Look Down On Là Gì

Bạn có từng nghe đến cụm từ “look down on” nhưng không biết ý nghĩa của nó là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cụm từ này và cách sử dụng nó trong tiếng Anh. Cùng khám phá nhé!

Look Down On Là Gì?

“Look down on” là một cụm động từ trong tiếng Anh, có nghĩa là coi thường, khinh miệt hoặc coi thường một ai đó. Khi bạn “look down on” ai đó, bạn cho rằng mình cao cả hơn và không coi trọng người đó.

Cách Sử Dụng “Look Down On”

Bạn có thể sử dụng cụm từ “look down on” trong các tình huống sau:

  • Khi ai đó coi thường bạn và không xem trọng thành quả của bạn.
  • Khi bạn coi thường ai đó vì họ không đủ trình độ hoặc kiến thức.
  • Khi bạn có thái độ coi thường một nhóm người vì lí do nào đó.

Ví dụ:

  1. She always looks down on her colleagues because she thinks she is smarter than them. (Cô ấy luôn coi thường đồng nghiệp vì cô ấy cho rằng mình thông minh hơn họ.)

  2. Don’t look down on people just because they have different opinions than you. (Đừng coi thường người khác chỉ vì họ có quan điểm khác với bạn.)

Kết Luận

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa của cụm từ “look down on” trong tiếng Anh. Việc sử dụng cụm từ này giúp chúng ta diễn đạt sự coi thường, khinh miệt người khác một cách rõ ràng. Hãy sử dụng cụm từ này một cách linh hoạt và tỉnh táo để giao tiếp hiệu quả trong tiếng Anh.