Nghĩa của từ Assembly – Từ điển Anh

Chuyên ngành

Toán & tin

sự tập hợp, kết cấu (nhiều linh kiện)
control assembly
(máy tính ) bàn điều khiển
plug-in assembly
kết cấu nhiều khối

Cơ – Điện tử

Sự lắp ráp, cụm, bộ phận, máy tổ hợp

Ô tô

cụm chi tiết

Giải thích VN: Là một bộ phận bao gồm hai hay nhiều bộ phận hoặc các cụm chi tiết nhỏ.

[external_link offset=1]

Kỹ thuật chung

bộ phận
assembly element
bộ phận lắp ghép
bogie assembly
bộ phận giá chuyển hướng
cartridge assembly
bộ phận bơm thủy lực
lock-up assembly
bộ phận liên động
prefabrication and assembly section
bộ phận lắp ghép chế tạo sẵn
receiving assembly
bộ phận tiếp nhận
spindle assembly
bộ phận trục chính
sub-assembly
bộ phận con
superheat assembly
bộ phận quá nhiệt
towing hook assembly
bộ phận móc kéo
unit assembly system
hệ lắp ráp bộ phận
khối
assembly building
nhà lắp ráp hợp khối
assembly building
nhà hợp khối
assembly by large blocks
sự lắp ráp khối lớn
bearing and solar power transfer assembly
khối mang đỡ và chuyển giao năng lượng
head assembly
khối đầu ghi từ
plug-in assembly
kết cấu nhiều khối
starter driver assembly
cụm dẫn động bộ khởi động
nhóm
standard assembly
nhóm tiêu chuẩn xây dựng
hệ thống
assembly line
hệ thống dây chuyền
Automatic Assembly System for Optoelectronic Components (AASYSOC)
Hệ thống lắp ráp tự động cho các cáp điện quang – Điện tử
brake assembly
hệ thống hãm
Maintenance Entity Assembly (MEA)
hệ thống thực thể bảo dưỡng
sự ghép
lining assembly
sự ghép lớp bọc
planed assembly
sự ghép ván bào
timber board assembly
sự ghép dọc

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
accumulation , aggregation , assemblage , association , band , body , bunch , clambake , cluster , coffee klatch , collection , company , conclave , confab , conference , convocation , council , crew , crowd , faction , flock , gathering , get-together , group , huddle , mass , meet * , meeting , multitude , rally , sit-in * , throng , turnout * , adjustment , attachment , building , connecting , construction , erection , fabrication , fitting together , joining , manufacture , manufacturing , modeling , molding , piecing together , setting up , shaping , welding , congregation , congress , convention , muster , troop , audience , auditorium , caucus , concourse , consistory , conventicle , diet , forum , galaxy , hall , junta , legislature , parliament , party , session , society , synod , tribunal

[external_link_head]

[external_link offset=2][external_footer]