Neither Nor Là Gì

Trong quá trình học tiếng Anh, cấu trúc “Neither nor” và “Either or” là những khái niệm ngữ pháp quan trọng mà bạn cần nắm vững. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ và sử dụng đúng hai cấu trúc này. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt và sử dụng chúng một cách hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

I – Cách sử dụng của cấu trúc Neither nor và Either or

Mỗi cấu trúc có những cách sử dụng khác nhau, điều này phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. Dưới đây là những cách sử dụng cụ thể của hai cấu trúc để giúp bạn học sinh dùng hiệu quả nhất.

1. Cấu trúc Neither nor

Cấu trúc “Neither nor” mang ý nghĩa “không… cũng không” và được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa phủ định hoàn toàn. Cấu trúc này khẳng định rằng cả hai đối tượng hoặc sự vật đều không có khả năng xảy ra. Ở đây không có sự lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia.

Ví dụ:

 • “Neither Nga nor Thuy is right” (Nga không đúng và Thủy cũng không đúng.)
 • “My father likes neither beer nor wine.” (Bố tôi không thích bia và cũng không thích rượu.)

2. Cấu trúc Either or

“Cấu trúc Either or” có nghĩa là “hoặc… hoặc…”. Cấu trúc này trái ngược hoàn toàn với cấu trúc “Neither nor”. Cấu trúc này được dùng với ý nghĩa khẳng định và mang ý nghĩa hai sự vật hoặc sự việc đều có thể xảy ra. Người nói tùy vào ngữ cảnh của mình mà có thể chọn và nhắn đến một trong hai đối tượng.

Ví dụ:

 • “Either his parents or he is invited to the party.” (Cha mẹ anh ấy hoặc anh ấy được mời đến dự bữa tiệc.)
 • “Mai wants to ask either you or me to help her repair her bicycle.” (Mai muốn nhờ tôi hoặc bạn sửa hộ cô ấy chiếc xe đạp.)

II – Cấu trúc ngữ pháp của Neither nor

Sau khi đã nắm được cách sử dụng cụ thể của hai cấu trúc “Neither nor” và “Either or”, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cấu trúc ngữ pháp và vị trí của chúng trong câu.

1. Công thức cấu trúc Neither nor

Cấu trúc “Neither + Danh từ/Đại từ+ nor + Danh từ/Đại từ”

Ví dụ:

 • “Neither N1 nor N2 + V (chia theo N2) …” (Không … cũng không/ Cả … và … đều không…)
 • “Neither my brother nor his friend are playing football.” (Cả anh trai tôi và bạn của anh ấy đều không chơi đá bóng.)

2. Vị trí của cấu trúc Neither nor trong câu

Trong câu, cấu trúc “neither… nor…” có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau. Chúng có thể đứng ở đầu câu hoặc đứng giữa câu.

 • Ở vị trí đầu câu: “Neither…nor…” thường được đặt ở vị trí đầu câu. Ở vị trí này, cấu trúc vẫn mang nghĩa phủ định “không… không…”. Bạn cần lưu ý cách chia động từ theo danh từ sau “nor”.

Ví dụ:
“Neither my brother nor his friend are playing football.” (Cả anh trai tôi và bạn của anh ấy đều không chơi đá bóng.)

 • Ở vị trí giữa câu: “Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ” được sử dụng để nối các danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ với nhau.

Ví dụ:
“I like neither tea nor coffee.” (Tôi không thích trà và cũng không thích cà phê.)

III – Cấu trúc ngữ pháp của Either or

Cấu trúc ngữ pháp và vị trí của “Either or” trong câu có gì khác với “Neither nor”?

1. Công thức cấu trúc Either or

“Cấu trúc Either + Danh từ/Đại từ+ or + Danh từ/Đại từ”

Ví dụ:
“Either Quan or Thanh will be there.” (Quân hoặc Thanh sẽ ở đó.)
“In that game, you either win or lose.” (Trong trò chơi đó, bạn có thể thắng hoặc thua.)

