Mật Tông Là Gì

Mật Tông là một trong những tông phái quan trọng trong Phật giáo, có nguồn gốc từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ 5-6 và đã được truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng.

Mật Tông Là Gì?

Mật Tông là một hệ thống tôn giáo và triết học rất phức tạp, được truyền từ đời này sang đời khác thông qua các vị truyền đạo. Nguyên mẫu của Mật Tông là đức Đại Nhật Như Lai (hay Tỳ Lô Giá Na), được truyền thừa qua các bậc cao tăng và Bồ tát. Mật Tông chủ trương việc tu hành bằng cách sử dụng các phương pháp như chú đại, ấn bắt và thiền định.

Sự Tích Và Truyền Thừa Của Mật Tông

Theo truyền thuyết, Ngài Kim Cang Bồ tát đã truyền pháp mầu nhiệm của đức Đại Nhật Như Lai cho các đệ tử tiếp nối. Vào đầu đời Đường, Mật Tông được truyền bá và phát triển rộng rãi ở Trung Quốc. Mật Tông có ba phái chính là Mật Tông ở Trung Quốc, Mật Tông ở Nhật Bản (gọi là Đông mật) và Mật Tông Tây Tạng (hay Lạt ma giáo).

Đức Đại Nhật Như Lai (hay Tỳ Lô Giá Na) Là Thế Nào?

Đức Đại Nhật Như Lai là Pháp thân của đức Như Lai, là một trong ba thân của Phật. Pháp thân tức là thể tánh thanh tịnh và công đức của đức Như Lai. Đại Nhật Như Lai không phải là đức Phật Thích Ca như một số người lầm tưởng. Pháp thân không có hình tượng và không thuyết pháp, chỉ có Báo thân và Ứng thân mới có hình tượng và nói pháp.

Cách Tu Hành Mật Tông

Mật Tông tu hành theo phương pháp Tam mật, gồm Thân mật, Ngữ mật và Ý mật. Tam mật là phương pháp tu hành mầu nhiệm dựa trên thân, ngữ và ý. Mật Tông cũng tuân thủ các quy tắc và khuôn phép của Mật giáo và tu hành cả sự và lý. Sự tu hành Tam mật có thể chia làm hai giai đoạn lớn là Tam mật gia trì và Tam mật du già.

Cách Lợi Ích Tu Hành Mật Tông

Tu hành Mật Tông mang đến nhiều lợi ích, như giúp thanh tịnh nghiệp chướng và tình ái dục, tiêu trừ oan gia nghiệp chướng và tăng trưởng phước huệ. Mật Tông cũng cung cấp những pháp chú và thần chú hữu ích cho người tu hành.

Mật Tông là một hành môn thuộc về “Bí Mật Pháp Môn” và mang đến cho người tu hành những trải nghiệm tâm linh sâu sắc. Hãy cùng khám phá và trải nghiệm những bí mật thú vị của Mật Tông để có một cuộc sống an lành và tĩnh lặng hơn nhé!

Ảnh minh họa: Mật Tông được hình thành vào khoảng thế kỷ 5,6 tại Ấn Độ.

Theo phatgiao.org.vn