khớp ly hợp bột từ
magnetic powder clutch
khớp ly hợp hạt từ
main clutch
khớp ly hợp chính
multiplate (disk) clutch
khớp ly hợp nhiều đĩa
multiple-disc clutch
khớp ly hợp nhiều đĩa
multiple-plate clutch
khớp ly hợp nhiều đĩa
overdrive clutch
khớp ly hợp một chiều
overload clutch
khớp ly hợp an toàn
overload shearing clutch
khớp ly hợp an toàn
overload shearing clutch
khớp ly hợp tự cắt quá tải
overrunning clutch
khớp ly hợp siêu việt
pint clutch
khớp ly hợp chốt
pneumatic clutch
khớp ly hợp khí nén
powder clutch
khớp ly hợp bột từ
powder clutch
khớp ly hợp hạt từ
power clutch
khớp ly hợp cơ
ratchet tooth clutch
khớp (ly hợp) cóc
reversed cone clutch
khớp ly hợp con ngược
reversing clutch
khớp ly hợp đảo chiều
reversing clutch
khớp ly hợp thuận nghịch
roller clutch
khớp ly hợp lăn
roller clutch
khớp ly hợp một chiều
safety clutch
khớp ly hợp an toàn
slip clutch
khớp ly hợp trượt
slipping clutch
khớp ly hợp an toàn
spiral jaw clutch
khớp ly hợp cam xoắn
spiral jaw clutch
khớp ly hợp vấu xoắn
sprag clutch
khớp ly hợp một chiều
sprag clutch
khớp ly hợp vượt (tự do)
starting clutch
khớp ly hợp khởi động
station clutch
khớp ly hợp tự ngắt
toggle clutch
khớp ly hợp kiểu khuỷu
toothed clutch
khớp ly hợp răng
two stage clutch
khớp ly hợp hai nấc
two-disc clutch
khớp ly hợp hai đĩa
two-disk clutch
khớp ly hợp hai đĩa
two-plate clutch
khớp ly hợp hai đĩa
unidirectional clutch
khớp ly hợp một chiều
viscous clutch
khớp ly hợp nhớt (truyền động)
wet clutch
khớp ly hợp ướt
răng
clutch coupling
khớp răng
clutch gear
bánh (răng) li hợp
coupling gear or clutch gear
bánh răng truyền động
dog and spline clutch
bộ ly hợp răng
gear clutch
khớp ly hợp răng
toothed clutch
khớp ly hợp răng
two toothed clutch
khớp hai mối răng

[external_link_head]

[external_link offset=2][external_footer]