2. Vị trí của cấu trúc Either or trong câu

Cấu trúc “Either or” cũng được sử dụng rất linh hoạt trong câu. Tương tự như “neither… nor…”, cấu trúc này có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu.

 • Ở vị trí đầu câu: Vị trí này được dùng trong câu khẳng định với ý nghĩa “hoặc… hoặc”. Khi dùng, bạn cần lưu ý cách chia động từ theo danh từ đứng sau “or”.

Ví dụ:
“Either Hoa or Linh will write the report.” (Hoa hoặc Linh sẽ viết bản tường trình.)

 • Ở vị trí giữa câu: Cấu trúc “either…or…” cũng có thể đứng ở giữa câu làm nhiệm vụ nối các danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ với nhau.

Ví dụ:
“I need either my father’s help or my sister’s help. I can do it all alone.” (Tôi cần sự giúp đỡ của bố hoặc chị gái. Tôi có thể làm được mọi thứ một mình.)

IV – Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Neither nor và Either or

Cả hai cấu trúc “Neither nor” và “Either or” xuất hiện khá nhiều trong các chủ đề giao tiếp và các bài tập tiếng Anh thông dụng. Để sử dụng thành thạo và tránh sai sót cơ bản, bạn cần lưu ý những điều sau:

1. Chia động từ theo sau cấu trúc Neither nor và Either or

Chia động từ và chúng ta cần chú ý yêu cầu đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh. Với cấu trúc “Neither nor” và “Either or”, động từ sẽ phụ thuộc vào chủ ngữ thứ 2 đứng sau “or” và “nor”. Nếu chủ ngữ này là danh từ số ít, thì động từ chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.

Ví dụ:

 • “Neither Jenny nor his brother likes coffee.” (Cả Jenny và bạn của anh ấy đều không thích cà phê.)
 • “Either Mai or her friend gets the highest mark in this contest.” (Mai hoặc bạn của cô ấy sẽ đạt điểm cao nhất trong kì thi này.)

2. Chuyển đổi giữa cấu trúc Either or và Neither nor

Nếu trong câu đang có cấu trúc “Neither nor” có nghĩa là câu đang ở dạng phủ định hoàn toàn. Thay vì thêm “not” để khẳng định, chúng ta sẽ dùng cấu trúc “Not either…or…” để thể hiện rằng cả hai sự vật đều không được.

Ví dụ:
“Hoa likes studying neither Math nor Physical.” (Hoa không thích học cả Toán và Vật Lý)

3. Cấu trúc Either/neither trong câu đảo ngữ

Trong câu đảo ngữ của tiếng Anh, sử dụng cấu trúc “Either or” và “Neither nor” cần chú ý đến những điều sau:

 • Cấu trúc Neither nor trong câu đảo ngữ: “S1 + V (phủ định) … Neither/Nor + Trợ động từ(khẳng định) + S2”

Ví dụ:
“Lan didn’t go to the cinema yesterday. Neither did her brother.” (Lan không tới rạp chiếu phim vào tối qua. Anh trai cô ấy cũng không.)

 • Cấu trúc Either or trong câu đảo ngữ: “S1 + V(phủ định). S2 + Trợ động từ (phủ định), either.”

Ví dụ:
“Lan didn’t go to the cinema. Her friend didn’t, either.” (Lan đã không đi đến rạp chiếu phim. Bạn cô ấy cũng vậy.)

V – Mẹo phân biệt Neither nor và Either or

Để phân biệt hai cấu trúc “Neither nor” và “Either or” một cách nhanh chóng và tránh nhầm lẫn, bạn có thể tham khảo các mẹo sau đây:

 1. Dựa trên bản chất của cấu trúc: Chúng ta dễ dàng nhận thấy cách dùng của hai cấu trúc này hoàn toàn khác nhau. “Neither nor” được dùng để phủ định hoàn toàn, trong khi “Either or” được sử dụng để khẳng định về một trong hai sự vật/ sự việc.

 2. Mẹo phân biệt dựa trên cách dùng: “Neither nor” được sử dụng khi cả hai sự vật đều không xảy ra, trong khi “Either or” được sử dụng khi cần lựa chọn giữa hai sự vật.