Md Là Gì

PhD là gì?

PhD (còn được viết là Ph.D, Dphil) là từ viết tắt của cụm “Doctor of physolophy” trong tiếng Anh, nghĩa là “Tiến sĩ/ chuyên gia triết học”. Đây là học vị cao nhất trong các bậc học, nó xuất hiện lần đầu tiên ở Đức và sau đó được Mỹ và các nước phương Tây khác sử dụng. Những năm gần đây, PhD được sử dụng để chỉ những người có học vị Tiến sĩ trong mọi ngành nghề. Tuy nhiên, không phải tất cả các tiến sĩ đều là bằng PhD.

MD là gì?

MD là từ viết tắt của “A medical doctor/ physician”, có nghĩa là “bác sĩ y khoa”. Đây là một học vị trong chuyên ngành y khoa, những người học MD thường được học thực hành nhiều hơn là lý thuyết.

MA là gì?

MA là từ viết tắt của “Master of Arts”, có nghĩa là “thạc sỹ văn chương/ xã hội”. Những người này chuyên về lĩnh vực khoa học xã hội như truyền thông, giáo dục, ngôn ngữ, văn học, địa lý, lịch sử và âm nhạc.

MSc là gì?

MSc là từ viết tắt của “Master of Science”, có nghĩa là “thạc sỹ khoa học tự nhiên”. Bằng này được trao cho các cá nhân sau khi hoàn thành khoá học về khoa học tự nhiên như sinh học, hoá học, kĩ thuật, y tế hay thống kê. Ở một số nơi, người ta thường cho rằng bằng MSc có “sức nặng” hơn bằng MA.

BA là gì?

BA là từ viết tắt của “Bachelor of Arts”, có nghĩa là “Cử nhân văn chương/ xã hội”. Đây là những người có nghiệp vụ chuyên môn về nhân văn, văn học, lịch sử, khoa học xã hội, truyền thông và ngoại ngữ. Ngoài ra, BA còn là từ viết tắt của “Business Analyst”, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, người kết nối khách hàng với người làm kinh doanh và người làm kỹ thuật của doanh nghiệp.

BSc là gì?

BSc là từ viết tắt của “Bachelor of Science”, có nghĩa là “những cử nhân khoa học tự nhiên”. Bằng BSc liên quan đến những môn như kỹ thuật, công nghệ, toán học, khoa học máy tính, điều dưỡng và hóa sinh. Mặc dù bằng BSc thường liên quan đến các môn khoa học, nhưng nhiều trường cũng cung cấp bằng BSc ở một số lĩnh vực khác như âm nhạc.

BBA là gì?

BBA là từ viết tắt của “Bachelor of Business Administration”, có nghĩa là “Cử nhân quản trị kinh doanh”. BBA là chương trình đại học, sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được nhận bằng cử nhân về chuyên ngành quản trị kinh doanh.

MBA là gì?

MBA là từ viết tắt của “Master of Business Administration”, có nghĩa là “Thạc sĩ Quản trị kinh doanh”. Đây là một chương trình đào tạo sau đại học bắt nguồn từ Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 20 tại đại học Harvard. Chương trình MBA cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp có thể đáp ứng được công việc quản lý, lãnh đạo và kinh doanh.

Từ viết tắt khác

Ngoài các từ viết tắt trên, còn có một số từ viết tắt khác trong các bằng cấp và vị trí công việc mà bạn thường gặp trong cuộc sống. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc: The Bachelor of Science – Cử nhân khoa học tự nhiên.
 • BCA: The Bachelor of Commerce and Administration – Cử nhân thương mại và quản trị.
 • B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty: The Bachelor of Accountancy – Cử nhân kế toán.
 • LLB, LL.B: The Bachelor of Laws – Cử nhân luật.
 • BPAPM: The Bachelor of public affairs and policy management – Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.
 • M.A: The Master of Art – Thạc sĩ khoa học xã hội.
 • M.S., MSc hoặc M.Si: The Master of Science – Thạc sĩ khoa học tự nhiên.
 • MAcc, MAc, hoặc Macy: The Master of Accountancy – Thạc sĩ kế toán.
 • M.S.P.M.: The Master of Science in Project Management – Thạc sĩ quản trị dự án.
 • M.Econ: The Master of Economics – Thạc sĩ kinh tế học.
 • M. Fin.: The Master of Finance – Thạc sĩ tài chính học.
 • Ph.D: Doctor of Philosophy – Tiến sĩ (các ngành nói chung).
 • D.M: Doctor of Medicine – Tiến sĩ y khoa.
 • D.Sc.: Doctor of Science – Tiến sĩ các ngành khoa học.
 • DBA hoặc D.B.A: Doctor of Business Administration – Tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu viết tắt như PhD, MD, MA, MSc, BA, BSc, cũng như các học vị và bằng cấp thông dụng khác.