N Trong Tiếng Anh Là Gì

Khi học tiếng Anh, bạn có thể gặp ký hiệu “N”. Nhưng N trong tiếng Anh là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

N trong tiếng Anh là gì?

N trong tiếng Anh là viết tắt của Noun, tức là danh từ. Danh từ là từ dùng để chỉ người, sự vật, sự việc, khái niệm hay hiện tượng trong cuộc sống.

Ngoài ra, danh từ cũng có thể dùng để chỉ tên của người, tên của sự vật, tên của địa điểm, và còn nhiều hơn nữa.

Dưới đây là một số ví dụ về danh từ:

  • Danh từ chỉ người: boy (con trai), girl (con gái), man (đàn ông), woman (phụ nữ),…
  • Danh từ chỉ sự vật: dog (chó), cat (mèo), bird (chim), fish (cá), mouse (chuột),…
  • Danh từ chỉ tên riêng, tên địa điểm: London, Hoa (cô Hoa),…
  • Danh từ chỉ tình trạng hoặc tính cách: boredom (sự chán nản), happiness (sự hạnh phúc), …

Trong câu, danh từ cũng có thể đóng vai trò tân ngữ hoặc bổ ngữ cho chủ ngữ.

Ngoài ra, danh từ cũng có thể đóng vai trò là tân ngữ của giới từ, ví dụ: Henry is listening to the radio (Henry đang nghe đài).

N là viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?

N cũng có thể là viết tắt của nhiều từ khác nhau trong tiếng Anh. Cụ thể:

  1. N là viết tắt của Noun, tức là danh từ.
  2. N cũng có thể là viết tắt của từ Name, tức là tên, dùng để hỏi tên của ai đó như một lời chào với ai đó.
  3. N cũng là viết tắt của từ Number, có nghĩa là số.
  4. Hay N còn là từ viết tắt của từ Non, có nghĩa là sai hoặc rỗng trong các hàm số khi làm sai công thức. Đặc biệt, nghĩa của N cũng tùy theo ngữ cảnh và trường hợp cụ thể.

Vậy là bạn đã hiểu rõ về N trong tiếng Anh là gì. Hy vọng rằng bài viết này đã mang lại thông tin hữu ích cho bạn. Hãy tiếp tục khám phá thêm những kiến thức mới trong tiếng Anh tại đây!